10 บัญญัติ ประหยัดน้ำมัน

Jun 11, 2020 443


1. ขับรถไม่เกิน 90 กม./ชั่วโมง 

ความเร็วสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้
• ทางธรรมดา 90 กม./ชม.
• ทางด่วน 110 กม./ชม.
• มอเตอร์เวย์120 กม./ชม. 

2. จอดรถไว้บ้านโดยสารสาธารณะ 

• ถ้าผู้ใช้รถยนต์ร้อยละ จากจำนวน ล้านคันหันมาใช้บริการรถสาธารณะด้วยระยะทาง 48 กม./วัน ใน ปี (260 วันทำงาน) จะประหยัดน้ำมันถึง 52 ล้านลิตรคิดเป็นค่าน้ำมัน 780 ล้านบาท 

3. ไม่ขับก็ดับเครื่อง 

• การติดเครื่องยนต์จอดอยู่เฉย ๆ เป็นเวลา นาทีสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์ 500 ซี.ซี. 

4. ทางเดียวกันไปด้วยกัน 

ถ้าขับรถยนต์ คัน ไปทางเดียวกัน ที่หมายใกล้กัน ระยะทาง 48 กม./คัน (ไป – กลับ) ใน ปี (260 วันทำงาน) จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 5,200ลิตร คิดเป็นค่าน้ำมัน 78,000 บาท 

ถ้าร้อยละ ของรถยนต์ ล้านคัน ใช้ Car Pool สลับขับ คน ต่อรถ คัน 

ใน ปี จะประหยัดน้ำมันได้ 41.6 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 624 ล้านบาท 

5. หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน 

• ถ้ารถติดเพียงร้อยละ ของจำนวนรถยนต์ ล้านคันในวันทำงานทุกวันและในบางเสาร์ – อาทิตย์ ใน ปี (330 วัน/ปี) จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 12.4 ล้านลิตร คิดเป็นค่าน้ำมัน 186 ล้านบาท 

6. ใช้โทรศัพท์ – โทรสารเลี่ยงรถติด 

• ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง เช่น ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน
• หากเร่งด่วนก็ใช้วิธีส่งทางโทรสาร
• หากเป็นเอสาระสำคัญก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน
• หนังสือเวียนที่ไม่สำคัญก็ใช้วิธีส่ง E-Mail หรือส่งไปรษณีย์ 

7. วางแผนก่อนเดินทาง 

• ถ้าไม่ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางและขับรถหลงทาง 10 นาที จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 500 ซี.ซี. คิดเป็นค่าน้ำมัน 7.50 บาท
• ถ้ารถยนต์ ล้านคัน ขับหลงทาง เฉลี่ยเดือนละ ครั้งใน ปี จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 30 ล้านลิตร คิดเป็นค่าน้ำมัน 450 ล้านบาท 

8. ลมยางต้องพอดีไส้กรองต้องสะอาด 

ความดันลมยางอ่อนกว่ามาตรฐาน ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ถ้าขับทุกวันเฉลี่ยวันละ 48 กม. ใน เดือน
     * ขับ 91 เติม 91
     * เลือกเติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนเหมาะสมกับเครื่องยนต์
     * เติม 95 ทั้งที่รถคุณใช้ 91 เสียเงินเพิ่มลิตรละ บาท 

• รถยนต์ สิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 2.4 ลิตร
• รถจักรยานยนต์ สิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 1.2 ลิตร
• รถบรรทุก สิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 4.2 ลิตร ถ้าร้อยละ 30 ของรถแต่ละประเภท ละเลยเช่นนี้บ่อย ๆ รวมเป็น 30 วัน/ปี
• จะสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 5.8 ล้านลิตร
• คิดเป็นเงิน 87 ล้านบาท ถ้าไส้กรองสะอาด จะช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันวันละ 65 ซี.ซี.
• ควรทำความสะอาดทุก ๆ 2,500 กม.
• ควรเปลี่ยนทุก 20,000 กม. 

9. ไม่บรรทุกของเกินจำเป็น 

• หากขับรถโดยบรรทุกของที่ไม่จำเป็น ประมาณ 10 กก. เป็นระยะทาง 25 กม. สิ้นเปลืองน้ำมัน 40 ซี.ซี.
• ถ้าร้อยละ 10 จำนวนงวดของรถยนต์ทั่วประเทศ ล้านคัน ขับรถโดยบรรทุกสิ่งของมี่ทีเป็นใน ปี จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 7.3 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 10.95 ล้านบาท 

10. ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจก 

• เปลี่ยนไส้กรองตามกำหนด
• เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นทุก 5,000 กม.
• ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง และน้ำในแบตเตอรี่
• ตรวจสอบระดับน้ำป้อนหม้อน้ำ
• ปรับปรุงสมรรถนะรถยนต์ให้ดีตลอดเวลา ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ร้อยละ 3 - 9 

โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลับเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
ฉบับวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2550 หน้า 16

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com