ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หน่วยเอ็มอาร์ไอ (MRI) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

หน่วยเอ็มอาร์ไอ (MRI) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า HealthServ.net

บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ทุกสิทธิการรักษา ที่ตรวจด้วยเครื่อง 1.5 Tesla MRI โทร 0-763-3818, 0-2354-7993 หน่วยเอ็มอาร์ไอ (MRI)
สถานที่ ห้องเอกซเรย์ หมายเลข 15 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เบอร์โทร 0-763-3818, 0-2354-7993
กลุ่มผู้ใช้บริการ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ทุกสิทธิการรักษา ที่ตรวจด้วยเครื่อง 1.5 Tesla MRI
วันเวลาออกตรวจ 08.00-20.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หน่วยเอ็มอาร์ไอ (MRI) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ThumbMobile HealthServ.net
หน่วยเอ็มอาร์ไอ (MRI) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า HealthServ
หน่วยเอ็มอาร์ไอ (MRI)
 • สถานที่ ห้องเอกซเรย์ หมายเลข 15 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
 • เบอร์โทร 0-763-3818, 0-2354-7993
 • กลุ่มผู้ใช้บริการ  ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ทุกสิทธิการรักษา ที่ตรวจด้วยเครื่อง 1.5 Tesla MRI
 • วันเวลาออกตรวจ 08.00-20.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
แนวทางการนัดผู้ป่วยมาตรวจที่หน่วย MRI
 • ผู้ป่วยใน     คิวตรวจ ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของทุกวัน
 • ผู้ป่วยนอก   คิวตรวจ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ของทุกวัน
 • แนะนำให้ผู้ป่วยนัดฟังผลการตรวจ MRI กับแพทย์เจ้าของไข้ หลังการตรวจ MRI ไปแล้ว 2 สัปดาห์
แนวทางการส่งใบ Consult
ผู้ป่วยใน
 •  ผู้ป่วยใน ทุกสิทธิการรักษา ส่งใบ Consult ที่หน่วยเอกซเรย์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า อาคารสมเด็จย่า 90 ชั้น G
 • ยกเว้น ในรายที่แพทย์เจ้าของไข้ ต้องการตรวจ MRI ด่วน และในผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้แพทย์เจ้าของไข้ นำใบ Consult มาปรึกษากับรังสีแพทย์ ประจำหน่วย MRI แผนกเอกซเรย์วินิจฉัย ชั้น 2
หมายเหตุ 
 1. ผู้ป่วย ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า และประกันสังคม ขอใบแจ้งราคาค่าตรวจ ที่หน่วยเอกซเรย์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า อาคารสมเด็จย่า 90 ชั้น G  เพื่อนำไปดำเนินการขออนุมัติค่าใช้จ่ายสูง ให้เรียบร้อยก่อนมานัดตรวจ
 2. กรณี นัดตรวจ MRI เป็น ผู้ป่วยใน หากผู้ป่วยจำหน่ายออกจาก รพ. ให้หอผู้ป่วย โทรแจ้ง เพื่อเปลี่ยนคิวผู้ป่วย เป็นผู้ป่วยนอก
 • วันราชการ เวลา 08.00-20.00 น. โทร 0-2763-3708 MRI อาคารสมเด็จย่า 90 ชั้น G
 • วันหยุดราชการ โทร 0-2763-3818 MRI หมายเลข 15 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 
ผู้ป่วยนอก
 • ผู้ป่วย ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า และประกันสังคม ส่งใบ Consult และใบขออนุมัติค่าใช้จ่ายสูง ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ที่หน่วยเอกซเรย์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า อาคารสมเด็จย่า 90 ชั้น G
 • ผู้ป่วย ใช้สิทธิเงินสด และกรมบัญชีกลาง ส่งใบ Consult ที่หน่วยเอกซเรย์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  ห้องหมายเลข 15 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
 • ผู้ป่วย ทุกสิทธิการรักษา และที่มีความจำเป็นต้องระงับความรู้สึกขณะตรวจ MRI ส่งใบ Consult ที่หน่วยเอกซเรย์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า อาคารสมเด็จย่า 90 ชั้น G 
 
แนวทางการส่งผู้ป่วยในมาตรวจที่หน่วย MRI 
 • เจ้าหน้าที่ หน่วย MRI จะโทรประสาน Case กับหอผู้ป่วย เรื่อง อาการทางคลินิกของผู้ป่วย และเวลาในการส่งตรวจโดยตรง
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด