News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ลุ้นภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand โอกาสยกระดับท่องเที่ยวสุขภาพสู่ระดับโลก HealthServ.net
ลุ้นภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand โอกาสยกระดับท่องเที่ยวสุขภาพสู่ระดับโลก HealthServ.net

ดีเดย์ 28 พ.ย. 65 เป็นวันประกาศผลการตัดสิน ที่จัดขึ้นที่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีการถ่ายทอดผ่านเครือข่ายออนไลน์ เริ่มเวลา 20.00 น. โดยประเทศไทยจะนำเสนอเวลา 22.00 น. ร่วมส่งแรงเชียร์ให้ภูเก็ตได้เป็นเจ้าภาพงาน Specialised Expo 2028 Phuket Thailand กัน เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางนานาชาติด้าน Medical Hub ของภูเก็ตและประเทศไทย

ลุ้นภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand โอกาสยกระดับท่องเที่ยวสุขภาพสู่ระดับโลก HealthServ
จ.ภูเก็ต ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ งาน Specialised Expo ซึ่งเป็นงานเอ็กซ์โประดับโลก เป็นเวทีสำหรับอุตสาหกรรม การสาธารณสุข การแพทย์ การท่องเที่ยว ด้าน Wellness Tourism จากผู้ประกอบการ ธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมจากทั่วโลก

งาน Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand จะเป็นโอกาสที่  จ.ภูเก็ต จะได้แสดงถึงศักยภาพเพื่อการก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางนานาชาติด้าน Medical Hub ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ปักหมุดการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกให้ได้
 
ลุ้นภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand โอกาสยกระดับท่องเที่ยวสุขภาพสู่ระดับโลก HealthServ


 
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (International Health and Wellness Center) ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ในพื้นที่ 141 ไร่ 2 งาน 64 ตร.วา 
 
เป็นโครงการความร่วมมือของหลายหน่วยงานได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. โดยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo) ในชื่องาน Expo 2028 - Phuket, Thailand ต่อองค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions, BIE) ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่อนุมัติความเห็นชองเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
 
 
กรอบระยะเวลาการจัดงาน

ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 17 มิถุนายน 2571 (2028)
 

ธีมการจัดงาน

Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity 
ชีวิตแห่งอนาคต : แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว คู่แข่งขัน

ในการเสนอตัวรอบนี้ มีอีก 4 ชาติ ที่ส่งข้อเสนอเข้าแข่งขัน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สเปน เซอร์เบียและอาร์เจนตินา [อ่านเพิ่มเติม แนวคิดแต่ละประเทศด้านล่าง]
ลุ้นภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand โอกาสยกระดับท่องเที่ยวสุขภาพสู่ระดับโลก HealthServ
  
 

ความเป็นมา มติครม. 

 
ดังนี้
 
1. อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo) ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน EXPO 2028 - Phuket, Thailand และมอบหมายให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในหนังสือเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (Letter of Candidature)
 
2.อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินงานรวม 4,180 ล้านบาท
 
3.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สสปน. จังหวัดภูเก็ต และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเตรียมการรองรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน EXPO 2028 - Phuket, Thailand
 
4.รองนายกรัฐมนตรี (นายนุทิน ชาญวีรกูล) พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผอ.สสปน. และส่วนที่เที่ยวข้องไปนำเสนอความพร้อมของประเทศไทย (Country Presentation) เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 
 
 

เป้าหมาย และตัวชี้วัด

 
  • ประมาณการจำนวนผู้เข้าชมงาน รวม 4.9 ล้านคน
  • ประมาณการเงินที่จะหมุนเวียนราว 49,000 ล้านบาท
  • คาดว่าจะเพิ่มมูลค่า GDP ได้ราว 39,000 ล้านบาท
  • เกิดประโยชน์จากการเก็บภาษีได้ราว 9,500 ล้านบาท
  • จะมีการจ้างงานกว่า 113,000 อัตรา
  • ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ที่ระดับ 9 เท่า
 
 
 

เกร็ดเกี่ยวกับ Expo


 
งานเอ็กซ์โปคืออะไร 
งานเอ็กซ์โป เป็นชื่อ งานนิทรรศการโลก หรือมหกรรมนานาชาติ ที่จัดขึ้นภายใต้การจัดการขององค์การนิทรรศการนานาชาติ (BIE) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1. เวิลด์เอ็กซ์โป (World Expo)  
2. งานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo)
3. มหกรรมพืชสวนนานาชาติ (International Horticulture Exhibition) 
 
งานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo) คือ งานที่เป็นวาระพิเศษ มีขนาดเล็กกว่า เวิลด์เอ็กซ์โป จัดขึ้นระหว่างช่วงเวลาของงานเวิลด์เอ็กซ์โป (ซึ่งเว้นระยะห่าง 5 ปี)

5 ประเทศคู่แข่ง Specialised Expo 2028 และการประชันวิสัยทัศน์ผ่านแนวคิดธีมงาน

5 ประเทศคู่แข่ง Specialised Expo 2028 และการประชันวิสัยทัศน์ผ่านแนวคิดธีมงาน ลุ้นภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand โอกาสยกระดับท่องเที่ยวสุขภาพสู่ระดับโลก
5 ประเทศคู่แข่ง Specialised Expo 2028 และการประชันวิสัยทัศน์ผ่านแนวคิดธีมงาน ลุ้นภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand โอกาสยกระดับท่องเที่ยวสุขภาพสู่ระดับโลก
คู่แข่ง 5 ประเทศที่ยื่นเสนอจัดงาน Specialised Expo 2028 วาระเดียวกันกับ จ.ภูเก็ต เสนอ ประกอบด้วย
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองมินเนโซตา   
ประเทศเซอร์เบีย เมืองเบลเกรด
ประเทศสเปน เมืองมาลาก้า
ประเทศอาร์เจนตินา เมืองซาน คาร์ลอส เดอ บาริโลเช
*ข้อมูลจาก BIE-PARIS.ORG/expo2027-28

มินเนโซต้า สหรัฐอเมริกา

มินเนโซต้า สหรัฐอเมริกา ลุ้นภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand โอกาสยกระดับท่องเที่ยวสุขภาพสู่ระดับโลก
มินเนโซต้า สหรัฐอเมริกา ลุ้นภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand โอกาสยกระดับท่องเที่ยวสุขภาพสู่ระดับโลก
กำหนดจัดงาน ระหว่าง 15 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม 2027 
ธีมงาน Healthy People, Healthy Planet: Wellness and Well-being for All

มินเนโซต้า เสนอแนวคิดสอดคล้องไปกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติที่มุ่งไปที่พิชิตปัญหาระดับโลก นั่นคือการสร้างความยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิต อุตสาหกรรมการแพทย์สาธารณสุขเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ระดับล้านล้านเหรียญ  มินเนโซต้า มุ่งหวังกับการได้เป็นเจ้าภาพครั้งนี้ บนพื้นฐานเดิมในการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และนวัตกรรมสุขภาพ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว  เมื่อดูจากลิสต์บริษัทระดับโลกใน 500 อันดับแรกของนิตยสารฟอร์จูน จะพบว่ามีกว่า 10 บริษัท อยู่ในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ และเวลเนส ที่มีฐานอยู่ในมินเนโซต้า กับการจ้างงานกว่า 387,500 ตำแหน่ง  มินเนโซต้า มั่นในในระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองว่าทันสมัยไม่แพ้ใคร สนามบิน Minneapolis-Saint Paul International Airport (MSP) ระบบคมนาคม ที่ทำให้การเดินทางที่สะดวกสบาย ไร้รอยต่อระหว่างระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงการมีสถานที่พักและบริการครบครันที่พร้อมรองรับผู้มาเยือนชาวอเมริกันและชาวต่างประเทศทั่วโลก

Website: expo2027.us
Facebook: MinnesotsaUSAExpo2027

เบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย

เบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย ลุ้นภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand โอกาสยกระดับท่องเที่ยวสุขภาพสู่ระดับโลก
เบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย ลุ้นภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand โอกาสยกระดับท่องเที่ยวสุขภาพสู่ระดับโลก
กำหนดจัดงาน ระหว่าง 15 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม 2027 
ธีมงาน Play for Humanity - Sport and Music for All
 
เซอร์เบียชูแนวคิด ดนตรีและกีฬาเพื่อมวลมนุษยชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังการแสดงออก การมีส่วนร่วม "เล่น" จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับปัจเจกบุคคลและสังคมชุมชน ยืนอยู่ได้ในภาวะการณ์ที่น่าหวาดหวั่น และเสี่ยงต่อความไม่ความปลอดภัยในปัจจุบัน การเล่นเป็นพลังเร้นที่จะผลักดันพลังการสร้างสรรค์ ริเริ่มและก่อเกิดการเติบโตงอกงาม จากกรอบใหญ่ สู่การแตกแขนงแยกย่อยออกไปในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดรับและสนองตอบกับผู้มีส่วนร่วมจากนานาชาติ และเพื่อสร้างโอกาสที่เปิดกว้างให้เกิดการขบคิดแสวงหาคำตอบและทางออกให้กับปัญหาต่างๆ ได้ มนุษย์จะเตรียมตัว เตรียใจ เตรียมกาย อย่างไรในโลกที่มีเทคโนโลยีนำทางแต่เต็มไปด้วยความน่าหวาดหวั่น และอันตราย การเตรียมตัวเพื่อดำรงตนให้ทนทานต่อความท้าทายของศตวรรษหน้าที่รออยู่ คือหัวใจ  เซอร์เบียวาดหวังว่างาน Expo 2027 ณ กรุงเบลเกรด จะเป็นมหกรรมเฉลิมฉลองการฟื้นฟูโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ด้วยดนตรีและกีฬา

Website: expobelgrade2027.org
Facebook: expobelgrade2027

มาลาก้า สเปน

มาลาก้า สเปน ลุ้นภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand โอกาสยกระดับท่องเที่ยวสุขภาพสู่ระดับโลก
มาลาก้า สเปน ลุ้นภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand โอกาสยกระดับท่องเที่ยวสุขภาพสู่ระดับโลก
กำหนดจัดงาน ระหว่าง 5 มิถุนายน - 5 กันยายน 2027 
ธีมงาน The Urban Era: towards the Sustainable City

UN ระบุว่าในปี 2050 ประชากรโลกกว่า 3 ใน 5 จะอาศัยอยู่ในเขตเมือง เช่นนั้นแล้ว สังคมเมืองจะมีโฉมหน้าอย่างไร จะปรับตัวและพัฒนาไปในทิศทางใด เพื่อรับมือกับสารพัดปัจจัยและปัญหาที่ไม่อาจเลี่ยงได้ และความหนาแน่นของสังคมเมืองระดับนั้น จะอยู่ร่วมกันกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างไร  มาลาก้ามุ่งจะนำเสนอแพลตฟอร์มการใช้ชีวิต อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยนวัตกรรมอันมีแบบแผน เพื่อหาคำตอบว่า อนาคตที่แท้ของสังคมเมืองนั้น จะมีรูปโฉมอย่างไร  แพลตฟอร์มที่เสมือนเป็นเบ้าหลอมของแนวคิด แนวปฏิบัติ หลักการ ข้อเสนอ ก่อเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการสะท้อนทัศนะและถกเถียงอย่างสร้างสรรค์  แน่นอนว่าหลักคิดของธีมของมาลาก้า ได้วางให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ UN 2015-2030 ได้วางไว้

Website: expo2027.malaga.eu
Facebook: malaga2027

ซาน คาร์ลอส เดอ บาริโลเช พาตาโกเนีย อาร์เจนติน่า

ซาน คาร์ลอส เดอ บาริโลเช พาตาโกเนีย อาร์เจนติน่า ลุ้นภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand โอกาสยกระดับท่องเที่ยวสุขภาพสู่ระดับโลก
ซาน คาร์ลอส เดอ บาริโลเช พาตาโกเนีย อาร์เจนติน่า ลุ้นภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand โอกาสยกระดับท่องเที่ยวสุขภาพสู่ระดับโลก
กำหนดจัดงาน ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2027 
ธีมงาน Nature + Technology = Sustainable Energy. A viable future for humanity 

Exo 2027 ณ บาริโลเช จะเป็นห้วงเวลาที่ดีในการหวนกลับมาทบทวนถึงประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆ โลกที่่จะมองลงไปยังหัวใจของหญิงชายทุกผู้นาม พลังของมนุษย์จะสถิตย์ในธรรมชาติอย่างเหมาะสม พร้อมกับหันมองไปยังเทคโนโลยีและค้นคำตอบว่าจะนำมันมารับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชิวิตและสุขภาวะมนุษยได้อย่างไร  บาริโรเช จะแสดงให้เห็นความสำคัญที่ไม่อาจแยกจาก ระหว่างธรรมชาติและเทคโนโลยี ทั้งสองกระแสธารไหลที่จะรวมกันไปอย่างมั่นคง เพื่อรังสรรค์ความยั่งยืนด้านการใช้พลังงาน หนุนเนื่องพลังในตัวมนุษย์ และเร่งเร้าความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร  พร้อมๆไปกับการแสวงหาบทใหม่ของวิถีชีวิตที่ในยุคที่ประชากรโลกเร่งตัวขึ้น โดยที่ต้องไม่ละเลยและละทิ้งความห่วงใยต่อความหลากหลายและสิ่งแวดล้อม  เราทั้งหลาย ในฐานะของมนุษยชาติ ผู้ซึ่งก่อร่างสร้างปัจจุบัน ไม่อาจเลี่ยงไม่รับผิดชอบต่อการสร้างอนาคตได้อย่างแน่นอน บทใหม่เริ่มต้นเมื่อโลกใบเก่าสิ้นไป

Website: expo2027.ar  
Facebook: Expo2027Bariloche

ภูเก็ต ประเทศไทย

ภูเก็ต ประเทศไทย ลุ้นภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand โอกาสยกระดับท่องเที่ยวสุขภาพสู่ระดับโลก
ภูเก็ต ประเทศไทย ลุ้นภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand โอกาสยกระดับท่องเที่ยวสุขภาพสู่ระดับโลก
กำหนดจัดงาน ระหว่าง 20 มีนาคม - 17 มิถุนายน 2028
สถานที่ หาดไม้ขาว 
ธีมงาน Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity

ธีมงานสะท้อนทัศนะของความยั่งยืนนิยมและสังคมอันเท่าเทียมของมนุษยชาติ เราเชื่ออย่างหนักแน่นว่าความพอเพียงคือทางสว่างสดใสของอนาคต หากโรคระบาดจะทำให้เราเรียนรู้อะไรได้บ้าง คำตอบคือไม่มีประเทศใดจะอยู่ได้เพียงลำพังและอิ่มเอมมั่งคั่งเพียงเดียวดายท่ามกลางความทุกข์ยากของนานาเพื่อนร่วมโลก ประเทศไทยเชื่ออย่างไร้ข้อกังขา ว่าการหวนกลับสู่วิถีธรรมชาติคือหัวใจของการอยู่ร่วมกับอย่างสอดคล้องกลมกลืน การแบ่งปันอย่างเท่าเทียม จะผนึกเราเข้าด้วยกันเพื่อฝ่าฝันความท้าทายที่อยู่ตรงหน้า Expo 2028 ภูเก็ต จะเป็นเวทีของการค้นลงไปในความสัมพันธ์อันซับซ้อนของมนุษยชาติ เทคโนโลยี และวิถีธรรมชาติ เพื่อนำมันมาเป็นพลังเสริมกับทุกผู้นามทุกเพศวัย ให้ได้พบกับ "วิถีแห่งตน"

Website: expo2028thailand.com
Facebook Phuket Expo 2028

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง