ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ลงทะเบียนรับยาที่ร้านยาใกลบ้าน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ลงทะเบียนรับยาที่ร้านยาใกลบ้าน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า HealthServ.net

*ผู้ป่วยต้องติดต่อห้องตรวจ เพื่อให้แพทย์สั่งใช้ยาก่อนลงทะเบียน* **โดยติดต่อก่อนถึงนัดไม่เกิน 2 อาทิตย์** ***(ไม่แนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเกินกว่า 1 เดือนเนื่องจากการสั่งยาจะซ้ำซ้อนในระบบ แล้วแพทย์จะไม่สั่งจ่ายยาให้)***

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านทาง Line ID : PNKMED หรือ โทร 099-055-0258, 02-528-4567 ต่อ 10124 เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลงทะเบียนรับยาที่ร้านยาใกลบ้าน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ThumbMobile HealthServ.net
ลงทะเบียนรับยาที่ร้านยาใกลบ้าน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า HealthServ
 ลงทะเบียนรับยาที่ร้านยา
*ผู้ป่วยต้องติดต่อห้องตรวจ เพื่อให้แพทย์สั่งใช้ยาก่อนลงทะเบียน*
**โดยติดต่อก่อนถึงนัดไม่เกิน 2 อาทิตย์**
***(ไม่แนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเกินกว่า 1 เดือนเนื่องจากการสั่งยาจะซ้ำซ้อนในระบบ แล้วแพทย์จะไม่สั่งจ่ายยาให้)***
 
ห้องตรวจอายุรกรรม 098-829-7162, 098-831-7690 (เบอร์สายใน 31148)
ห้องตรวจ PMC 098-284-6202 (เบอร์สายใน 10205)
ห้องตรวจจิตเวช 098-250-9012 (เบอร์สายใน 10301)
 
เฉพาะสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) ของ รพ.พระนั่งเกล้า 5 โรค (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หอบหืด และจิตเวช) ที่ไม่มียาฉีด, ยาที่ต้องแช่เย็น, ยาเสพติดให้โทษประเภท 2, วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2
 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านทาง Line ID : PNKMED หรือ โทร 099-055-0258, 02-528-4567 ต่อ  10124 เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
*ผู้ป่วยต้องติดต่อห้องตรวจ เพื่อให้แพทย์สั่งใช้ยาก่อนลงทะเบียน*
ข้อปฏิบัติในการไปรับยาที่ร้านยา  
                                      
• ไปรับยาร้านที่ผู้ป่วยได้เลือกไว้  โดยไปรับยาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ทางร้านติดต่อให้รับยาได้
 
• กรณีที่ผู้ป่วยไปรับยาเองให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยไปด้วย  หากให้ผู้อื่นไปรับยาแทนให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยและของผู้ที่รับยาแทนไปด้วยพร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับยาแทนให้ทางร้านยา เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนในการมารับยา
 
• กรุณาเตรียมถุงผ้าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับใส่ยากลับบ้านทุกครั้งที่มารับยา
 
•หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านทาง Line ID : PNKMED หรือ โทร 099-055-0258, 02-528-4567 ต่อ  10124 เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด