ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ที่ตั้ง 11 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี (ที่อยู่ แผนที่ เฟซบุ๊ค)

ที่ตั้ง 11 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี (ที่อยู่ แผนที่ เฟซบุ๊ค) HealthServ.net
ที่ตั้ง 11 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี (ที่อยู่ แผนที่ เฟซบุ๊ค) HealthServ.net

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี ปัจจุบันมี 11 แห่ง เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิในนนทบุรี มีทีมแพทย์ บุคคลากรและเครื่องมือได้มาตรฐาน พร้อมบริการสุขภาพแบบ One Stop Service ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ที่ตั้ง 11 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี (ที่อยู่ แผนที่ เฟซบุ๊ค) HealthServ
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี ปัจจุบันมี 11 แห่ง เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี ภายใต้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนนทบุรี มีทีมแพทย์ บุคคลากรและเครื่องมือได้มาตรฐาน พร้อมบริการสุขภาพแบบ One Stop Service ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์

เทศบาลนครนนทบุรี
1,3 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 02-5890500

*ข้อมูลและภาพจากเทศบาลนนทบุรี

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 รัตนาธิเบศร์

 • ที่อยู่  ศูนย์ราชการนนทบุรี ตำบล บางกระสอ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
 • โทร. 02-5914185
 • แผนที่
 • Facebook

บริการ
 1. คลินิกโรคทั่วไป วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-12.00 น.
 2. คลินิกฝังเข็ม วันจันทร์, อังคารและพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-16.30 น.
 3. คลินิกกายภาพบำบัด วันพุธและศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-16.30 น.
 4. คลินิกสุขภาพเด็กดี (สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค) วันอังคาร ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13.00-15.00 น.
 5. คลินิกวางแผนครอบครัว วันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13.00-15.00 น.
   
หมายเหตุ ติดต่อนัดหมายคลินิกกายภาพบำบัด คลินิกสุขภาพเด็กดี และคลินิกวางแผนครอบครัว โทร 02-5914185 และ 02-5914186


 

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่

 • ที่อยู่ 203 ซอย ประชาราษฎร์ 13 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
 • โทรศัพท์: 02 525 2395
 • แผนที่
 • Facebook
 • Website

บริการ
 
 1. คลินิกตรวจโรคทั่วไป วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-12.00 น.
 2. คลินิกฝังเข็ม วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-12.00 น.
 3. คลินิกกายภาพบำบัด วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-16.30 น.
 4. คลินิกสุขภาพเด็กดี (สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค) วันอังคาร ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13.00-15.00 น.
 5. คลินิกวางแผนครอบครัว วันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13.00-15.00 น.
หมายเหตุ ติดต่อนัดหมายคลินิกฝังเข็ม คลินิกกายภาพบำบัด และคลินิกสุขภาพเด็กดี โทร. 02-5252395 (ในวันและเวลาราชการ)
 

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 ท่าทราย

 • ที่อยู่ 4 ซอย ทรายทอง 15 ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
 • โทร 02-9528705 - 6 
 • แผนที่
 • Facebook


บริการ
 1. คลินิกตรวจโรคทั่วไป วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-12.00 น.      13.00-16.30 น.
 2. คลินิกฝังเข็ม วันอังคาร ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-12.00 น.    วันอังคาร ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-15.00 น.
 3. คลินิกสุขภาพเด็กดี (อายุ 2 เดือน – 4 ปี) วันจันทร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13.00-15.00 น.
 4. คลินิกเพื่อนใจ (นพ.ประยุกต์ เสรีเสถียร) วันอังคาร ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามตารางโทรนัดล่วงหน้า 13.00-15.00 น.
 5. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/ มะเร็งเต้านม วันพุธ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13.00-15.00 น.
หมายเหตุ ติดต่อนัดหมายคลินิกเพื่อนใจ โทร.02-9528705 (ในวันและเวลาราชการ)
 
 
 

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 สมรโกฏิ

 • ที่อยู่ 20/6 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ 17 ตำบล บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000
 • โทร. 02-5277320
 • แผนที่
 • Facebook

บริการ
 
 1. คลินิกตรวจโรคทั่วไป วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-12.00 น.    วันจันทร์ , อังคาร ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13.00-16.30 น.
 2. คลินิกฝังเข็ม วันจันทร์ , ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-12.00 น.    วันพุธ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-16.30 น.
 3. คลินิกสุขภาพเด็กดี (สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค) วันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13.00-16.30 น.
 4. คลินิกแพทย์แผนไทย วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-12.00 น.
 5. คลินิกวางแผนครอบครัว วันจันทร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-12.00 น.

หมายเหตุ ติดต่อนัดหมายคลินิกแพทย์แผนไทย 02-5277320 (ในวันและเวลาราชการ)
 

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 ทรายทอง

 • ที่อยู่ 4 ซอย ทรายทอง 15 ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
 • โทร. 02-5884827
 • แผนที่
 • Facebook


บริการ
1. คลินิกตรวจโรคทั่วไป วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-11.30 น. 35
2. คลินิกวางแผนครอบครัว วันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-11.30 น. 10
3. คลินิกสุขภาพเด็กดี (0-5 ปี) วันอังคารที่ 1 ของเดือน (เด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี)
วันอังคารที่ 3 ของเดือน (เด็กอายุมากกว่า 1 ปี) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13.00-15.30 น. 15
4. ตรวจมะเร็งปากมดลูก วันจันทร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-11.30 น. 5
5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วันพุธ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-11.30 น. 5
หมายเหตุ ติดต่อนัดหมายคลินิกแพทย์แผนไทย 02-5277320 (ในวันและเวลาราชการ)
 
 

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ

 • ที่อยู่ ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
 • โทรศัพท์: 02-5896824
 • แผนที่
 • Facebook


บริการ
 
 1. คลินิกตรวจโรคทั่วไป วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30 - 16.00 น. 17.00 - 19.30 น.
 2. คลินิคฝังเข็ม วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 17.00 - 19.30 น.    วันจันทร์ พุธและศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 17.00 - 19.30 น.
 3. คลินิคสุขภาพเด็กดี (สร้างภูมิคุ้มกันโรค) วันจันทร์ที่ ๑ ของเดือน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30 - 11.30 น.
 4. คลินิกโรคกระดูกและข้อ วันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 15.00 - 17.00 น.
 5. คลินิกกายภาพบำบัด วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30 - 16.00 น.
 6. คลินิกแพทย์แผนไทย วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30 - 16.00 น.
 7. คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม (นอกเวลา) วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30 - 16.30 น. วันจันทร์ พุธและศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.30 - 20.00 น.
 8. คลินิกไตเทียม (บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30 - 12.30 น. 12.30 - 16.30 น. 16.30 - 20.00 น.
*หมายเหตุ ติดต่อนัดหมาย คลินิกกายภาพบำบัด โทร 0 2589 6824, ต่อ 309
คลินิกแพทย์แผนไทย โทร 0 2589 6824 ต่อ 310
คลินิกทันตกรรม โทร 06 3963 0310
คลินิคไตเทียม โทร 0 25896824, ต่อ 401 และ 06 1114 0115
 
 
 

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 7 ตลาดขวัญ

 • ที่อยู่ หมู่ 3 ถนน เลี่ยงเมืองนนทบุรี ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
 • โทร 02-9691680 063-9466301
 • แผนที่
 • Facebook

บริการ
 
 1. รักษาพยาบาลทั่วไปโดยแพทย์ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.00 น.และ วันอังคาร 13.00 - 16.30 น.
 2. คลินิกแพทย์แผนไทย วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 3. คลินิกสุขภาพเด็กดี วันจันทร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
 4. คลินิกทันตกรรม วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 5. รักษาพยาบาลทั่วไป วันจันทร์ - วันอาทิตย์ (หยุดวันอังคาร) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันจันทร์,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30  วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 6.  เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง วันจันทร์,พุธ,ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
 7. เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ วันอังคาร ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
 8. เยี่ยมบ้านอนามัยแม่และเด็ก วันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
 9. อนามัย ร.ร. วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
   
*หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 06 3946 6301, 0 2969 1680
 
 
 

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 8 บางเขน

 • ที่อยู่ หมู่ 7 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 • โทร 02-5264758
 • แผนที่
 • Facebook

บริการ
 
 1. รักษาพยาบาลทั่วไปโดยแพทย์ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.00 น.และ วันอังคาร 13.00 - 16.30 น.
 2. คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป วันจันทร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30 น.และ วันอังคาร 13.00 - 16.30 น.วันจันทร์-ศุกร์ (นอกเวลาราชการ) เวลา 16.30-18.30 น.
 3. คลินิกแพทย์แผนไทย วันจันทร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30 น.    วันจันทร์-ศุกร์ (นอกเวลาราชการ) เวลา 16.30-18.30 น.
 4. คลินิกทันตกรรม วันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.
 5. ออกเยี่ยมบ้าน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.30 น.
 6. งานส่งเสริมสุขภาพช่องปากโรงเรียนและชุมชน วันอังคาร เวลา 13.00-16.30 น.    วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-16.30 น.
 7. คลินิกวางแผนครอบครัว วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.30 น.
 8. คลินิกตรวจรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ทำแผล วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30 น.
*หมายเหตุ ให้บริการวัคซีนเด็กทุกวันที่ 10 ของเดือน (หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเลื่อนไปวันทำการ)
คลินิกแพทย์แผนไทย "ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์"
คลินิกทันตกรรม วันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ (08.30 น. -12.00 น.)
กรณีใช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกทันตกรรม
กรุณาติดต่อนัดล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง โทร 0 2526 4758
 
 
 

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 9 ไขแสง กำเนิดมี

 • ที่อยู่ 387 ม.2 งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี 11000 เมืองนนทบุรี
 • โทร 082-4267296, 02-9526468
 • แผนที่
 • Facebookบริการ
 
 1. คลินิครักษาโรคเบื้องต้น วันจันทร์ ศุกร์ และเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. วันอังคาร-วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.30 น. (นอกเวลาราชการ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น.
 2. คลินิกแพทย์แผนไทย วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. (นอกเวลาราชการ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น.
 3. คลินิกกายภาพบำบัด วันจันทร์ เวลา 08.00-12.00 น. วันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 08.30-16.30 น.
 4. ตรวจโรคเรื้อรัง วันอังคาร-พฤหัสบดี เวลา 08.30-12.00 น.
 5. ส่งเสริมสุขภาพชุมชน วันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 13.00-16.30 น.
 6. วัคซีนไข้วัดใหญ่ วันพุธ เวลา 08.30-12.00 น.
 7. นรีเวช/วางแผนครอบครัว วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.
 8. คลินิกเด็กดีวัคซีนเด็ก 0-5 ปี ทุกวันที่ 10 ของเดือน (นอกเวลาราชการ) เวลา 16.30-20.330 น.
 

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 10 ทานสัมฤทธิ์

 • ที่อยู่ 43/173 ม.6 ถนนติวานนท์ 38 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 • โทร 02-9506357 ,092-2472745
 • Line ID: tansumrit หรือหมายเลขโทรศัพท์ 09224727454
 • E-mail : tansumrit@hotmail.com
 • แผนที่
 • Facebook


บริการ
 
 1. คลินิคตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทำแผล วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
 2. คลินิกวางแผนครอบครัว วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
 3. คลินิกแพทย์แผนไทย วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
 4. ตรวจเลือด (LAB) วันอังคาร และศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.
 5. เยี่ยมบ้าน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.30 น.
*หมายเหตุ บริการฉีดวัคซีน 0-5 ปี ทุกวันที่ 10 ของเดือน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางเดือน)
ตรวจพัฒนาการเต็กทุกวัน เวลา 13.00-16.30 น. ขึ้นทะเบียนบัตรทอง ทุกวัน
 
 
 
 
 
 

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 11 ท่าทราย

 • ที่อยู่  190 ซอยสามัคคี 28 ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 
 • โทร 02-9520488
 • แผนที่
 • Facebook


บริการ
 
 1. คลินิคตรวจรักษาโรคทั่วไป วันจันทร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30 น. (นอกเวลาราชการ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-18.30 น.
 2. คลินิคตรวจมะเร็งปากมดลูก วันจันทร์ เวลา 08.30-16.30 น.
 3. คลินิกแพทย์แผนไทย วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (นอกเวลาราชการ) วันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 16.30-18.30 น.
 4.  งานส่งเสริมสุขภาพชุมชน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.30 น.
 5. คลินิกทันตกรรม วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.
 6. คลินิกวางแผนครอบครัว วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-16.30 น.
 7. ทำแผล วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30 น.
   
*หมายเหตุ ให้บริการวัคซีนเด็ก วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน (ไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
กรณีใช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกทันตกรรม กรุณาติดต่อนัตล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด