ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สต ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.นครศรีธรรมราช

รพ.สต ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.นครศรีธรรมราช Thumb HealthServ.net
รพ.สต ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.นครศรีธรรมราช ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อโรงพยาบาลสุขภาพตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตุลาคม 2565 รวม 36 แห่ง

 รพ.สต.บ้านเหมืองหัวทะเล ต.นาเคียน อ.เมือง
รพ.สต.บ้านทุ่งโหนด ตำบลนาเคียน อ.เมือง
 
รพ.สต.บ้านโมคลาน ตำบลโมคลาน อ.ท่าศาลา
รพ.สต.บ้านตลาดอาทิตย์ ตำบลกลาย อ.ท่าศาลา
รพ.สต.บ้านปลักปลา ตำบลตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา
รพ.สต.บ้านหัวคู ตำบลสระแก้ว อ.ท่าศาลา
รพ.สต.บ้านนาท้อน ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา
รพ.สต.บ้านสงวน สระแก้ว อ.ท่าศาลา
รพ.สต.บ้านประดู่หอม ตำบลท่าขึ้น อ.ท่าศาลา
รพ.สต.บ้านหาร ตำบลไทยบุรี อ.ท่าศาลา
รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ตำบลไทยบุรี อ.ท่าศาลา
รพ.สต.บ้านสาขา ตำบลท่าขึ้น อ.ท่าศาลา
รพ.สต.บ้านทุ่งชน ตำบลหัวตะพาน อ.ท่าศาลา
รพ.สต.บ้านดอนใคร ตำบลกลาย อ.ท่าศาลา
 
รพ.สต.บ้านสระพัง ตำบลเสาธง อ.ร่อนพิพูลย์
รพ.สต.บ้านขุนพัง ตำบลหินตก อ.ร่อนพิพูลย์
รพ.สต.บ้านไม้หลา ตำบลหินตก อ.ร่อนพิพูลย์
รพ.สต.บ้านทำเนียบ ตำบลควนพัง อ.ร่อนพิพูลย์
รพ.สต.บ้านทุ่งหล่อ ตำบลควนชุม อ.ร่อนพิพูลย์
รพ.สต.บ้านปัง ตำบลควนชุม อ.ร่อนพิพูลย์
รพ.สต.บ้านถลุงทอง อ.ร่อนพิพูลย์
 
รพ.สต.บ้านสี่แยกสวนป่า ตำบลวังหิน อ.บางขัน
รพ.สต.บ้านคลองเสาเหนือ ตำบลบางขัน อ.บางขัน
รพ.สต.บ้านเคี่ยมงาม ตำบลบ้านลำนาว อ.บางขัน
รพ.สต.บ้านหนองเจ อ.บางขัน
รพ.สต.บ้านปากแพรก ตำบลบางขัน อ.บางขัน
รพ.สต.บ้านสมสรร ตำบลบ้านนิคม อ.บางขัน
 
รพ.สต.บ้านเกาะขวัญ ตำบลดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา
รพ.สต.บ้านควนกอ ตำบลถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา
รพ.สต.บ้านปลายเส ตำบลคลองเส อ.ถ้ำพรรณรา
รพ.สต.บ้านแพรกกลางตำบลคลองเส อ.ถ้ำพรรณรา
 
รพ.สต.บ้านใสใหญ่ ตำบลถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง
 
รพ.สต.บ้านไม้เรียง ตำบลนาเรียง อ.พรหมคีรี
 
รพ.สต.บ้านบางสระ ตำบลคลองกระบือ อ.ปากพนัง
 
รพ.สต.บ้านนาสระ ตำบลท้ายสำเภา อ.พระพรหม
 
รพ.สต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด