× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถานพยาบาลต้องรู้ เรื่องการโฆษณาสถานพยาบาล

สถานพยาบาลต้องรู้ เรื่องการโฆษณาสถานพยาบาล - HealthServ

สถานพยาบาลต้องขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศ ก่อนจะทำการโฆษณาฯ ทุกครั้ง การขออนุมัติได้ที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่

article image1 - HealthServ

2 ประการหลักที่ต้องทราบ โดยเฉพาะโทษที่กำหนดไว้ 
 
 
1. หากเผยแพร่โฆษณาฯ โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้อนุญาต
ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท นับแต่วันที่ฝ่าฝืนคำสั่งที่ให้ระงับ  จนกว่าจะระงับการโฆษณา
 
 
2. หากใช้ข้อความ ภาพ หรือเสียง ที่เป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง หรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ
ระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท นับแต่วันที่ฝ่าฝืนคำสั่งที่ให้ระงับ จนกว่าจะระงับการโฆษณา
 
 

ลิงค์คู่มือ/เอกสาร/คำแนะนำการขออนุญาต


1.  คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
2. ตัวอย่างข้อความและแนวทาง การพิจารณาอนุมัติ / ไม่อนุมัติข้อความ/ภาพ/ การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

คลิกดู ตัวอย่างคำ/ข้อความจำแนกตามหมวดอักษร

ลิงค์เอกสาร กรม สบส (pdf)


3. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล พ.ศ. 2562

ลิงค์เอกสาร กรม สบส (pdf)หรือสแกน QR Code ในภาพประกอบบทความได้ 
 


ขออนุมัติได้ที่ไหน 

สถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ใน กทม. ยื่นขออนุมัติที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี
ต่างจังหวัด ยื่นขออนุมัติที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ 
และทางเว็บไซต์ www.bizportal.go.th (อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ) 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.hss.moph.go.th

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 1426
โทรสาร 02-149-5670
 
 
 
article image2 - HealthServ
article image3 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)