ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลเลิดสิน

บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลเลิดสิน HealthServ.net
บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลเลิดสิน ThumbMobile HealthServ.net

บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลเลิดสิน ติดต่อทำนัดตรวจสุขภาพได้วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8-15 น. ณ เคาน์เตอร์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ชั้น 1 อาคาร 33 ปี สอบถามโทร 02-3539800 ต่อ 9742 หรือ 1005

บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลเลิดสิน HealthServ

 

บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลเลิดสิน


3 ขั้นตอน
 
  1.  ยื่นเอกสารทำนัดตรวจสุขภาพ
    - แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว สำหรับกระทรวงสาธารณสุข พาสปอร์ต ใบอนุญาตทำงาน
    - ข้อมูลนายจ้าง จะอ้างอิงจาก และเฉพาะนายจ้างที่อยู่เขตพื้นที่กทม.
    - กรณีมีสิทธิประกันสังคม โปรดเตรียมบัตรประกันสังคม หรือเลขประจำตัวผู้ประกันตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ
  2. นำใบนัดตรวจสุขภาพพร้อมชุดเอกสาร ไปชำระเงิน ที่ 7-11 
  3. รับการตรวจสุขภาพตามวันนัด  ยื่นชุดเอกสาร พร้อมสลิปใบเสร็จ
 
ติดต่อทำนัดตรวจสุขภาพได้วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 8-15 น. ณ เคาน์เตอร์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ชั้น 1 อาคาร 33 ปี 
สอบถามโทร 02-3539800 ต่อ 9742 หรือ 1005
บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลเลิดสิน HealthServ
บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลเลิดสิน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด