Home : กัญชาทางการแพทย์ / ความรู้สุขภาพ กัญชาทางการแพทย์

ตำรับยาเข้า กัญชา ของอโรคยศาล วัดคำประมง

หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดคำประมง ตามแนวทางการแพทย์แบบองค์รวม เน้นการใช้ยาสมุนไพรควบคู่กับสมาธิและธรรมชาติบำบัด ภายใต้แนวคิด อยู่สบาย ตายสงบ งบไม่เสีย
Date: 30/05/2564 View: 150
image1 size: 960x720px
๘ พฤกษภาคม ๒๕๖๔ : ตำรับยาเข้า 'กัญชา' ของอโรคยศาล วัดคำประมง

     หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดคำประมง ตามแนวทางการแพทย์แบบองค์รวม เน้นการใช้ยาสมุนไพรควบคู่กับสมาธิและธรรมชาติบำบัด ภายใต้แนวคิด ‘อยู่สบาย ตายสงบ งบไม่เสีย’ หลวงตายังบอกอีกว่า 'ยิ่งเราอยู่ห่างไกลธรรมชาติมากเท่าใด ก็ป่วยเป็นมะเร็งมากขึ้น'
 
     วิธีรักษาผู้ป่วยของท่านมิได้เน้นที่การใช้ยาสมุนไพรเพียงอย่างเดียว ด้วยเชื่อว่าการบำบัดโรคมะเร็งจะได้ผล ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยด้วย โดยเฉพาะจิตใจที่เครียด โดยให้ผู้ป่วยสัมผัสธรรมชาติตลอดเวลา สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี หลวงตาเชื่อว่าหากผู้ป่วยยิ่งใกล้ชิดธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะช่วยเยียวยาผู้ป่วยในที่สุด
 
     เป้าหมายการบำบัดโรคมะเร็งของหลวงตาจึงไม่ได้อยู่ที่จะรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคหรือทุเลาเบาบางลงเท่านั้น หากยังต้องบำบัด 'ใจ' ผู้ป่วยก่อน มิใช่ 'ตัวโรค' หลวงตารักษาผู้ป่วยด้วยยาสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน, ดูแลจิตวิญญาณของผู้ป่วยที่ต้องการความเข้าใจชีวิต และมีความสุขในช่วงที่เจ็บป่วย, ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มต้นจนวาระสุดท้าย รวมทั้งดูแลผู้ใกล้ชิดในครอบครัวของผู้ป่วย และหากผู้ป่วยจะต้องเสียชีวิต ก็ให้เสียชีวิตไปอย่างสุขสงบ (ตายแบบยิ้มได้) บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตำรับยาเข้า กัญชา ของอโรคยศาล วัดคำประมง  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img2 size: 960x720 px
     มียา ๓ ขนานที่เข้าตัวยา 'กัญชา' อันเป็นตำรับยาที่ใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งในอโรคยาศาล วัดคำประมง ซึ่งทั้ง ๓ ตำรับนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็น 'ตำรับยาแผนไทยของชาติ' ไปแล้ว ยาทั้ง ๓ ตำรับนี้ คือ
 
     ๑. ยาทาสมุนไพรอโรคยา
     ยาทาสมุนไพรขนานนี้ ใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการปวดฝีภายใน สูตรส่วนผสมมี โกษฐ์จุฬาลำพา (ต้น ใบ และดอก) ๑ บาท, ทองพันชั่ง (ต้นและใบ) ๑ บาท, เหงือกปลาหมอ (ทั้ง ๕) ๑ บาท, กัญชา (ช่อดอกแห้ง) ๒๐๐ กรัม, น้ำมันมะพร้าว ๒ ถ้วย, และเหล้ากลั่น ๕ ขวด
 
      ๒. ยาน้ำมันสมุนไพรวัดคำประมง 
     ยาน้ำมันสมุนไพรนี้ใช้ทาผิวหนังที่มีอาการผื่นคันอันเกิดจากน้ำเหลืองเสีย แผลอักเสบ และแผลเปื่อยเรื้อรัง สูตรส่วนผสมมี ยาทาสมุนไพรอโรคยา (ขนานที่ ๑) ๑ ช้องโต๊ะ, น้ำมันมะพร้าว ๓ ช้อนโต๊ะ, ขมิ้นสะตุ ๓ ช้อนโต๊ะ, การบูร ๓ บาท และขี้ผึ้ง ๓ บาท
 
     และ ๓. ยอดยามะเร็งวัดคำประมง 
     ยาขนานนี้เป็นยาหม้อ ต้มเอาน้ำดื่มแก้มะเร็งทุกชนิด มีตัวยา ๑๒ สิ่ง ได้แก่ หัวร้อยรู (หัว) ๕๐ กรัม, ไม้สักหิน (ลำต้นและกิ่ง) ๕๐ กรัม, เข้าเย็นเหนือ (หัว) ๒๐๐ กรัม, เข้าเย็นใต้ (หัว) ๒๐๐ กรัม, โกษฐ์จุฬาลำพา (ต้น ใบ และดอก) ๕๐ กรัม, โกษฐ์เชียง (ราก) ๕๐ กรัม, กำแพงเจ็ดชั้น (ลำต้นและกิ่ง) ๕๐ กรัม, ทองพันชั่ง (ทุกส่วน) ๒๐๐ กรัม, เหงือกปลาหมอ (ทุกส่วน) ๒๐๐ กรัม, ฝีหมอบ (ลำต้นและกิ่ง) ๑๐๐ กรัม, หญ้าหนวดแมว (ทุกส่วน) ๕๐ กรัม, และกัญชา (ทุกส่วน) ๕๐ กรัม
 
    ตำรับยาต้านมะเร็งที่สำคัญของ 'อโรคยาศาล วัดคำประมง' คือ ยอดยามะเร็งวัดคำประมง (ภาพที่ ๒) ยาขนานนี้มีตัวยาสำคัญ คือ 'หัวร้อยรู (Hydnophytum formicarum Jack ในวงศ์ Rubiaceae, ภาพที่ ๔)' ซึ่งเป็นสมุนไพรหายากมาก หลวงตาจึงทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงหัวร้อยรู ตลอดจนการรวบรวมพันธุ์หัวร้อยรูจากแหล่งต่าง ๆ ของทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันหลวงตาประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงในระดับหนึ่ง ทั้งยังได้รวบรวมหัวร้อยรูพันธุ์กัมพูชาและพันธุ์อินโดนีเซียไว้ที่วัดคำประมง (ภาพที่ ๑)
 
     ส่วนตัวยา 'กัญชา (Cannabis sativa L. ในวงศ์ Cannabaceae)' นั้น หลวงตาใช้ 'กัญชา พันธุ์ปลูกหางกระรอก (C. sativa L. cv. 'Hang Krarok') ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองในท้องถิ่น (ภาพที่ ๓) ส่วนหนึ่งปลูกใช้เองในวัด.

มูลนิธิอภิญญาณ อโรคยศาล เรื่องและภาพ
ตำรับยาเข้า กัญชา ของอโรคยศาล วัดคำประมง  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img3 size: 960x720 px
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]