ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หน่วยบริการกิจกรรมบำบัด ในภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา (และภาคใต้)

หน่วยบริการกิจกรรมบำบัด ในภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา (และภาคใต้) HealthServ.net
หน่วยบริการกิจกรรมบำบัด ในภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา (และภาคใต้) ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อหน่วยบริการกิจกรรมบำบัด ในภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา (และภาคใต้) - จัดทำโดย สมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแห่งประเทศไทย ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สมาคมฯ 

สมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแห่งประเทศไทย
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง (583.00 km) เทศบาลนครเชียงใหม่ 50200


รายชื่อรายจังหวัด/รายภาค
 
 
 


ภูเก็ต
 1. รพ.วชิระภูเก็ต (งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) โทร.076361234ต่อ1403 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ Adaptive Environment/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 2. รพ.กรุงเทพภูเก็ต โทร.076-254425 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ฟื้นฟูผู้ป่วยบกพร่องการมองเห็น/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 
 
สุราษฎร์ธานี
 1. รพ.สุราษฎร์ธานี โทร.077952900 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย
 2. รพ.สวนสราญรมย์ โทร.077916500 Adaptive Environment/ Community Rehab/ จิตเวชผู้ใหญ่/ บำบัดผู้ติดสารเสพติด/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ โทร.077227700 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ อ.พุนพิน 077310688 ฟื้นฟูผู้ป่วยบกพร่องการได้ยิน/ ฟื้นฟูผู้ป่วยบกพร่องการมองเห็น/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 5. โรงพยาบาลท่าโรงช้าง โทร.077357164 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ กระตุ้นพัฒนาการ
 
 สงขลา

 1. โรงพยาบาลสงขลา โทร. 074338100 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม กายอุปกรณ์/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ
 2. รพ.หาดใหญ่ โทร. 0-7427-3100 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม กายอุปกรณ์/ Pressure garment/ การยศาสตร์/ Adaptive Environments/ Community Rehab/ ฟื้นฟูผู้ป่วยบกพร่องการได้ยิน/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 3. จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ โทร. 074317400 เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ จิตเวชผู้ใหญ่/ บำบัดผู้ติดสารเสพติด
 4. รร.สงขลาพัฒนาปัญญา โทร.074330147 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 5. รพ.สงขลานครินทร์ มอ. โทร. 074455000 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม กายอุปกรณ์/ Adaptive Environments/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 6. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โทร. 074272800 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม กายอุปกรณ์/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 7. โรงพยาบาลบางกล่ำ โทร. 074328221 ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ Adaptive Environment
 8. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี โทร. 074-373080-9 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม กายอุปกรณ์/ Adaptive Environments/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด