ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สรุปร่างพ.ร.บ. กัญชา 95 มาตรา เข้าสภา 14 ก.ย.นี้ ลุ้นเสร็จในวันเดียว

สรุปร่างพ.ร.บ. กัญชา 95 มาตรา เข้าสภา 14 ก.ย.นี้ ลุ้นเสร็จในวันเดียว HealthServ.net
สรุปร่างพ.ร.บ. กัญชา 95 มาตรา เข้าสภา 14 ก.ย.นี้ ลุ้นเสร็จในวันเดียว HealthServ.net

สรุป ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง 95 มาตรา ระบุชัด พืชกัญชากัญชง ไม่เป็นยาเสพติด ปลูกได้ 15 ต้น/ครัวเรือน ห้ามขาย ทำพาณิชย์ต้องมีใบอนุญาตทุกกรณี ปลูกไม่เกิน 15 ไร่ ไม่มีค่าธรรมเนียม นำเขากฏหมายคุมเหล้า บุหรี่ กระท่อมมาประยุกต์ใช้ กำหนดเข้าสภาฯ วันที่ 14 กันยายน 2565 ซึ่งคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จในวันเดียวกัน เพื่อพาประเทศพ้นสุญญากาศกัญชา

HealthServ สำรวจคิดเห็น

ผลสำรวจ

สรุปร่างพ.ร.บ. กัญชา 95 มาตรา เข้าสภา 14 ก.ย.นี้ ลุ้นเสร็จในวันเดียว HealthServ


31 สิงหาคม 2565 คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างฯ ร่วมกับนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ แถลงข่าวหลังการประชุม ระบุว่าคณะกรรมาธิการ ได้พิจารณาร่างฯ พ.ร.บ. กัญชา กัญชง เสร็จสมบูรณ์แล้ว และพร้อมที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 

 
สรุปแล้ว ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะมีทั้งสิ้น 95 มาตรา (จากแต่เดิม 45 มาตรา) 
 
 
นายศุภชัยยืนยันว่า ร่าง พ.ร.บ. นี้ ได้มาจากการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ อย่างกว้างขวาง ถือว่ามีความครบถ้วนและจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในทุกมิติ อย่างแท้จริง
 
สรุปร่างพ.ร.บ. กัญชา 95 มาตรา เข้าสภา 14 ก.ย.นี้ ลุ้นเสร็จในวันเดียว HealthServ
 
 

ข้อสรุปจำนวน 95 มาตรา


นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ได้สรุปเกี่ยวกับ 95 มาตราของร่าง พ.ร.บ. โดยระบุว่า ร่างกฏหมายฉบับนี้ มีหลักการสำคัญ หลายประการ ดังนี้1. การแยกส่วนที่เป็นยาเสพติด ออกจากส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติด
 

ส่วนที่เป็นยาเสพติด
กำหนดโดยสาร THC ที่เป็นสารเมา ที่หากเกินปริมาณที่ประมวลกฏหมายยาเสพติดกำหนดไว้ (0.2%) จะต้องดำเนินการไปตามประมวลกฏหมายยาเสพติด
 
แต่ถ้าสารสกัด THC ไม่สูงเกินค่าที่กำหนด ไม่จัดเป็นยาเสพติด 
 
ส่วนตัวพืช กัญชา กัญชง "ไม่เป็นยาเสพติด"
  
2. การแยกแยะกัญชาและกัญชงออกจากกัน
 
โดยใช้เกณฑ์สาร THC จากที่ประกาศกำหนด หากมากกว่าที่กำหนด ให้ถือเป็นกัญชง หากน้อยกว่าถือว่าเป็นกัญชง 
  
3. การควบคุมเกี่ยวกับพืชกัญชา กัญชง 
 
โดยกับส่วนของช่อดอกกัญชา จะมีการควบคุมเป็นพิเศษ

ขณะที่ส่วนอื่นๆ เช่น ใบ ต้น ราก เมล็ด จะมีการคลายมาตรการควบคุมลงไป และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง ในเชิงเศรษฐกิจ สุขภาพและการแพทย์ได้ง่ายขึ้น
 
4. กิจกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ให้ใช้กฏหมายนั้น

 
กล่าวคือ

ผลิตภัณฑ์ใดที่เป็นสมุนไพร จะต้องเป็นไปตามพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

ผลิตภัณฑ์ใดที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 

ผลิตภัณฑ์ใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง ให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง

รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องในการควบคุมด้วย 
 
ซึ่งกฏหมายเหล่านั้น มีมาตรฐานในการควบคุมสารมึนเมาในระดับที่สูงอยู่แล้ว จึงเชื่อมั่นได้ว่ามีความปลอดภัยอย่างแน่นอน
 
ดังนั้น ในพ.ร.บ. กัญชา กัญชง จะไม่เกี่ยวข้องกับข้อกฏหมายที่มีอยู่แล้วเหล่านั้น


 
 
5. แยกกิจกรรมการจดแจ้ง กับการอนุญาต ออกจากกัน
 
การจดแจ้ง คือสำหรับครัวเรือน 
หมายถึงประชาชนจะมีสิทธิปลูกได้ ไม่ว่าจะเป็นกัญชา หรือกัญชง เพื่อใช้ในครัวเรือน โดยไม่ขาย

กำหนดให้ปลูกได้ 15 ต้น ต่อครัวเรือน 

ครัวเรือนที่จะปลูกต้องจดแจ้ง โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
 
กำหนดให้การดำเนินการจดแจ้ง เจ้าหน้าที่รัฐ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน
 
ส่วนการจดแจ้งเพิ่มเติมเพื่อการใช้อื่นๆ ของกัญชง เช่น จดแจ้งใช้ใยกัญชง รากกัญชง ลำต้นกัญชง สามารถขอจดแจ้งเพื่อปลูกได้ถึง 5 ไร่ ไม่ต้องขออนุญาต แต่ห้ามขาย
 
 

ที่พิเศษคือ การจดแจ้งของสถานพยาบาลทั้งหมด สามารถปลูกเพื่อปรุงยาเฉพาะสำหรับคนไข้ของตนเองได้ "จึงถือเป็นการเปิดเสรีทางการแพทย์อย่างแท้จริง"
 


สำหรับกิจกรรมเชิงพาณิชย์การผลิต ตั้งแต่ การปลูก ผลิต สกัด แปรรูป ขาย
จะต้องมีใบอนุญาตทั้งสิ้น 
 
การขออนุญาต จะจำกัดเฉพาะคนไทย หรือนิติบุคคลไทยเท่านั้น ไม่อนุญาตให้กับต่างชาติ
 
เป็นการกำชับว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับกัญชา กัญชง จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนไทยทุกคนเท่านั้น
 


สำหรับประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำ 
 
คณะกรรมาธิการมีข้อสรุปว่า พื้นที่ใดที่ทำการเพาะปลูกในเชิงพาณิชย์ ไม่เกิน 5 ไร่ จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม

หากเกินจากนั้น จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมตามขนาดพื้นที่ 
 
โดยหวังว่าเงื่อนไขนี้ นอกจากจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำแล้ว ยังลดการผูกขาดของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ไม่ว่าเป็นกลุ่มทุนทางการแพทย์ หรือกลุ่มทุนบริษัทยาข้ามชาติ ก็ตาม
  
 
6. นำกฏหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มาบูรณาการใช้กับการควบคุมกัญชา
 
พ.ร.บ.กัญชา ฉบับนี้ มีการนำกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม เช่น พ.ร.บ. ควบคุมสุรา พ.ร.บ. ควบคุมยาสูบ และ พ.ร.บ. พืชกระท่อม มาบูรณาการ ประยุกต์ใช้ ในการควบคุมกับพืชกัญชา  ในกลุ่มที่ต้องห้าม และสถานที่ที่ต้องห้าม 
 
กลุ่มที่ต้องห้าม หมายถึงกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มเยาวชน อายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร  มีข้อกำหนดโทษจำไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 แสนบาท  
และหากมีการกระทำผิดอื่นๆ ผนวกกับการทำผิดต่อกลุ่มต้องห้าม จะมีโทษเพิ่ม 2 เท่า


โทษสูงสุดกำหนดไว้ในกรณีการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท และหากนำเข้ามาแล้ว จำหน่ายกับกลุ่มต้องห้าม ละเมิดต่อเยาวชน จะมีโทษเพิ่มเป็น 2 เท่า
 
พ.ร.บ.กัญชา ฉบับนี้ ได้มีการกำหนดวิธีการขาย สถานที่ขาย สถานที่สูบ โดยคำนึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิเช่น 

ไม่ให้ขายช่อดอกกัญชา กัญชง ในเครื่องขายหยอดเหรียญ

ผลิตภัณฑ์ช่อดอกห้ามขายผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์

ผู้บริโภคจะต้องแสดงตนเมื่อซื้อ ผู้ขายต้องตรวจสอบผู้ซื้ออย่างรัดกุม
 
 
 

 

ยืนยันควบคุมเข้มข้น


นายปานเทพ ยืนยันว่าการบังคับควบคุมพืชกัญชา ภายใต้ พ.ร.บ.กัญชา ฉบับนี้ จะมีการควบคุมเข้มข้นไม่น้อยไปกว่า พ.ร.บ. ควบคุมสุรา พ.ร.บ. ควบคุมยาสูบ และจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ พ.ร.บ. พืชกระท่อม ที่เพิ่งมีการประกาศใช้ 
 
"ขอให้ประชาชนไว้วางใจว่า กฏหมายฉบับนี้ ผ่านการพิจารณา ด้วยความหลากหลายของคณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษาจำนวนมาก ทั้งที่เห็นด้วยกัน เห็นพ้อง หรือเห็นแตกต่างกัน ได้ถกเถียงกันอย่างรอบคอบรัดกุมแล้ว และเราคาดหวังว่า ในชั้นกรรมาธิการที่ได้จบสิ้นแล้ว ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จะได้กรุณาพิจารณากฏหมายฉบับนี้ให้ออกมาเร็วที่สุด เพราะจะเป็นหนทางเดียวที่จะยุติสุญญากาศ และเรามั่นใจว่ากฏหมายฉบับนี้ ดีกว่าสถานภาพในปัจจุบันอย่างแน่นอน ถ้ามีการเร่งประกาศใช้อย่างเร็วที่สุด" 
 
 
 
นายศุภชัย ใจสมุทร ระบุว่าสภาฯ จะพิจารณากฏหมายฉบับนี้ในวันที่  14 กันยายน 2565 ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาแล้วเสร็จในวันเดียวกัน 
 
 


อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ
 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด