ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการตามปกติ ทั้งผู้ป่วยเดิม และผู้ป่วยใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการตามปกติ ทั้งผู้ป่วยเดิม และผู้ป่วยใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการตามปกติ ทั้งผู้ป่วยเดิม และผู้ป่วยใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการตามปกติ ทั้งผู้ป่วยเดิม และผู้ป่วยใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการตามปกติ ทั้งผู้ป่วยเดิม และผู้ป่วยใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 HealthServ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการตามปกติ ทั้งผู้ป่วยเดิม และผู้ป่วยใหม่

คลินิกระบบการเรียนการสอน (รักษาโดยนศ.ทพ.)
เปิดทำการในเวลาราชการ
จันทร์-ศุกร์ 07.30 น. - 15.00 น. 
ยกเว้นทุกวันพุธ (บ่าย)

คลินิกระบบบริการ (รักษาโดยทันตแพทย์)
เปิดทำการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ
• ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 07.30 น. - 16.30 น. 
ยกเว้นวันพุธ (บ่าย)
• นอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 16.30 น. - 19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 07.30 น.-15.00 น. 
(ยกเว้นทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน)

โดยผู้ที่มารับบริการด้านทันตกรรมทุกท่าน ทั้งผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเดิม และผู้ป่วยนัดหมาย หากมาติดต่อเรื่องทันตกรรม จะต้องติดต่อจุดคัดกรองที่ประตูทางเข้าอาคารด้านหน้า เพื่อทำการคัดกรองก่อนเป็นจุดแรก และขอให้ผู้มารับบริการทุกท่าน ปฏิบัติตามหลัก Universal Prevention for COVID-19 ตลอดเวลาที่รับบริการภายในอาคารของโรงพยาบาลทันตกรรม
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด