ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ความต่างของไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านกับรถยนต์ไฟฟ้า และมาตรฐานความปลอดภัย

ความต่างของไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านกับรถยนต์ไฟฟ้า และมาตรฐานความปลอดภัย HealthServ.net

ปัจจุบันนี้ยานยนต์ไฟฟ้าเริ่มได้รับความนิยมในตลาดรถยนต์ในประเทศไทย และเริ่มมีบทบาทสำคัญในแผนพัฒนาในหลายภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ทั้งในด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นความปลอดภัยในการใช้งาน และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ เพื่อช่วยในการเลือกซื้อและการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน สำหรับผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความต่างของไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านกับรถยนต์ไฟฟ้า และมาตรฐานความปลอดภัย ThumbMobile HealthServ.net
ความต่างของไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านกับรถยนต์ไฟฟ้า และมาตรฐานความปลอดภัย HealthServ
หัวข้อความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในด้านความปลอดภัยของยานยนต์พลังงานไฟฟ้าได้แก่
 
  1. ความปลอดภัยในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
  2. มาตรฐานความปลอดภัยของแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
  3. ข้อควรรู้เกี่ยวกับสายไฟฟ้าแรงสูงในรถยนต์ไฟฟ้า
 
 

ความแตกต่างระหว่างการอัดประจุไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านกับรถยนต์ไฟฟ้า

 
ไฟฟ้าแรงสูงตามบ้าน 
 
ไฟฟ้าตามบ้านทั่วไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งจะไม่มีความต่างศักย์ภายในวงจร แต่จะมีความต่างศักย์กับพื้นดิน ดังนั้นหากมีการสัมผัสจะเกิดการถ่ายเทประจุกระแสไฟฟ้า ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมนุษย์ลงสู่พื้น
 

ไฟฟ้าแรงสูงในรถยนต์
 
ไฟฟ้าในรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีทั้งไฟฟ้ากระแสตรง (DC และไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงจะไม่มีความต่างศักย์ ระหว่างพื้นกับวงจร เมื่อมีการสัมผัสเกิดขึ้น กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านร่างกายมนุษย์แล้วกลับไปที่ขั้วลบในรถยนต์
 
 
ความต่างของไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านกับรถยนต์ไฟฟ้า และมาตรฐานความปลอดภัย HealthServ
 
 
 
 
1. ความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ปัจจุบันรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้ประเด็นของ "ความปลอดภัยในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า" กลายเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นเช่นกัน ช้อแตกต่างของระบบประจุไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรง เป็นดัง รูปที่ 1
 
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับไฟฟ้าแรงสูงบนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับกระแสไฟฟ้าแรงสูง : หากต้องถอดประกอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าแรงสูงผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับกระแสไฟฟ้าแรงสูงก่อนการปฏิบัติติงาน
 
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน : ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันซึ่งมีฉนวนกันไฟฟ้าเมื่อต้องปฏิบัติงานกับชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าแรงสูง โดยต้องใส่รองเท้าฉนวนกันไฟฟ้า ถุงมือฉนวนกันไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือที่จะต้องมีฉนวนกันไฟฟ้า
 
ความปลอดภัยในการประจุไฟฟ้า
อุปกรณ์การชาร์จต้องพร้อมใช้งาน : ก่อนเริ่มชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทุกครั้ง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์การชาร์จอยู่ในสถานะสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย และไม่ได้อยู่ในสถานะกำลังจ่ายกระแสไฟฟ้า
 
ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้รถและอุปกรณ์การชาร์จ ในขณะทำการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
 
ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด : เสียบหัวชาร์จในช่องเสียบหัวชาร์จสำหรับรถยนต์แล้วกดเริ่มการซาร์จ การทำงานของเครื่องชาร์จเป็นไปตามแนวทางการทำงานของอุปกรณ์ชาร์จนั้นๆ
 
สิ่งที่ควรปฏิบัติในระหว่างการซ่อมบํารุุงไฟฟ้าแรงสููงของรถยนต์ไฟฟ้า
 
  • ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางเท่านั้น และใส่อุปกรณ์ป้องกัน
  • ห้ามใช้ถุงมือที่รั่วหรือชำรุด
  • ห้ามสวมเครื่องประดับหรือมีอุปกรณ์โลหะในกระเป๋าหรือบนร่างกาย
  • ห้ามจับหรือสัมผัสชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าแรงสูงในรถยนต์ นอกเหนือจากช่วงเวลาการบำรุงรักษา และต้องมีป้ายเตือนบนอุปกรณ์ (สายไฟแรงสูงส่วนใหญ่จะมีสีส้ม สีฟ้าและสีเหลือง)
  • สวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่มีชิ้นส่วนโลหะ
  • กำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานให้ชัดเจน และป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่ปฏิบัติงาน
  • ก่อนการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าให้ถอดขั้วแบตเตอรี่ 12V และ Manual service disconnect (MSD) ที่แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงออกทุกครั้ง
 
 
 
 

2.มาตรฐานความปลอดภัยของแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
สหภาพยุโรปได้กำหนดให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่จะจำหน่ายต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบตามข้อกำหนดของ UNECE R100 โดยมีหัวซ้อทดสอบที่ครอบคลุมทั้งตัวรถยนต์ไฟฟ้าเองและแบตเตอรี่ โดยการทดสอบหลักคือ: ข้อกำหนดของยานพาหนะเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้า และข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบกักเก็บพลังงานแบบชาร์จไฟได้ (REESS)
 
โดยมีหัวข้อทดสอบที่สำคัญได้แก่ ความแข็งแกร่งของโครงสร้าง การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรภายนอก การป้องกันการชาร์จเกิน การป้องกันการดิสชาร์จเกินการป้องกันอุณหภูมิสูงมากเกินไป การทดสอบความทนทานในสภาวะอุณหภูมิที่แตกต่าง การทดสอบการกระแทกทางกล การทดสอบความทนไฟ และการทดสอบแรงสั่นสะเทือน
 
สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายภายในประเทศไทยทุกคันจะมีป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล หรือ ECO Sticker ซึ่งระบุมาตรฐานความปลอดภัยของรถ ครอบคลุมทั้งมาตรฐานระบบเบรก มาตรฐานการปกป้องผู้โดยสารและมาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์และแบตเตอรี่ ทำให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นนั้นๆ ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์และแบตเตอรี่ในระดับใด
 
 
 
 
 
ความต่างของไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านกับรถยนต์ไฟฟ้า และมาตรฐานความปลอดภัย HealthServ

 
 
 
3. ข้อควรรู้เกี่ยวกับสายไฟฟ้าแรงสูงในรถยนต์ไฟฟ้า
ในปี ค.ศ. 2000 ซึ่งมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกในสหรัฐอเมริกาซึ่งสายไฟฟ้าแรงสูงและขั้วต่อสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสีส้ม" จึงเกิดเป็นภาพจดจำว่า ถ้าเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงต้องเป็นสีส้ม อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับรุ่นของรถยนต์ไฟฟ้าเบนชินปี 2007 บางผู้ผลิตใช้ทั้งสีส้ม สีฟ้า หรือแม้กระทั่งสีเหลือง โดยรถไฟฟ้าบางรุ่นเลือกใช้ทั้งสองสีสำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูงในรถเพียงคันเดียว เราจึงต้องตระหนักไว้เสมอว่า "สายไฟสีส้มทั้งหมดในรถไฮบริดเป็นไฟฟ้าแรงสูง แต่สายไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมดของรถไฮบริดไม่ได้มีแค่สายสีส้ม"

 

EVAT DIRECTORY Electric Vehicle Guidebook 2021
นายเขม ภูมิรัชธรรม, นายชาญศิลป์ วงค์ษา, นายภาณุพงค์ ภูริปัญญาภินันท์
ฝ่าย วิศวกรรมผลิตภัณฑ์ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ชีพี จำกัด
 
ความต่างของไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านกับรถยนต์ไฟฟ้า และมาตรฐานความปลอดภัย HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด