ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ได้เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ได้เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ได้เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ได้เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ได้เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  HealthServ
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ได้เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีด “วัคซีนซิโนฟาร์ม” กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรให้นั้น ทางราชวิทยาลัยเรียกว่าระยะที่ 1 (สำหรับองค์กรและหน่วยงาน)
 
โดยกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานต้องประสานงานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยตรง เพื่อรับการจัดสรรวัคซีน เมื่อองค์กรหรือหน่วยงานของท่านได้รับการจัดสรรวัคซีน จากราชวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อโรงพยาบาลท่าโรงช้างเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนให้องค์กรหรือหน่วยงานของท่านได้
 
 
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 077-357164
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด