Home : ข่าว COVID-19

Phuket Sandbox เริ่ม 1 กค 64 ด้านธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต ถามหาความชัดเจนแนวทางปฏิบัติ

Phuket Sandbox นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส เข้ามาเที่ยวไทยโดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - กันยายน 2564
Date: 04/06/2564 View: 350
image1 size: 800x797px
Phuket Sandbox คือแคมเปญที่ภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดทำขึ้น โดยมีจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบโดสแล้วให้สามารถมาเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยจะมีการเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมถึงการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างเคร่งครัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา โดยมีแผนจะเริ่มเปิดภูเก็ตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

เงื่อนไข Phuket Sandbox

เป้าหมายของ Phuket Sandbox ของ ททท. คือ การเปิดเมืองภูเก็ตต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยโดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน เพียงแต่นักท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนครบ 2 โดสก็สามารถบินตรงมาภูเก็ตเที่ยวที่ไหนก็ได้ในภูเก็ต ระยะเวลาโครงการระยะนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - กันยายน 2564
 
สำหรับแนวทางการเดินทางเข้าภูเก็ตในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่จะถึงนี้ กำหนดตามกรอบอายุผู้เดินทาง มีดังต่อไปนี้
 • อายุ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  ถ้าได้รับวัคซีนครบแล้ว สามารถบินตรงเข้าภูเก็ตได้เลย เพียงแสดงผลตรวจ  RT PCR test ภายใน 72 ชั่วโมง จากนั้นจะสามารถอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้น 5 วัน เมื่อทำการตรวจหาเชื่ออีกครั้งและเป็นลบ ในวันที่ 6-7 สามารถสามารถเดินทางไปยัง เกาะพีพี  เกาะยาว หรืออ่าวพังงา ได้ 
 • อายุ 12-17 ปี
  ต้องการตรวจ Rapid Antigen Test ที่สนามบินหากผลเป็นลบก็สามารถท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ 
 • อายุต่ำกว่า 12 ปี
  ไม่ต้องรับการตรวจหาเชื้อ หากเดินทางมาพร้อมกับครอบครัว หรือผู้ปกครอง 
หมายเหตุ
- ผลตรวจ RT PCR test ภายใน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่อง
- นักท่องเที่ยวต้องแสดงแผนการเดินทาง และอนุญาตเปิดเผยข้อมูลตำแหน่ง  ผ่านแอปฯ “Thailand Plus Application”
- หากภายใน 5 วัน ผลการตรวจ RT PCR ไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางไปยัง เกาะพีพี  เกาะยาว หรืออ่าวพังงา ได้
- หากมาอยู่น้อยกว่า 7 วัน นักท่องเที่ยวจะต้องบินกลับประเทศ หรือ ไปประเทศอื่นๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปจังหวัดอื่นในประเทศไทย
- สำหรับการจองบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ทุกที่ต้องผ่านการรับรองจาก TAT’s SHA
Phuket Sandbox เริ่ม 1 กค 64 ด้านธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต ถามหาความชัดเจนแนวทางปฏิบัติ (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img2 size: 1080x1080 px

ภาคธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตถามหาความชัดเจน

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ในฐานะตัวแทนกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยงภูเก็ต ตั้งคำถามต่อหน่วยงานระดับประเทศถึงความพร้อมและสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีสำหรับการเปิด Phuket Sandbox วันที่ 1 กค 64 ที่จะถึงนี้ ให้คำตอบกับผู้สื่อข่าว ในหลายประเด็น 
 
หลายๆ ฝ่ายก็ยังไม่มั่นใจ ในเรื่องของมาตรการต่างๆ อยากให้พูดถึงการเปิดเมืองวันที่ 1 กรกฎาคม นี้?
ประเด็นคือมันเหลือ 28 วัน ความชัดเจนของการกระบวนการทำงานทั้งหมดมันต้องมีความชัดเจนแล้ว แต่สิ่งที่เราได้รับการแจ้งมาคือความไม่ชัดเจนในหลายๆ เรื่อง ซึ่งต้องยอมรับว่าการท่องเที่ยวนี้เป็นหน่วยงานหนึ่งในหลายหน่วยงานที่ต้องมีความชัดเจน 
 
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เราโดนคำถามมาเยอะจากต่างประเทศว่า เงื่อนไขเดินทางเข้าคืออะไร จะต้องทำอะไร แบบไหนอย่างไร 
 
แต่อีก 28 วัน จะ 1 กรกฎาคม แปลว่า 28 วันจะมีคนมา คนเหล่านั้นยังไม่รู้เรื่องเลยครับว่าต้องทำอะไร เราก็ตอบไม่ได้ การที่เราตอบไม่ได้ก็ไม่ใช่เพราะว่าเราตัดสินใจเองไม่ได้ เรื่องของหน้าที่หรืออำนาจ เราไม่มีทำ บางเรื่องเป็นเรื่องเกินพื้นที่ไปแล้ว  เพราะฉะนั้นก็ต้องวิงวอนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบในความเป็นจริงของเรื่องหลักๆ ก็มีอยู่ 3 กระทรวงเองครับ มีกระทรวงสาธารณสุข มีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และมีกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อ 3 หน่วยงานคุยกันให้ชัดนะครับว่า จะเอาอะไร แบบไหน อย่างไร ที่ทำให้คนสามารถเดินทางมาได้ บนพื้นฐานของ Phuket Sandbox ก็คือการมาภูเก็ตแบบไม่กักตัว ในระหว่างนั้นจะมีเรื่องของการกำหนดประเทศ เรื่องของการจัดการ เรื่องของการตรวจสอบหรือ testing แล้วเรื่องที่ภูเก็ตพูดตลอดเรื่อง Tracing Application ที่ประเทศไทยวันนี้ไม่มี Tracing Application ที่ใช้งานได้เลย
 
เราพูดเรื่องนี้มา 2 เดือนแล้วครับ จนเหลือ 28 วันจะมีการเปิด Sandbox ยังไม่ได้คำตอบ เพราะฉะนั้นผมถึงต้องขออนุญาตร้องขอความชัดเจนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผมย้ำนะครับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอยู่ 2-3 หน่วยงาน ไม่ใช่ทั้งครม ถ้าท่านชัดเจนได้ เราจะมีคำตอบให้เขาได้  เมื่อมีคำตอบได้ ก็จะมีการเดินทางเข้ามา เมื่อมีการเดินทางเข้ามา ก็จะช่วยให้เศรษฐกิจประคับประคอง บนพื้นฐานของภูเก็ต Phuket Sandbox ที่เน้นว่า นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้ว ไม่ต้องกักตัว
 
แต่แน่นอนครับ ท่านผู้ว่าพูดหลายเรื่องเมื่อกี้เรื่องของการบริหารความเสี่ยง เรื่องของการจัดการความเสี่ยง ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนภูเก็ตทั้งหมด กำลังดำเนินการ และก็กำลังให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ หลักฐานการฉีดวัคซีนคือเรื่องหนึ่ง ที่พูดถึงการระดมสรรพกำลังของเราไปรับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 
 
ผมถึงเรียกว่าเรื่อง 28 วันจากนี้ จะเป็นวันสำคัญของภูเก็ตและประเทศไทย เพราะถ้าเซตติ้ง (setting) ไม่ชัดเจน และ Phuket Sandbox เปิดไม่ได้ ก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องบอกให้กับประชาคมโลกให้ได้ว่า ที่ผ่านมาทำอะไรกันอยู่ แล้วจะพูดต่อ แล้วเค้าจะเชื่อเราต่อไปไหม 
 
ณ วันนี้จุดยืนของเรา ถ้ายังไม่มีความชัดเจนตรงนี้ การที่เราจะเปิดวันที่ 1 กค ก็แสดงว่า เป็นไปได้ยาก?
ท่านผู้ว่าภูเก็ตพูดชัดว่า มี 3 ระดับของความพร้อม ภูเก็ตพร้อม ประเทศพร้อม และโลกใบนี้พร้อมมั๊ย 

ภูเก็ตนี่ตอบได้อย่างภาคภูมิใจนะครับ คนภูเก็ตให้ความร่วมมือ รวมพลังและพร้อม

ส่วนประเทศพร้อมไหม ก็ต้องไปถามไปที่หน่วยงานหลักๆ 3 กระทรวงนี้ล่ะครับ (กระทรวงสาธารณสุข มีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และมีกระทรวงการต่างประเทศ) ว่าท่านพร้อมจริงหรือเปล่า แล้วก็ถามไปที่รัฐบาลว่า ถ้าสนับสนุนเต็มที่ แล้วก็ให้ 3 หน่วยงานทำงานเต็มที่ แล้วโลกจะเป็นเรื่องของโลกละ โลกนี้ก็จะดูว่า ประเทศไหนมีความพร้อมเดินทางเข้ามา ซึ่งก็มีความซับซ้อนเยอะนะครับ ผมเรียนตามตรง เราดู 28 ประเทศที่เป็นลูกค้าภูเก็ตมาในอดีต มี 20 ประเทศที่บอกว่า กลับแล้ว ต้องกักตัว (กลับไปจากภูเก็ต - ผู้ถอดความ) มันก็ไม่ได้ง่ายตลอดเวลา แต่เราต้องชัดก่อน ว่าเราตั้งเงื่อนไขอะไรไว้ ซึ่งเรื่องที่พูดวันนี้คือ ขอความชัดเจนเรื่องเงื่อนไขของการเดินทางเข้า 
 
ณ วันนี้ในส่วนของกลุ่มที่เราเคยไปทำตลาดไว้ ก่อนหน้านี้ ที่เรายืนยันว่ายังจะเปิด ตอนนี้เค้ามีฟีดแบ็คอะไรกลับมาบ้าง?
ทั้งสมาคมท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงบรรดาผู้ประกอบการ ได้รับอีเมลผมไม่น้อยกว่าวันละ 20-30 อีเมล ถามความชัดเจนเรื่องภูเก็ต Phuket Sandbox ครับ เมื่อวานผมได้รับโทรศัพท์จากคุณผอ.ดีป้า ภูเก็ต บอกว่า บริษัทแม่ที่ Huawei ที่ประเทศจีน ขอความชัดเจน คือเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับโลกจริงๆ ครับ แต่เรากำลังทำเรื่องระดับโลกให้เป็นเรื่องที่ไม่ได้เอาจริงเอาจังหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ 
 
Phuket Sandbox เริ่ม 1 กค 64 ด้านธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต ถามหาความชัดเจนแนวทางปฏิบัติ (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img3 size: 1265x695 px
 
Phuket Sandbox เริ่ม 1 กค 64 ด้านธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต ถามหาความชัดเจนแนวทางปฏิบัติ (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 1642x929 px
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]