Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

สายการบิน ตกลงใช้ หมอพร้อม เป็น Digital Health Pass สำหรับขึ้นเครื่องบินได้

ลงนามความร่วมมือ 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานการบินพลเรือนฯ และสมาคมสายการบินประเทศไทย

Update: 11/09/2564 View: 357
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานการบินพลเรือนฯ และสมาคมสายการบินประเทศไทย ลงนามความร่วมมือ ใช้แพลตฟอร์ม "หมอพร้อม" เป็น Digital Health Pass อำนวยความสะดวกตรวจสอบเอกสารฉีดวัคซีนก่อนขึ้นเครื่องบิน เป็นการคมนาคมวิถีใหม่ ตามมาตรการ COVID Free Setting เตรียมพร้อมเปิดประเทศในอนาคต
 

8 กันยายน 2564 ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” เพื่อประกอบการตรวจสอบเอกสารการเดินทาง โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ นายกสมาคมสายการบินประเทศไทย เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ 3 องค์กร 3 ปี

ดร.สาธิตกล่าวว่า ศบค.ได้ปรับมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 แนวใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นมา มีการทยอยเปิดกิจการกิจกรรมต่างๆ หนึ่งในนั้นคือการเดินทางเข้าออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ โดยเน้นย้ำการใช้มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลสูงสุดตลอดเวลา (Universal Prevention) และมาตรการองค์กรปลอดโควิด (COVID Free Setting) 3 ด้าน ได้แก่
  1. การจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีการเว้นระยะห่าง มีระบบระบายอากาศอย่างเหมาะสม
  2. มีการรับวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็ม
  3. มีผลการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK เป็นลบ
     
โดยขณะนี้ยังไม่ได้บังคับใช้ เป็นไปตามความพร้อมของแต่ละกิจการ ซึ่งสายการบินต่างๆ มีความพร้อมปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting จึงเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะเวลา 3 ปี
 

"หมอพร้อม" เป็น Digital Health Pass

ข้อตกลงในครั้งนี้ หมายถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กรจะต้องดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทางด้วยสายการบินของประชาชน แบ่งได้ดังนี้

กระทรวงสาธารณสุข
จะสนับสนุนข้อมูลการฉีดวัคซีนและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการบนแพลตฟอร์ม "หมอพร้อม" เป็น Digital Health Pass ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการสายการบินและผู้เดินทางภายในประเทศในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อการคมนาคมอย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และโอกาสการแพร่ระบาดในสังคม เป็นการคมนาคมวิถีใหม่ที่ปลอดภัยจากโรคระบาด

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เป็นผู้สื่อสารกับหน่วยงานในกำกับและเกี่ยวข้อง เรื่องการใช้ "หมอพร้อม" ในการแสดงเอกสาร สนับสนุนมาตรการป้องกันและควบคุมโรค

สมาคมสายการบินประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในการใช้ "หมอพร้อม" ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน และอุตสาหกรรมการบินไทย ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนแผนการเปิดประเทศในอนาคตของรัฐบาล
 

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า มาตรการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยด้วยการควบคุมโรคแนวใหม่ อาศัยหลักการป้องกันทุกกรณี หรือ Universal Prevention การฉีดวัคซีนแก่ประชาชน มาตรการสนับสนุนควบคุมโรค เช่น การใช้ ATK, ทีม CCRT ลงพื้นที่เชิงรุกในชุมชน, Bubble and Seal, COVID Free Settings รวมทั้งการใช้ Digital Health Pass บนแอปพลิเคชันหมอพร้อม ที่มีข้อมูลการฉีดวัคซีน ผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK หรือเคยติดเชื้อแล้ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเป็นสำคัญ และขอเชิญชวนโรงพยาบาล ร้านขายยา คลินิก ส่งข้อมูล ATK ผ่านหมอพร้อม station เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางด้วย  

Digital Health Pass 

Digital Health Pass รองรับการเดินทางภายในประเทศร่วมกับ 7 สายการบิน

Q: Digital Health Pass คืออะไร
A: Digital Health Pass คือ เอกสารรับรองสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบเอกสารดิจิทัล ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบ QR Code บน “หมอพร้อม” โดย Digital Health Pass มีการแสดงข้อมูลทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ 

1) ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 จากหน่วยฉีดวัคซีนทั่วประเทศ

2) ผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR จากสถานพยาบาลที่เข้าร่วม** และผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย ATK จากคลินิกและร้านขายยาที่เข้าร่วม

3) ผลการตรวจหา antibody ชนิด IgG ใน serum


Q: มี Digital Health Pass ไว้ทำไม
A: Digital Health Pass สามารถใช้แสดงสถานะการฉีดวัคซีนและผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เพื่อเข้ารับบริการในร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ต่างๆ และใช้ยืนยันสถานะสำหรับการเดินทางภายในประเทศได้


Q: Digital Health Pass มีความปลอดภัยของข้อมูลหรือไม่
A: Digital Health Pass มีการเข้ารหัสเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและอ่านข้อมูล รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยี block chain และมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถแสดงเอกสารดิจิทัลแบบย่อบน Digital Health Pass ให้กับผู้ให้บริการตรวจสอบ ผ่านการให้ความยินยอมของผู้ถือเอกสารตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


Q: ทำอย่างไรถึงจะได้ Digital Health Pass  
A: ประชาชนจะได้รับ Digital Health Pass เมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากสถานพยาบาลที่กระทรวงกำหนด** ซึ่งจะมีตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงสาธารณสุขรับรอง หากท่านฉีดวัคซีนครบแล้วแต่ยังไม่ได้รับ Digital Health Pass สามารถตรวจสอบการส่งข้อมูลกับทางโรงพยาบาลที่ท่านเข้ารับการฉีดวัคซีน

 

สมาชิกสมาคม 7 สายการบิน ที่ใช้ Digital Health Pass

ประกอบด้วย 
1.บางกอกแอร์เวย์ส
2.ไทยแอร์เอเชีย
3.ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
4.ไทยเวียตเจ็ท
5.นกแอร์
6.ไทยไลออนแอร์
7.ไทยสมายล์

 

Nok Air

เดินทางสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องวุ่นเตรียมเอกสาร กับ Digital Health Pass ใช้งานผ่าน "หมอพร้อม" Application เพียงเลือกเมนู Digital Health Pass แสดง QR Code ให้กับพนักงาน Check In เพื่อสแกนตรวจสอบเอกสาร
*หมายเหตุ โปรดตรวจสอบมาตรการจังหวัดปลายทางอีกครั้ง

airasia Super App

มาเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง บินมั่นใจสู่ปลายทางไปด้วยกันค่ะ และขอความร่วมมือเผื่อเวลาเดินทางถึงสนามบินก่อนเวลา เพื่อเข้ารับการตรวจเอกสารประกอบการเดินทางนะคะ อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย เเละปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยร่วมกันนะคะ

Bangkok Airways แนะนำขั้นตอนการเตรียมตัวในการเดินทาง

✈ ตรวจสอบตารางเที่ยวบินที่มีให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ได้ที่ Bangkok Airways  https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทาง กรุณาตรวจสอบประกาศ/ มาตรการจังหวัดปลายทาง ก่อนเดินทางได้

ไทย ไลอ้อน แอร์

 สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอความร่วมมือผู้โดยสารเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ดังนี้
✔️โปรดตรวจสอบมาตรการในการเข้าจังหวัดปลายทาง https://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/
✔️เตรียมเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือ เอกสารรับรองผลตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ เอกสารการติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้วไม่เกิน 90 วัน (รายละเอียดขึ้นอยู่กับจังหวัดปลายทาง)
✔️แจ้งความจำเป็นในการเดินทางผ่าน https://covid-19.in.th/
✔️ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชันของแต่ละจังหวัด (ขึ้นอยู่กับจังหวัดปลายทาง)
✔️โปรดเผื่อเวลาถึงสนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพื่อทำการเช็คอินและแสดงเอกสารตามเงื่อนไขของจังหวัดปลายทาง
เดินทางอย่างปลอดภัยด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ล้างมือด้วยสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย
สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ให้ความอุ่นใจ ปลอดภัยทุกเที่ยวบิน ✈️
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

THAI Smile Airways

 ไทยสมายล์ขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ตามประกาศแต่ละจังหวัดอย่างละเอียดก่อนการเดินทาง และขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินให้เร็วขึ้นด้วยนะคะ เราขอยืนยันในการให้บริการแบบฟูลเซอร์วิสและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยต่างๆ อย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้โดยสารอุ่นใจตลอดการเดินทาง

เอกสาร
1. เอกสารแสดงผลการฉีดวัคซีน สามารถใช้เป็นเอกสาร หรือจากแอปพลิเคชัน ก็ได้
2. กรณีต้องมีเอกสารการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Anitgen Test Kit
แนะนำให้ เช็คสถานที่ตรวจได้ที่ https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19 ซึ่งเป็นรายชื่อที่สายการบินรับรอง
3. สำหรับผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จำเป็นต้องมีผลตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR หรือ Antigen test
4.เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เดินทางกับผู้ใหญ่ ไม่ต้อง swap ตรวจหาเชื้อ COVID-19

THAI Smile Airways

การแสดงผลรับรองการฉีดวัคซีน สามารถใช้ได้ทั้ง 2 แบบ
• แสดงผ่าน Digital Health Pass ผ่าน Application หมอพร้อม
• ใช้เอกสารใบรับรองผลการฉีดวัคซีนหรือใบรับรองแพทย์

การแสดงเอกสารผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19
ต้องเป็นเอกสารที่ระบุข้อมูลการตรวจชัดเจน ทั้งหน่วยงานที่ออกให้  วิธีการตรวจและมีผลตรวจเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ
เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี เดินทางกับผู้ใหญ่ ไม่ต้อง swap ตรวจหาเชื้อโควิด-19
 
ทั้งนี้ การแสดงเอกสารในการเดินทาง (เอกสารแสดงผลรับรองการฉีดวัคซีนและเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด-19) ขึ้นอยู่กับมาตรการการเข้า-ออก ของแต่ละจังหวัดปลายทาง
สามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในสถานการณ์โควิด-19 ของแต่ละจังหวัดก่อนการเดินทางได้ที่ https://bit.ly/2R0IJuB และกด “ชื่อจังหวัด” 

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)