ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หน่วยบริการกิจกรรมบำบัด ในพิษณุโลก อยุธยา สระบุรี สวรรค์ (และภาคกลาง)

หน่วยบริการกิจกรรมบำบัด ในพิษณุโลก อยุธยา สระบุรี สวรรค์ (และภาคกลาง) Thumb HealthServ.net
หน่วยบริการกิจกรรมบำบัด ในพิษณุโลก อยุธยา สระบุรี สวรรค์ (และภาคกลาง) ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อหน่วยบริการกิจกรรมบำบัด ในพิษณุโลก อยุธยา สระบุรี นครสวรรค์ (และภาคกลาง) - จัดทำโดย สมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแห่งประเทศไทย ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สมาคมฯ 

สมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแห่งประเทศไทย
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง (583.00 km) เทศบาลนครเชียงใหม่ 50200รายชื่อรายจังหวัด/รายภาค
 
 
 
 
 
พิษณุโลก

 1. รพ.พุทธชินราช โทร. 055270300 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ Pressure garment/ ฟื้นฟูผู้ป่วยบกพร่องการได้ยิน/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 2. โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล โทร. 055006290
 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-906074,055-906075 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 4. รร.บ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ โทร. 055302928 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 5. รพ.พิษณุเวช โทร. 055909000 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ การยศาสตร์/ Adaptive Environments/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 6. รพ.ม.นเรศวร โทร. 055965666 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ การยศาสตร์/ Adaptive Environments/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 7. รพ.จิตเวชพิษณุโลก โทร. 055009504 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ จิตเวชผู้ใหญ่/ บำบัดผู้ติดสารเสพติด
 8. รพ.เด็จพระยุพราชนครไทย โทร. 055389060 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 นครสวรรค์
 
 1. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โทร. 056219888 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ Adaptive Environment/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 2. รพ.ตาคลี โทร. 056801111
 3. รพ.กองบิน 4 โทร. 056262009
 4. ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ โทร. 056255451 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 5. รร.นครสวรรค์ปัญญานุกูล โทร. 054601075 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 6. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ โทร. 056255500 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 7. บ้านครูมด คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โทร. 0897044320 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 8. รพ จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ พยุหะคีรี 056267289 จิตเวชผู้ใหญ่/ บำบัดผู้ติดสารเสพติด
 9. คลิกิจกรรมบำบัดนครสวรรค์ โทร. 0897044320 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 10. รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ โทร. 056000111 ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็กเบทเทอร์ คิดส์ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด 0619269115 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ
 11. ภคมนคลินิก โทร. 0817272663 กระตุุ้้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
พระนครศรีอยุธยา
 
 
 1. รพ.พระนครศรีอยุธยา งานกิจกรรม​บำบัด กลุ่มงานเวชกรรม​ฟื้นฟู​ โทร. 035322555 ต่อ 3012 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย/ Palliative care/ Adaptive Environment/ Community Rehab/ เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์/ ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย
 2. รพ.ภาชี โทร. 035311112
 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอยุธยา โทร. 035881553 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 4. Meaning-Kids สาขาอยุธยา โทร. 089-995-2932 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
 
 


สระบุรี
 1. รพ.พระพุทธบาท โทร. 036266111
 2. รพ.สระบุรี โทร. 036343500 ฟื้นฟูแขนและมือ/ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ฟื้นฟูการกลืน/ ทำเครื่องดาม อุปกรณ์ช่วย
 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี โทร. 036340824 เตรียมความพร้อมการพูด/ เตรียมความพร้อมการเรียน/ กระตุ้นพัฒนาการ/ ปรับพฤติกรรมเด็ก
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด