ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หน่วยบริการกิจกรรมบำบัด ในเชียงใหม่ เชียงราย ภาคเหนือ

หน่วยบริการกิจกรรมบำบัด ในเชียงใหม่ เชียงราย ภาคเหนือ HealthServ.net
หน่วยบริการกิจกรรมบำบัด ในเชียงใหม่ เชียงราย ภาคเหนือ ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อหน่วยบริการกิจกรรมบำบัด ในเชียงใหม่ เชียงราย ภาคเหนือ - จัดทำโดย สมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแห่งประเทศไทย ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สมาคมฯ 

สมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแห่งประเทศไทย
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง (583.00 km) เทศบาลนครเชียงใหม่ 50200รายชื่อรายจังหวัด/รายภาค
 
 
 
 
 1. โรงพยาบาลจอมทอง 053341218 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ Adaptive Environments/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 2. รพ.เชียงดาว 053455074 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 3. โรงพยาบาลไชยปราการ 053457026 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 4. โรงพยาบาลดอยเต่า 053469128 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ Palliative care/ Adaptive Environments/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ บำบัดผู้ติดสารเสพติด/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 5. รพ.ดอยสะเก็ด 053495571 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ Palliative care/ Adaptive Environments/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 6. รพ.นครพิงค์ 053999200 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ Adaptive Environments/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 7. โรงพยาบาลฝาง 053451144 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ Palliative care/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ จิตเวชผู้ใหญ่/ บำบัดผู้ติดสารเสพติด/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 8. โรงพยาบาลพร้าว 053475271 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ Palliative care/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 9. รพ.แม่แจ่ม (รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล) 053485371
 10. โรงพยาบาลแม่แตง 053104148 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ Palliative care/ Adaptive Environments/ Community Rehab/ กระตุ้นพัฒนาการ/ บำบัดผู้ติดสารเสพติด/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 11. โรงพยาบาลแม่วาง 053-928044 ต่อ 150 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ Adaptive Environments/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 12. รพ.แม่ออน 053880745 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ Palliative care/ Adaptive Environments/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ จิตเวชผู้ใหญ่/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 13. โรงพยาบาลแม่อาย 053459036 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ Palliative care/ Adaptive Environments/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 14. โรงพยาบาลเวียงแหง 053477011 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ การยศาสตร์/ Palliative care/ Adaptive Environments/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 15. รพ.สต.สันพระเนตร 053380903
 16. โรงพยาบาลสะเมิง 053487015 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 17. รพ.สันทราย 053921199 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ Palliative care/ Adaptive Environments/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 18. รพ สันป่าตอง 053311991 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ Palliative care/ Adaptive Environments/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 19. รพ.สารภี 053321179 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 20. รพ หางดง 053442390 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ Pressure garment/ Palliative care/ Adaptive Environments/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 21. รพ.อมก๋อย 053467063
 22. โรงพยาบาลฮอด 053461095 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ การยศาสตร์/ Palliative care/ Adaptive Environments/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 23. โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 053298082 บำบัดผู้ติดสารเสพติด
 24. โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 053920200 ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ Palliative care/ Adaptive Environments/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด
 25. รพ.สวนปรุง 053908500 เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ จิตเวชผู้ใหญ่/ บำบัดผู้ติดสารเสพติด/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 26. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 053203675 จิตเวชผู้ใหญ่
 27. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 053908300 ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ Adaptive Environments/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 28. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค3 053016850 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย
 29. รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ 053278009 ฟื้นฟูผู้ป่วยบกพร่องการมองเห็น/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 30. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 053112235 ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ Adaptive Environments/ Community Rehab/ ฟื้นฟูผู้ป่วยบกพร่องการได้ยิน/ ฟื้นฟูผู้ป่วยบกพร่องการมองเห็น/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 31. กาวิละอนุกูล 053244770 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 32. รร.ศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ 053498145 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 33. รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร 053222475 ฟื้นฟูผู้ป่วยบกพร่องการได้ยิน/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 34. รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 053936150 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย
 35. ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มช. 053936027 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ ฟื้นฟูผู้ป่วยบกพร่องการได้ยิน/ ฟื้นฟูผู้ป่วยบกพร่องการมองเห็น/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 36. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 053935422 ปรับพฤติกรรมเด็ก/ จิตเวชผู้ใหญ่/ บำบัดผู้ติดสารเสพติด/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 37. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 053934710 ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 38. คลินิกกิจกรรมบำบัด KIDS PLUS สาขาวีว่า ถนนมหิดล 0867324345 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ จิตเวชผู้ใหญ่
 39. คลินิกกิจกรรมบำบัด KIDS PLUS สาขามีโชค 0810270437 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 40. รพ.แมคคอร์มิค 053921777
 41. รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ 052089888
 42. รร.พิงครัตน์ 053240099 เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 43. รร.ดาราวิทยาลัย 053241039 เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 44. Mind brain & body ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก 0869199879 เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 45. คลินิกการประกอบโรคศิลปะกิจกรรมบำบัดฟรีแลนด์ 053120320 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 46. รร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053944248 เตรียมความพร้อมการเรียน
 47. ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กบ้านพระจันทร์ 0864114664 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 48. รพ.ราชเวช เชียงใหม่ 052-011999 ต่อ 404 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 49. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง 053038140 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ Palliative care/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ จิตเวชผู้ใหญ่/ บำบัดผู้ติดสารเสพติด/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 50. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 053920300 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ Adaptive Environments/ Community Rehab/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 51. รพ.เทพปัญญา 052088999 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ เตรียมความพร้อมการพูด/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 52. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุป่าลาน เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 53. ชีวาแคร์ คลินิก 0969800126 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ Palliative care/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 54. ศูนย์อนามัยที่ 1 053-272740,053-276856,053-272256 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 55. ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053920666 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ Palliative care/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 56. โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ 053200002 ต่อ 2286 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ เครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ Adaptive Environments/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ จิตเวชผู้ใหญ่/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย

 
 
เชียงราย
 1. รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 053910600 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ Pressure garment/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ จิตเวชผู้ใหญ่/ บำบัดผู้ติดสารเสพติด/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 2. รพ.พญาเม็งราย 053799033 ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ การยศาสตร์/ Adaptive Environments/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 3. รพ.แม่จัน 053771300 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 4. รพ.แม่ลาว 053603100 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ Palliative care/ Adaptive Environments/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 5. รพ.แม่สาย 053731300 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ Adaptive Environments/ ฟื้นฟูผู้ป่วยบกพร่องการได้ยิน/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 6. รพ.สมเด็จพระญาณสังวร 053603123 ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ Palliative care/ Adaptive Environments/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ จิตเวชผู้ใหญ่/ บำบัดผู้ติดสารเสพติด/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 7. รร.เชียงรายปัญญานุกูล 052020351 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 8. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย 053152159 Community Rehab/ ฟื้นฟูผู้ป่วยบกพร่องการได้ยิน/ ฟื้นฟูผู้ป่วยบกพร่องการมองเห็น/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 9. รพ.โอเวอร์บรู๊ค 053711366
 10. Kids Can Do Chiangrai 0846479812 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 11. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 053917554 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ เตรียมความพร้อมการพูด/เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด