ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เปิดตัวศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนนครศรีธรรมราช พื้นที่นำร่อง ระบบบูรณาการกลาง

เปิดตัวศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนนครศรีธรรมราช พื้นที่นำร่อง ระบบบูรณาการกลาง HealthServ.net

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ได้พัฒนาระบบบริหารข้อมูลอุบัติเหตุแห่งชาติ โดยนำข้อมูลจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลของโรงพยาบาล ข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้อมูลของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มาบูรณาการร่วมกัน โดยเริ่มดำเนินการเป็นพื้นที่นำร่องจังหวัดแรก คือ นครศรีธรรมราช

เปิดตัวศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนนครศรีธรรมราช พื้นที่นำร่อง ระบบบูรณาการกลาง ThumbMobile HealthServ.net
 
 
          19 กันยายน 2566 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติทางถนน (3 ฐาน) (กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด) พบว่า 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561-2565) มีผู้เสียชีวิตจำนวน 92,002 คน เฉลี่ย 18,400 คนต่อปี

           ในปัจจุบันระบบข้อมูลรายงานอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย มีมากกว่า 10 ระบบ จากหลายภาคส่วน ขาดความเชื่อมโยงข้อมูลกัน ทำให้ไม่สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดเชิงลึก เพื่อวางแผนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

          ดังนั้นกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล ภายใต้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้พัฒนาระบบบริหารข้อมูลอุบัติเหตุแห่งชาติ โดยนำข้อมูลจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลของโรงพยาบาล ข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้อมูลของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มาบูรณาการกัน โดยได้ดำเนินการในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่นำร่องจังหวัดแรก
 
 
เปิดตัวศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนนครศรีธรรมราช พื้นที่นำร่อง ระบบบูรณาการกลาง HealthServ
           กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDI) และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้เปิดระบบศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ขอเชิญชวนให้ผู้บริหารและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคีได้ลองเข้าไปใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ https://rti.moph.go.th/nst ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลที่บอกถึงการบาดเจ็บและเสียชีวิต    พฤติกรรมเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง ระดับพื้นที่ เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และร่วมกันพัฒนาเครื่องมือนี้ให้ดีขึ้นและยั่งยืนต่อไป และหากมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค โทร 0 2590 3888 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร .1422”
เปิดตัวศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนนครศรีธรรมราช พื้นที่นำร่อง ระบบบูรณาการกลาง HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด