ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หน่วยบริการกิจกรรมบำบัด ในขอนแก่น อุดร อุบล (และภาคอีสาน)

หน่วยบริการกิจกรรมบำบัด ในขอนแก่น อุดร อุบล (และภาคอีสาน) HealthServ.net

รายชื่อหน่วยบริการกิจกรรมบำบัด ในขอนแก่น อุดร อุบล (และภาคอีสาน) - จัดทำโดย สมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแห่งประเทศไทย ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยบริการกิจกรรมบำบัด ในขอนแก่น อุดร อุบล (และภาคอีสาน) ThumbMobile HealthServ.net
สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สมาคมฯ 

สมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแห่งประเทศไทย
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง (583.00 km) เทศบาลนครเชียงใหม่ 50200


รายชื่อรายจังหวัด/รายภาค
 
 
 
 ขอนแก่น
 1. รพ.ขอนแก่น โทร. 043009900 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ Palliative care/ ฟื้นฟูผู้ป่วยบกพร่องการได้ยิน/ ฟื้นฟูผู้ป่วยบกพร่องการมองเห็น/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน โทร. 043-251302 ,043-251703,043-252326,043-252327 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม กายอุปกรณ์/ Pallitive Care/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด
 3. รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โทร. 043209999 ฟื้นฟูแขนและมือ/ Community Rehab/ จิตเวชผู้ใหญ่/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 4. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค4 โทร. 043283040 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย
 5. รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น โทร. 043246493 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม กายอุปกรณ์/ Cardiac Rehab/ Adaptive Environments/ Community Rehab/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 6. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น โทร. 043239055 ฟื้นฟูการกลืน/ Palliative care/ ฟื้นฟูผู้ป่วยบกพร่องการได้ยิน/ ฟื้นฟูผู้ป่วยบกพร่องการมองเห็น/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 7. รพ.ศรีนครินทร์ มข.(ภาควิชาจิตเวชศาสตร์) โทร. 043363027-8 เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ จิตเวชผู้ใหญ่/ บำบัดผู้ติดสารเสพติด/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 8. รพ.ศรีนครินทร์ มข.(ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) โทร. 043364123-4 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม กายอุปกรณ์/ Pressure garment/ Cardiac Rehab/ การยศาสตร์/ Palliative care/ Adaptive Environments/ ฟื้นฟูผู้ป่วยบกพร่องการมองเห็น/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ บำบัดผู้ติดสารเสพติด/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 9. ศูนย์วิจัยออทิสติก รร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทร. 043202701
 10. รพ.กรุงเทพขอนแก่น โทร. 0430422811 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม กายอุปกรณ์/ Cardiac Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 11. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 043910771 เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 12. รพ.ชุมแพ โทร. 043311044 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 13. รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น โทร. 043424500 บำบัดผู้ติดสารเสพติด
 14. รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043348888 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม กายอุปกรณ์/ Pressure garment/ Palliative care/ Adaptive Environments/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ จิตเวชผู้ใหญ่/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 15. KidsUp คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โทร. 0876999872 ฟื้นฟูการกลืน/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 
 
 
หนองคาย
 1. รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โทร.  042431015 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม กายอุปกรณ์/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 2. รพ.หนองคาย (งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) โทร. 042-413456 ต่อ 171 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ Pressure Garment/ การยศาสตร์/ Adaptive Environment/ เตรียมความพร้อมการพูด/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ บำบัดผู้ติดสารเสพติด/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย โทร. 042422945 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 
 

อุดรธานี
 1. รพ.กุมภวาปี โทร. 042334400 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม กายอุปกรณ์/ ฟื้นฟูผู้ป่วยบกพร่องการมองเห็น/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 2. รพ.ศูนย์อุดรธานี  โทร. 042245555 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม กายอุปกรณ์/ ฟื้นฟูผู้ป่วยบกพร่องการมองเห็น/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 

อุบลราชธานี
 1. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ โทร. 045319200
 2. รร.อุบลปัญญานุกูล โทร. 045312764 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จ.อุบลราชธานี 045210337 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 4. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โทร. 045352500 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ จิตเวชผู้ใหญ่/ บำบัดผู้ติดสารเสพติด/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 5. รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โทร. 045319300 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูการกลืน
 6. เฟิร์สสเตปคิดส์ คลินิก โทร. 0956671726 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด