Home : แพคเกจ : Home Service (ส่งยา ฉีดวัคซีน ตรวจ)

ลงทะเบียนรับยาที่ร้านยาที่ร้านยาใกลบ้าน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปกส T: 02-528-4567
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 25/04/2564 View: 713
ลงทะเบียนรับยาที่ร้านยาที่ร้านยาใกลบ้าน  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  Home Service (ส่งยา ฉีดวัคซีน ตรวจ) Home Service (ส่งยา ฉีดวัคซีน ตรวจ) Healthserv.net
 ลงทะเบียนรับยาที่ร้านยา
*ผู้ป่วยต้องติดต่อห้องตรวจ เพื่อให้แพทย์สั่งใช้ยาก่อนลงทะเบียน*
**โดยติดต่อก่อนถึงนัดไม่เกิน 2 อาทิตย์**
***(ไม่แนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเกินกว่า 1 เดือนเนื่องจากการสั่งยาจะซ้ำซ้อนในระบบ แล้วแพทย์จะไม่สั่งจ่ายยาให้)***
 
ห้องตรวจอายุรกรรม 098-829-7162, 098-831-7690 (เบอร์สายใน 31148)
ห้องตรวจ PMC 098-284-6202 (เบอร์สายใน 10205)
ห้องตรวจจิตเวช 098-250-9012 (เบอร์สายใน 10301)
 
เฉพาะสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) ของ รพ.พระนั่งเกล้า 5 โรค (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หอบหืด และจิตเวช) ที่ไม่มียาฉีด, ยาที่ต้องแช่เย็น, ยาเสพติดให้โทษประเภท 2, วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2
 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านทาง Line ID : PNKMED หรือ โทร 099-055-0258, 02-528-4567 ต่อ  10124 เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
*ผู้ป่วยต้องติดต่อห้องตรวจ เพื่อให้แพทย์สั่งใช้ยาก่อนลงทะเบียน*
ข้อปฏิบัติในการไปรับยาที่ร้านยา  
                                      
• ไปรับยาร้านที่ผู้ป่วยได้เลือกไว้  โดยไปรับยาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ทางร้านติดต่อให้รับยาได้
 
• กรณีที่ผู้ป่วยไปรับยาเองให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยไปด้วย  หากให้ผู้อื่นไปรับยาแทนให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยและของผู้ที่รับยาแทนไปด้วยพร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับยาแทนให้ทางร้านยา เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนในการมารับยา
 
• กรุณาเตรียมถุงผ้าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับใส่ยากลับบ้านทุกครั้งที่มารับยา
 
•หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านทาง Line ID : PNKMED หรือ โทร 099-055-0258, 02-528-4567 ต่อ  10124 เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปกส

91 ถนน นนทบุรี บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com