Home : ความรู้สุขภาพ

โรคอ้วนกับวัยทีน จุดเริ่มของโรคร้าย

โรคอ้วนกับวัยทีน จุดเริ่มของโรคร้าย
การมองปัญหาความอ้วนในภาพใหญ่ก็คงจะมีภาพที่ชัดเจนของต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบ ระดับความรุนแรงของปัญหา จินตภาพที่เห็นก็คือ หญิงอ้วน ชายอ้วน โรคหัวใจ โรคไขมันอุดตัน โรคเส้นเลือดในสมอง ฯลฯ บางทีเราก็มองข้างบางสิ่งไป ปัญหาความอ้วน น้ำหนักที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ได้เสกให้สาววัยทำงานอ้วนในฉับพลันเพียงอย่างเดียว หรือการอ้วนแบบกะทันหันปัจจุบันทันด่วนของหนุ่มอ้วนจะเกิดด้วยเหตุผลของการบริโภคยามดึกเท่านั้น ผู้ป่วยในโรคอ้วนจำนวนมากมีอาการสะสมและจุดเริ่มจากความอ้วนในวัยเด็กและช่วงวัยรุ่น
Date: 11/06/2563 | Update: 11/06/2563 View: 1,331

 โรคอ้วนกับวัยทีน จุดเริ่มของโรคร้าย
     การมองปัญหาความอ้วนในภาพใหญ่ก็คงจะมีภาพที่ชัดเจนของต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบ ระดับความรุนแรงของปัญหา จินตภาพที่เห็นก็คือ หญิงอ้วน ชายอ้วน โรคหัวใจ โรคไขมันอุดตัน โรคเส้นเลือดในสมอง ฯลฯ บางทีเราก็มองข้างบางสิ่งไป ปัญหาความอ้วน น้ำหนักที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ได้เสกให้สาววัยทำงานอ้วนในฉับพลันเพียงอย่างเดียว หรือการอ้วนแบบกะทันหันปัจจุบันทันด่วนของหนุ่มอ้วนจะเกิดด้วยเหตุผลของการบริโภคยามดึกเท่านั้น ผู้ป่วยในโรคอ้วนจำนวนมากมีอาการสะสมและจุดเริ่มจากความอ้วนในวัยเด็กและช่วงวัยรุ่น

ความจริงของเด็ก (และวัยรุ่น) อ้วน

                หากย้อนไปเมื่อหลายปีก่อน ประเทศของเราไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องของเด็กอ้วนนัก เราได้ยินเพียงเรื่องของเด็กขาดสารอาหาร เวลาผ่านไปถึงวันนี้ ในอเมริกามีเด็กอ้วนมากถึง 15% ของจำนวนวัยรุ่นทั้งหมด สำหรับประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่าอาจมีเด็กที่มีภาวะโรคอ้วนมากถึง 1.5% ของจำนวนวัยรุ่นทั้งหมด สำหรับประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่าอาจมีเด็ก ที่มีภาวะโรคอ้วน มากถึง 1.5 ล้านคน ทราบหรือไม่ว่าร้อยละ 30-80 เปอร์เซ็นต์ของเด็กหรือวัยรุ่นที่อ้วนเติบใหญ่ กลายเป็นผู้หญิงอ้วน การใช้จ่ายในด้านสุขภาพของเด็กอ้วนใช้เงินมากถึงมากถึง 0.2-1.2 ของ GDP ของประเทศที่พัฒนาแล้ว พอมองเห็นภาพความสำคัญของปัญหากันหรือยัง

ปัจจัยหลักที่ก่อโรคอ้วนในวัยเด็ก

                ปัจจัยด้านพันธุศาสตร์ อ้วนจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อจากแม่ครอบครัวอาจมีประวัติเรื่องภาวะของโรคอ้วน หรืออาจมีความผิดปกติในระดับยีน

                ปัจจัยด้านพฤติกรรม เกิดจากการเลี้ยงดูโดยมีค่านิยมประคบประงมให้ลูกรับประทานแบบปราศจากการควบคุมสารอาหาร โดยไม่ทราบเลยว่าความอ้วนที่เกิดขึ้นในวัยเด็กส่งผลต่อการเจริญเติบโตทั้งร่างกาย สมอง รวมถึงพฤติกรรม ภาวะอารมณ์ และที่สำคัญคือโรคร้ายที่ส่งผลตลอดชีวีตอย่างโรคเบาหวาน

เด็กอ้วนแบ่งเป็น 2 ประเภท

กลุ่มเด็กที่อ้วนและเตี้ย (Pathological obesity) ซึ่งแยกย่อยออกเป็น
-อ้วนเตี้ยที่มีระดับสติปัญญาปกติเกิดจากร่างกายขาดฮอร์โมนบางตัว เช่น ขาดฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโต (Growth hormone deficiency) ขาดไทรอยด์ฮอร์โมน (Acquiired hypothyroidism) ภาวะที่มีระดับโฮโมนคอร์โมนคอร์ติซอล ปริมาณสูงเกิน (Acquired hypothyroidism)
-อ้วนเตี้ยระดับสติปัญญาต่ำ ซึ่งมีอาการผิดปกติจำเพาะ เช่น เพรเดอร์
 – วิลลี่ซินโดรม (Prader-Willi Syndrome )
กลุ่มเด็กที่อ้วนและสูง (Simple obesityกลุ่มนี้เกิดจากการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อม รวมถึงปัจจัยทางพันธุกรรม

โรคอ้วน...เริ่มสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ในวันเด็ก
-อย่างที่ทราบกันดีว่านมแม่เหมือนน้ำทิพย์ที่ช่วยให้ทารกแข็งแรง ร่างกายแข็งแรง ต่อต้านอาการต่าง ๆ ได้มากมาย โดยในเรื่องโรคอ้วนนั้น ทารกที่ได้รับการเลี้ยงด้วยนมแม่ มีภูมิคุ้มกันภาวะโรคอ้วนมากกว่าเด็กที่เลี้ยงด้วยนมผง นอกจากนั้นยังมีอัตราเสี่ยงการเป็น โรคเบาหวานน้อยกว่าเด็กทั่วไป
เด็ก ๆ ควรได้รับการปลูกฝังวินัยในด้านสุขภาพ การบริโภคอาหารที่ไม่หวานมัน เค็ม จัดเตรียมอาหารที่ไขมันต่ำ งดน้ำอัดลมและขนมหวาน และที่สำคัญคือ การส่งเสริมให้ลูกน้อยของคุณเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย ออกห่างหน้าจอทีวีหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้มากที่สุด

อ้วนหรือยัง?

  ถึงเวลาตรวจสอบกันแล้วว่าลูกหลานของคุณอ้วนหรือยัง การประเมินนั้นใช้เกณฑ์คล้าย ๆ กับของผู้ใหญ่หากแต่ต่างกันบ้างเล็กน้อย แบ่งเป็น 2 วิธีการ
-เทียบน้ำหนักกับส่วนสูง ประเมินจากการเจริญเติบโต น้ำหนัก อายุและส่วนสูง
-ใช้เกณฑ์ของ IBM หรือดัชนีมวลกายจากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นควบคู่กับอัตราการเพิ่มของความสูงในเด็ก อัตรา ส่วนระหว่างน้ำหนัก (กิโลกรัม) ต่อส่วนสูง (เมตร) ยกกำลังสอง หาก BMI มากกว่า 25 กิโลกรัม/เมตรยกกำลังสองถือว่าน้ำหนักมาก มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อน ได้และหาก IBM มากกว่า 27 อาจมีอาการของโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคแทรกซ้อนจากความอ้วนมากมายกำลังมาเยือน

ผลกระทบของเด็กอ้วน
รูปลักษณ์ โครงสร้าง บุคลิกภาพ สิ่งเหล่านี้อาจไม่เป็นปัญหานักในวัยเด็ก แต่ไม่นานเด็ก ๆ เหล่านั้นจะเริ่มบอกคุณเองว่าความอ้วนคือ ปัญหาของเขาในสังคมความมั่นใจที่ถูกไขมัน บดบังไว้  นอกจากนี้น้ำหนักตัวจะเริ่มทำให้เขาปวดแขนขา มีปัญหาเรื่องข้อต่อต่าง ๆ ของร่างกาย
-อยู่ในภาวะเสี่ยงจากโรคหยุดหายใจขณะหลับ และการนอนกรน
ความเสี่ยงนานาชนิด ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะตับและถุงน้ำดีอักเสบ
การเจริญเติบโตปรวนแปร เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วผิดปกติ ประจำเดือนมาผิดปกติ มีภาวะมีบุตรยาก

       นี่ไม่ใช่ยุคที่เด็กอ้วนจะถูกสปอยด์ว่าน่ารักอีกแล้ว การควบคุมน้ำหนักเด็ก ๆ เป็นสิ่งจำเป็น เพราะเด็กอ้วนวันนี้ก็คือผู้ใหญ่อ้วนในวันข้างหน้า

                                                            สนับสนุนข้อมูลโดยนิตยสาร Slime up

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com