ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คณะผู้บริหาร สธ.วางพวงมาลาถวายราชสักการะวันมหิดล 24 กันยายน

คณะผู้บริหาร สธ.วางพวงมาลาถวายราชสักการะวันมหิดล 24 กันยายน Thumb HealthServ.net
คณะผู้บริหาร สธ.วางพวงมาลาถวายราชสักการะวันมหิดล 24 กันยายน ThumbMobile HealthServ.net

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสาธารณสุข วางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เนื่องในวันมหิดล

คณะผู้บริหาร สธ.วางพวงมาลาถวายราชสักการะวันมหิดล 24 กันยายน HealthServ
   
 
         24 กันยายน 2566 ที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข วางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน
 
          นายแพทย์ชลน่านกล่าวว่า ปวงชนชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์ พระวรกาย พระสติกำลังเพื่อการแพทย์และการสาธารณสุข มาตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยพระราชทานทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาและค้นคว้า รวมทั้งเพื่อการก่อสร้างตึกต่าง ๆ และขยายพื้นที่โรงพยาบาลศิริราช อีกทั้งทรงเคยสำรวจสุขาภิบาลในกรุงเทพมหานคร และทรงช่วยอบรมสาธารณสุขมณฑล พระราชทานทุนส่งคนไปศึกษาต่างประเทศ ทรงงานด้านการประมงและการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อโภชนาการที่ดีของคนไทย พระราชทานทุนให้กับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค และพระราชทานเงินบำรุงโรงพยาบาลสงขลาเป็นรายปี อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ
 
          นายแพทย์ชลน่านกล่าวต่อว่า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ยังทรงมีพระอัจฉริยะภาพในด้านต่าง ๆ อาทิ การศึกษา การต่างประเทศ การทหารเรือ และศิลปะ โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้มีมติถวายพระเกียรติยศให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 100 ปี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์สุขของผู้อื่นตลอดพระชนม์ชีพอีกด้วย เหล่าบุคลากรสาธารณสุขและปวงชนชาวไทย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมุ่งมั่นเจริญรอยตามพระปณิธานที่ได้พระราชทานไว้ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” ตลอดไป 
คณะผู้บริหาร สธ.วางพวงมาลาถวายราชสักการะวันมหิดล 24 กันยายน HealthServ
คณะผู้บริหาร สธ.วางพวงมาลาถวายราชสักการะวันมหิดล 24 กันยายน HealthServ
คณะผู้บริหาร สธ.วางพวงมาลาถวายราชสักการะวันมหิดล 24 กันยายน HealthServ
คณะผู้บริหาร สธ.วางพวงมาลาถวายราชสักการะวันมหิดล 24 กันยายน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด