ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรคทางสุขภาพจิต จิตเวชและการรักษา

โรคทางสุขภาพจิต จิตเวชและการรักษา HealthServ.net

โรคจิตเภท โรคไบโพลาร์ โรคอารมณ์ซึมเศร้า โรควิตกกังวล อาการหูแว่ว, หวาดระแวง, กลัวคนทำร้าย โรคแพนิค โรคย้ำคิดย้ำทำ โรคกลัวการเข้าสังคม หนึ่งในหลายๆ อาการทางจิตที่คนในปัจจุบันประสบกันอยู่

โรคทางสุขภาพจิต จิตเวชและการรักษา ThumbMobile HealthServ.net
ปัญหาทางสุขภาพจิตและพฤติกรรมทำให้ชิวิตประจำวันไม่ราบรื่นเท่าที่ควร และอาจส่งผลต่อสุขภาพกาย ความสัมพันธ์ การศึกษา รวมถึงหน้าที่การงาน อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การรับการรักษาที่เหมาะสม อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ปัญหาได้รับการแก้ไขก่อนที่จะทวีความซับซ้อน และนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ แผนกจิตเวชผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือดูแลรักษาแก่ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และพัฒนาทักษะในการจัดการปัญหาเหล่านั้นอย่างรอบด้าน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการใช้ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

ลองทำแบบประเมินตนเองโดยกรมสุขภาพจิตดูมั๊ย
 

กลุ่มอาการ และพฤติกรรมในผู้ใหญ่
ที่ต้องได้รับคำปรึกษาจากจิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ
 • การเจ็บป่วยเนื่องจากความเครียด
 • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต
 • ความบกพร่องในการเรียนรู้
 • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ และพฤติกรรม
 • ความผิดปกติในการพัฒนาการ
 • คิดมาก คิดเยอะ กังวล
 • จิตเวชในโรคทางกาย
 • เจ็บปวดเรื้อรัง
 • ซึมเศร้า ท้อแท้ สิ้นหวัง
 • ปัญหาการกิน
 • ปัญหาการนอน นอนมาก นอนไม่หลับ นอนไม่สนิท
 • ปัญหาการเบี่ยงเบนทางเพศ
 • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร
 • ปัญหาครอบครัว
 • ปัญหาความสัมพันธ์ทางเพศ
 • ปัญหาชีวิตคู่
 • ปัญหาด้านความรัก
 • ปัญหาทางเพศ
 • ปัญหาทางสังคม เก็บตัว แยกตัว
 • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
 • ปัญหาบุคลิกภาพ
 • ปัญหาผู้สูงอายุ
 • ปัญหาพฤติกรรม และการปรับตัว
 • ปัญหาสุรา บุหรี่ การพนัน และสารเสพติด
 • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค
 • ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
 • ภาวะเพ้อ หูแว่ว หวาดระแวง หลงผิด เห็นภาพหลอน
 • โรคกลัวต่างๆ
 • โรคความจำเสื่อม โรคสมองเสื่อม
 • โรคจิตเภท และโรคจิตอื่นๆ
 • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
 • โรคแพนิค
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • โรควิตกกังวล
 • โรคสมาธิสั้น
 • โรคออทิสติก
 • โรคอารมณ์ซึมเศร้า
 • โรคแอสเพอร์เกอร์
 • สภาวะกลัวเป็นโรคใดโรคหนึ่ง

 
 
 
อาการและกลุ่มโรคทางสุขภาพจิตและจิตเวชที่ควรเข้ารับการรักษา
 
ผู้ป่วยนอก
การบริการประกอบด้วย เภสัชบำบัด (การเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับอาการ โรค และผู้ป่วย) การให้คำปรึกษา การทำจิตบำบัด ทั้งรายบุคคล กลุ่ม ครอบครัว และคู่สมรส การทำพฤติกรรมบำบัด กิจกรรมบำบัดโดยเน้นทั้ง การบำบัดรักษาอาการการป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และการติดตามประเมินผลต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา
 
กลุ่มโรค
 
 • โรคจิตเภท (Schizophrenia)
 • โรคไบโพลาร์ (Biopolar)
 • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depression)
 • โรควิตกกังวล (Anxiety)
 • อาการหูแว่ว, หวาดระแวง, กลัวคนทำร้าย
 • โรคแพนิค (Panic)
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ (OCD)
 • โรคกลัวการเข้าสังคม (Social Phobia)
 • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต (PTSD)
 • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
 • โรคเกี่ยวกับการนอน
 • โรคสมาธิสั้น (ADHD)
 • ความบกพร่องในการเรียนรู้ (LD)
 • โรคออทิสติก (Autistic)
 • โรคแอสเพอร์เกอร์(Asperger)
 • อาการทางจิตเวชในผู้ป่วยทางกาย
 • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด คิดมาก คิดเยอะ
 • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง (Health anxiety hypochondriasis)
 • โรคกลัว (Phobia)
กลุ่มอาการ
 • เก็บตัว, แยกตัว
 • ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์
 • อาการซนเกินไป / ดื้อ / อยู่ไม่นิ่ง / บอกแล้วไม่เชื่อฟัง
 • ปัญหาพัฒนาการด้านการพูด / ไม่พูด / พูดไม่ชัด / พูดช้า
 • ปัญหาเด็กพัฒนาการล่าช้า
 • กระตุ้นทักษะการเรียน พัฒนาการด้านการเรียน
 • ปัญหาการกินกลัวอ้วน (บูลิเมีย / อนอเรกเซีย)
 • ปัญหาดด้านความรัก
 • ปัญหาชีวิตคู่
 • ปัญหาครอบครัว
 • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร
 • ปัญหาบุคลิกภาพ
 • ปัญหาเรื่องการปรับตัวต่างๆ
 • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
 • ปัญหาการนอน
 • การบำบัดการติดสารเสพติด, สุรา, บุหรี่
 • ปัญหาเรื่องการติดพนันทุกประเภท
 • กลัวเบี่ยงเบนทางเพศ
 • ปัญหาความสัมพันธ์ทางเพศ
 • ตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ
 • ตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม
 • ตรวจรับรองความพิการ 
ขอบคุณภาพและบทความจาก : https://www.honestdocs.co
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
หมวดหมู่ตามระบบการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช
โรคทางจิตเวชมีหลายโรค สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามระบบการวินิจฉัยโรคได้ ดังนี้
 1. F00-F09 Organic mental disorder
  เป็นกลุ่มอาการเนื่องจากโรคของสมอง ซึ่งมักเป็นสภาวะที่มีการเสื่อมเรื้อรัง มีผลต่อการทำงานที่ซับซ้อนของสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความจำ ความคิด ความเข้าใจ การรับรู้สถานที่ เวลา บุคคล การคำนวณ การเรียนรู้ ภาษา การตัดสินใจ การรู้สึกตัว โรคในหมวดนี้แบ่งย่อยได้อีกหลายโรคตามลักษณะอาการทางคลินิก ได้แก่ โรคหลงลืม (Dementia) โรคสมองเสื่อม (Alzheimer) โรคพฤติกรรมและอารมณ์เปลี่ยนเนื่องจากการบาดเจ็บทางสมอง (Organic brain syndrome) เป็นต้น
 2. F10-F19 Mental and Behavioral disorder due to psychoactive substance
  เป็นกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติทางความคิด อารมณ์ พฤติกรรม การรับรู้ อันเนื่องมาจากการได้สารกระตุ้นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท จำพวก ยาเสพติด ต่างๆ ตัวอย่างโรคในหมวดนี้ ได้แก่ โรคติดสุรา ติดบุหรี่ ติดกาเฟอีน ติดยานอนหลับ ติดสารเสพติดทุกชนิด
 3. F20-F29 Psychotic disorder
  เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติทางความคิดและการรับรู้เป็นหลัก อาการเด่นของโรคในหมวดนี้คือ มีหูแว่ว เห็นภาพหลอน หวาดระแวงกลัวในสิ่งที่อาจเป็นไปไม่ได้ หลงผิด คิดในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง ตัวอย่างโรคในหมวดนี้ ได้แก่ โรคจิตเภท (Schizophrenia) โรคจิตหวาดระแวง (Paranoid Schizophrenia) โรคหลงผิด (Delusion) เป็นต้น
 4. F30-F39 Mood disorder
  เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติทางอารมณ์เป็นหลัก อาการเด่น คือ อารมณ์แปรปรวน ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เศร้าหรือครึกครื้นมากเกินปกติ ตัวอย่างโรคในหมวดนี้ ได้แก่ โรคซึมเศร้า (Depressive) โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar) โรคอารมณ์ครึกครื้น (Mania) เป็นต้น
 5. F40-F49 Neurotic , stress-related and somatoform disorder
  เป็นกลุ่มโรคทางระบบประสาทซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิด เป็นหลัก ตัวอย่างโรคในหมวดนี้ ได้แก่ โรควิตกกังวล (Anxiety) โรคเครียด (Stress) โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-Compulsive) โรคที่เจ็บปวดตามร่างกายอันเนื่องมาจากสาเหตุทางจิตใจ(somatoform) เป็นต้น
 6. F50-F59Behavioral disorder
  เป็นกลุ่มโรคที่มีพฤติกรรมผิดปกติ ได้แก่ โรคการกินผิดปกติ (Eating disorder) โรคนอนไม่หลับ (Insomnia) โรคพฤติกรรมเปลี่ยน (Behavior changes)
 7. F60-F69Adult personality and Behavior disorder
  เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมเด่นชัด ได้แก่ โรคพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง(Aggressive personal disorder) โรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง (Borderline personal disorder) โรคบุคลิกภาพแบบพึ่งพิง (Dependent personal disorder) โรคติดการพนัน(Pathological gambling) โรคผิดเพศ (Transsexualism) เป็นต้น
 8. F70-F79Mental retardation
  เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางระดับสติปัญญา เรียนรู้ได้น้อยได้แก่ โรคปัญญาอ่อน
 9. F80-F89Development disorder
  เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติหรือพัฒนาการบกพร่อง ได้แก่ โรคผิดปกติทางการพูดออกเสีย (Speech Develop disorder) ความผิดปกติในการใช้ภาษา (Expressive language disorder ) ความผิดปกติในการเข้าใจภาษา (Receptive language disorder) โรคผิดปกติทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ (motor function development disorder) โรคผิดปกติทางการเรียนรู้(LD) โรคออทิสติก (Autistic spectrum disorder) เป็นต้น
 10. F90-F98 Behavioral and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence
  เป็นกลุ่มโรคผิดปกติทางพฤติกรรมอารมณ์ในเด็กและวัยรุ่น ได้แก่ โรคสมาธิสั้น (ADHD) โรคดื้อ (ODD : Oppositional defiant disorder) โรคก้าวร้าวต่อต้าน (Conduct disorder) ปัญหาปัสสาวะรดที่นอน ติดอ่าง และปัญหาจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม
 11. G00-G99 Neurosis
  เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท กลุ่มนี้จะมีอาการคาบเกี่ยวระหว่างระบบประสาทสมองและร่างกาย ได้แก่ โรคลมชัก (Epilepsy) โรคปวดศีรษะจากความเครียด (Tension headache) โรคปวดศีรษะไมเกรน (Migraine) โรคพากินสัน(Parkinson) เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.honestdocs.co/categories-of-psychiatric-diseases
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
การบำบัดรักษาสุขโรคทางจิตเวช

การรักษาโดยการใช้ยา
 • ยาต้านโรคจิต ( Antipsychotics , Neurolepticsor Major Tranquilizers )
 • ยาคลายกังวล และยาต้านความวิตกกังวล ( Antianxiety , Minor Tranquilizers )
 • ยาต้านความเศร้า และระงับอารมณ์เศร้า ( Antidepressants )
 • ยาควบคุมอารมณ์ ( Mood Stabilizing Drugs, antimanicdrug)
 • ยาป้องกัน และรักษาอาการข้างเคียงจากการใช้ยาต้านโรคจิต ( AnticholinergicDrugs , Antiparkinsonian Agents )
 • ยานอนหลับ ( Hypnotic Drug , Sedative Drugs , CNS-Depressants ) 
 • ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางอื่น ๆ ( Others CNS Drugs ) : DopaminergicD. , Anticonvuisants , CNS Stimulants เช่น Ritalin HCL)
การบำบัดทางกิจสังคม
 • จิตบำบัด (Psychotherapy)
 • การให้การปรึกษา (Counseling)
 • จิตศึกษา (Psycho-education)
 • กิจกรรมบำบัด
 • สิ่งแวดล้อมบำบัด
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://thaihealthlife.com/สุขภาพจิต


ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

/////

แบบประเมินตนเองโดยกรมสุขภาพจิต

สงสัยหรือกังวลมั๊ย ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือป่าว "ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน"
ลองทำ แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q) ที่กรมสุขภาพจิตได้ทำไว้ให้ทดสอบ

นอกจากนี้ยังมีแบบสอบถามอื่นๆ ให้ลองทำ
 • Click  แบบประเมินความเครียด (ST5) 
 • Click  แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q)
 • Click  แบบประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 8 คำถาม (8Q)

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด