ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดอาคารอาคารธรรมรักษ์ และ หอผู้ป่วยจิตเวช

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดอาคารอาคารธรรมรักษ์ และ หอผู้ป่วยจิตเวช Thumb HealthServ.net
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดอาคารอาคารธรรมรักษ์ และ หอผู้ป่วยจิตเวช ThumbMobile HealthServ.net

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิด “อาคารธรรมรักษ์” รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเศร ขนาด 5 ชั้น เป็นคลังยา วัตถุดิบสมุนไพร เวชภัณฑ์ และน้ำเกลือ รองรับการให้บริการ และเป็นสถานที่จัดประชุมวิชาการทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร พร้อมเปิดหอผู้ป่วยจิตเวช “จิตตารมณ์” ขนาด 10 เตียง ช่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงก่อความรุนแรง

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดอาคารอาคารธรรมรักษ์ และ หอผู้ป่วยจิตเวช HealthServ
    
 
         29 ธันวาคม 2565 ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดอาคารธรรมรักษ์และหอผู้ป่วยจิตตารมณ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน และให้สัมภาษณ์ว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 500 เตียง ให้การดูแลประชาชนในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี และจังหวัดข้างเคียง


         โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมีความโดดเด่นในเรื่องของการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ซึ่งสอดรับกับนโยบาย Health for Wealth ของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยสุขภาพ 

         การพัฒนาและยกระดับงานด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มี 3 ประเด็น คือ 1.การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness ผ่านกิจกรรมและบริการของ “อภัยภูเบศร เดย์ สปา” และ “ภูมิภูเบศร” 2.การผลิตยาและสมุนไพรไทยสู่สากล โดยโรงงานผลิตยาสมุนไพรและมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่มีการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์กับเกษตรกรในประเทศ และ 3.การใช้นวัตกรรมสุขภาพและการส่งออก โดยการอบรมความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน และการวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการ โดยทั้ง 3 ประเด็น มีการฝึกอบรมภายใต้แนวคิด “สร้างงาน สร้างอาชีพ พึ่งพาตนเอง”


         อาคารธรรมรักษ์ที่ทำพิธีเปิดในวันนี้ จะใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ งานคลังยา คลังน้ำเกลือ รวมถึงเป็นสถานที่จัดประชุม อบรมวิชาการ สัมมนา จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆ
 
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดอาคารอาคารธรรมรักษ์ และ หอผู้ป่วยจิตเวช HealthServ
 
            “ในปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมีผลงานเชิงบวกจากการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โดยมีรายได้รวมจากการให้บริการแผนไทย 40 ล้านบาท ส่วนมูลนิธิฯ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 600 ล้านบาท มีการสั่งซื้อสมุนไพรจาก 8 กลุ่มเกษตรกร 2.4 แสนบาท จาก 11 กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 32.6 ล้านบาท มีผู้ผ่านการอบรมพัฒนาสู่ผู้ประกอบการ 70 คน และเกิดการจ้างงานด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยใน จ.ปราจีนบุรี 375 คน” นพ.โอภาสกล่าว
 
          ด้าน ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า โรงพยาบาลมุ่งเน้นการดูแลแบบองค์รวมโดยใช้หลักของ 3 สมดุลสุขภาพ คือ เจ้าเรือน โครงสร้าง และระบบขับถ่าย โดยงานการแพทย์แผนไทยจะให้การดูแลในเชิงป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพอย่างครอบคลุมเป็นองค์รวม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพร ส่วนการตรวจรักษา จะมีหัตถการทางการแพทย์แผนไทยและคลินิกหัตถเวชศาสตร์ที่มุ่งเน้นการให้บริการรักษาเฉพาะโรคอย่างตรงจุด ผ่านหัตถการที่หลากหลาย เช่น การเผายา พอกยา กักน้ำมัน เป็นต้น สำหรับบริการส่งเสริมสุขภาพ มีการพัฒนาเพื่อรองรับกับสถานการณ์สุขภาพปัจจุบันและกระแสสุขภาพ เช่น การดูแลหลังติดเชื้อโควิดด้วยการใช้หัตถการทางการแพทย์แผนไทยและการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ, โปรแกรม Deep Sleep ปรับสมดุลการนอนให้มีคุณภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีองค์ความรู้และยาสมุนไพร, โปรแกรมการดูแลมารดาหลังคลอด เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาให้กลับมาเป็นปกติพร้อมดูแลบุตร
 
          นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ Health & Wellness Tourism การอบรมเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรภาคประชาชนเพื่อการพึ่งตนเอง เช่น เรื่องอาหารเป็นยา โคกหนองนา “ภัทร-ธรรมรักษ์นิเวศ” ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพรกินได้กว่า 500 ชนิด ถือเป็นโมเดลความยั่งยืนทางธรรมชาติ เพื่อความมั่นคงทางยา อาหารและสุขภาพ โดยนำเสนอเป็นเมนูอาหารที่ดูแลระบบท้องไส้ ได้แก่ 1.ข้าวไรซ์เบอร์รี อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ มีเส้นใยสูง จึงช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.ทอดมันใบบัวอ่อน ซึ่งใบบัวอ่อนมีสารที่มีคุณสมบัติทำให้หลับสบาย คลายเครียด คนปราจีนบุรีนิยมรับประทานเป็นผักสด ผักจิ้มน้ำพริก ใส่แกงคั่ว เมื่อนำมาผสมกับทอดมันจะช่วยลดความขม ทำให้รับประทานได้ง่ายขึ้น 3.ยำผักเป็ดแดงไก่ฉีก โดยต้นผักเป็ดแดง มีสรรพคุณฟอกและบำรุงโลหิต ในศรีลังกาใช้ต้มเป็นยาแก้ไข้และเป็นอาหารบำรุงของแม่ลูกอ่อน 4.ห่อหมกใบยอ โดยใบยออ่อนมีรสขมเล็กน้อย ช่วยลดความร้อนในร่างกายและมีแคลเซียมสูง 5.แกงส้มผักรวม เป็นเมนูไขมันต่ำ ใยอาหารสูง ดีต่อระบบขับถ่าย รสเผ็ดร้อนจากเครื่องแกงช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดี เพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย และ 6.เฉาก๊วย แปะก๊วย รากบัว โดยรากบัวมีรสหวาน มีฤทธิ์เย็น ช่วยบรรเทาอาการร้อนในและกระหายน้ำ 
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดอาคารอาคารธรรมรักษ์ และ หอผู้ป่วยจิตเวช HealthServ
 


          นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังได้เปิดหอผู้ป่วยจิตตารมณ์ ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยจิตเวช ขนาด 10 เตียง เพื่อให้บริการผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยง ก่อความรุนแรงและอยู่ในภาวะฉุกเฉินใน จ.ปราจีนบุรี
 
          “การเปิดอาคารธรรมรักษ์และหอผู้ป่วยจิตตารมณ์ จะช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในการให้การดูแลและบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ มีความสะดวก คล่องตัว และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นสถานที่รองรับในการประชุมและจัดงานด้านวิชาการ เพิ่มโอกาสในการขับเคลื่อนงานวิชาการด้านการแพทย์ การแพทย์แผนไทย และสมุนไพรได้อย่างต่อเนื่อง” นพ.โอภาสกล่าว
 
          ด้าน พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า อาคารธรรมรักษ์ ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อเดือนสิงหาคม 2565  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 5 ชั้น ใช้งบประมาณก่อสร้าง 36.6 ล้านบาท มีพื้นที่ใช้สอย 4,884 ตารางเมตร ชั้นที่ 1 เป็นคลังยาและคลังน้ำเกลือ ชั้นที่ 2 สำนักงาน งานจัดซื้อต่างๆ  ชั้นที่ 3 คลังยา วัตถุดิบสมุนไพร ยาเสพติด ชั้นที่ 4 คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา และคลังทั่วไป และชั้นที่ 5 เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่น้อยกว่า 200 คน ส่วนหอผู้ป่วยจิตเวช “จิตตารมณ์” จะช่วยรองรับประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ซึ่ง จ.ปราจีนบุรี มีผู้ป่วยมารับการรักษาด้วยอาการทางจิตเวชเพิ่มขึ้นทุกปี ข้อมูลปี 2565 โรคที่มีผู้มารับการรักษามากที่สุด 5 อันดับ คือ โรคซึมเศร้า โรคจิต โรควิตกกังวล โรคสมองเสื่อม และโรคจิตจากสารเสพติด โดยในระยะแรก รองรับผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 10 เตียง เนื่องจากยังมีข้อจำกัดเรื่องบุคลากรประจำหอผู้ป่วยและพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวซ และในอนาคตเมื่อมีบุคลากรและพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชเพิ่มขึ้นจะเพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยจิตเวชให้มากขึ้นต่อไป
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดอาคารอาคารธรรมรักษ์ และ หอผู้ป่วยจิตเวช HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด