ใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ดิจิทัล (Smart Vaccine Certificate) กระทรวงสาธารณสุข

Mar 24, 2021 512

เป็นรูปแบบของ คิวอาร์โค้ด ที่สร้างขึ้นมาเป็นเฉพาะของแต่ละบุคคล ไม่ซ้ำกัน (Universally unique identifier : UUID) โดยจะส่งไปที่ไลน์หมอพร้อม

ใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ดิจิทัล (Smart Vaccine Certificate) กระทรวงสาธารณสุข  (ข่าว COVID-19 )
ใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ดิจิทัล (Smart Vaccine Certificate) กระทรวงสาธารณสุข  (ข่าว COVID-19 )
สืบเนื่องจากเมื่อรมว.สธ. นำทีมผู้บริหารกระทรวง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด ซิโนแวค เข็มที่สอง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ในโอกาสนั้น รมว.สธ. นายอนุทิน ชาญวีรกุล และ รมช.สธ. สาธิต ปิตุเตชะ ก็ได้รับมอบเอกสารสำคัญ คือ ใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แบบดิจิทัล (Smart Vaccine Certificate) ซึ่งเป็นเอกสารรับรองอย่างเป็นทางการ ยืนยันว่าบุคคลนั้น ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนดแล้ว 

วัคซีนเข็มที่ 2 คือก้าวที่สำคัญ

นับเป็นความสำเร็จของประเทศอีกก้าว ที่ขณะนี้มีบุคคลในประเทศเริ่มที่จะได้รับวัคซีนครบตามกำหนดแล้ว ซึ่งจากันที่รมว.และคณะได้เริ่มรับการฉีดไปแล้ว ต่อไปคือการมุ่งฉีดให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ต้องรับมือกับโรคโควิดทั่วประเทศ แม้ในความรู้สึกของประชาชนอาจจะดูว่าล่าช้าไปบ้าง แต่ในความเป็นจริง การฉีดวัคซีนโควิดนี้ เป็นการดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ทั้งสิ้น 

ใบรับรองการรับวัคซีนแบบดิจิตอล

ในโอกาสที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ครบตามกำหนดแล้ว กระทรวงสาธารณสุขได้ออกใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แบบดิจิทัล (Smart Vaccine Certificate)  โดยเป็นรูปแบบของ คิวอาร์โค้ด ที่สร้างขึ้นมาเป็นเฉพาะของแต่ละบุคคล ไม่ซ้ำกัน (Universally unique identifier : UUID) โดยจะส่งไปที่ไลน์หมอพร้อม หรือพิมพ์เป็นเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย (THAILAND NATIONAL CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION) จากโรงพยาบาลที่รับการฉีดได้ทันที ซึ่งจะมีคิวอาร์โค้ดเดียวกันกับระบบดิจิทัล กำกับไว้ เพื่อยืนยันความครบถ้วนของการได้รับวัคซีนประจำตัวบุคคล พร้อมรายละเอียด รวมถึงข้อมูลการได้รับวัคซีน ได้แก่ วันที่ได้รับวัคซีน ชื่อการค้าวัคซีน ชื่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีน รุ่นการผลิต และหน่วยบริการที่ฉีดวัคซีน โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในระบบ MOPH Immunization Center กระทรวงสาธารณสุข

"ประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นประเทศต้นๆ ของโลก ที่สามารถออกใบรับรองการรับวัคซีนในรูปแบบดิจิทัล" นายอนุทินกล่าว  "โดยจะได้รับ หลังจากฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต ทั้ง 2 แห่ง คือ วัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 2-3 เดือน, วัคซีนของบริษัทซิโนแวคจำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 3-4 สัปดาห์"

ใบรับรองนี้มีความสำคัญอย่างไร

ใบรับรองการได้รับวัคซีนดิจิตอลนี้ "หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สามารถตรวจสอบข้อมูลคิวอาร์โค้ดว่า ข้อมูลการฉีดวัคซีนตรงกับบุคคลดังกล่าวหรือไม่ ปัจจุบันสามารถใช้แสดงเพื่อเดินทางในประเทศ รวมทั้งผู้เดินทางไปต่างประเทศ สามารถนำไปขอเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับเดินทางไปต่างประเทศ (เล่มเหลือง) ได้ และสามารถใช้ระบบดิจิทัลแสดงข้อมูลสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศในระยะต่อไป" 


 
 
Ads block
 
ใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ดิจิทัล (Smart Vaccine Certificate) กระทรวงสาธารณสุข  HealthServ.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com