Home : สิทธิประโยชน์ประชาชน

[บัตรทอง] บริการจัดส่งยาผู้ป่วยทางไปรษณีย์ ไปได้สวย 9 เดือน ส่งแล้ว 1.77 แสนครั้ง

มีโรงพยาบาลร่วมโครงการจำนวน 217 แห่ง ผู้ป่วยรับบริการ 147,270 คน บริการรับยาทางไปรษณีย์จำนวน 176,924 ครั้ง
Date: 28/01/2564 | Update: 28/01/2564 View: 711
[บัตรทอง] บริการจัดส่งยาผู้ป่วยทางไปรษณีย์ ไปได้สวย 9 เดือน ส่งแล้ว 1.77 แสนครั้ง สิทธิประโยชน์ประชาชน Healthserv.net

สปสช. เผย “บริการจัดส่งยาผู้ป่วยทางไปรษณีย์ กองทุนบัตรทอง” ร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ช่วยลดความเสี่ยงผู้ป่วยรับเชื้อ ผลดำเนินโครงการ 9 เดือน มี รพ. ร่วมจัดส่งยาให้ผู้ป่วย 217 แห่ง จำนวนบริการ 1.77 แสนครั้ง 

 • โครงการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์ ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เป็นโครงการที่ริเริ่มเมื่อเดือนเมษายน 2563 ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 
 • เป็นข้อเสนอจากโรงเรียนแพทย์และกรมการแพทย์ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ป่วยในการรอรับยา การเดินทาง และยังช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) 
 • เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) โรงเรียนแพทย์ หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยบริการในระบบบัตรทอง
 • ไปรษณีย์ไทยคิดราคาเหมาจ่ายทั้งระยะทางและน้ำหนักพัสดุในอัตรา 50 บาท/พัสดุ 
 • เดิมที กำหนดระยะเวลาดำเนินการเพียง 3 เดือนเท่านั้น แต่ด้วยได้รับการตอบรับบริการด้วยดี และขณะเดียวกันสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในประเทศและรอบประเทศยังคงมีการแพร่ระบาดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
 
ติดตามผลการดำเนินการโครงการในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 ถึง 9 มกราคม 2564 ดังนี้
 • มีโรงพยาบาลร่วมโครงการจำนวน 217 แห่ง
 • ผู้ป่วยรับบริการ 147,270 คน
 • บริการรับยาทางไปรษณีย์จำนวน 176,924 ครั้ง
 • รวมการเบิกจ่ายค่าบริการจำนวน 8,845 ล้านบาท
 • 5 อันดับโรคที่ผู้ป่วยรับบริการมากที่สุด
  อันดับ 1 เป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจำนวน 41,999 ครั้ง
  อันดับ 2 เป็นผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 21,854 ครั้ง
  อันดับ 3 ผู้ป่วยเอชไอวี 5,693 ครั้ง
  อันดับ 4 ผู้ป่วยหอบหืด 5,365 ครั้ง
  อันดับ 5 ผู้ป่วยหลอดลมอุดกั้น 3,876ครั้ง
 
บริการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์นี้เป็นโครงการหนึ่งเพื่อร่วมสนับสนุนในการลดการแพร่ระบาดโควิด-19 รวมถึงโรคระบาดอื่นๆ ได้ โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีทั้งจากไปรษณีย์ไทย และหน่วยบริการที่เข้าร่วม ซึ่งกองทุนบัตรทองจะให้การสนับสนุนบริการนี้ต่อไป และจากโครงการนี้ยังนำไปสู่การสนับสนุนการให้บริการระบบสาธารณสุขทางไกล (Telehealth/Telemedicine) ในการจัดส่งยาให้กับผู้ป่วยที่รับบริการนี้ โดยในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเดินทางมารับยาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
 
 
[บัตรทอง] บริการจัดส่งยาผู้ป่วยทางไปรษณีย์ ไปได้สวย 9 เดือน ส่งแล้ว 1.77 แสนครั้ง สิทธิประโยชน์ประชาชน Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com