ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรงพยาบาลเมืองพัทยา

โปรแกรมตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรงพยาบาลเมืองพัทยา HealthServ.net
โปรแกรมตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรงพยาบาลเมืองพัทยา ThumbMobile HealthServ.net

โปรแกรมตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ราคาพิเศษ เพื่อคุณและคนที่คุณรัก สอบถามเพิ่มเติม ติตด่อแผนกตรวจสุขภาพ โทร 038-103-900 ต่อ 1512 จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.

โปรแกรมตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรงพยาบาลเมืองพัทยา HealthServ
หมายเหตุ
ราคาดังกล่าวสำหรับเข้ารับบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.
โรงพยาบาลเมืองพัทยาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น
เพื่อความสะดวกในการรับบริการ รบกวนผู้เข้ารับบริการทุกท่าน ทำการนัดหมายการตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว แล้วส่งมาที่ inter.rdpch@gmail.com

ติตด่อแผนกตรวจสุขภาพ โทร 038-103-900 ต่อ 1512 จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.

ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้มาแสดงหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เพื่อทำประวัติ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด