ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

งานเทศกาลกินเจประจำปี 2564 หลายจังหวัดจัดงาน พร้อมมาตรการเข้ม

เทศกาลกินเจ เป็นงานสำคัญประจำปีสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีน ที่่ปกติจะมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่ในหลายจังหวัด ในปีนี้เป็นช่วงระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2564

แม้ปีนี้จะยังเป็นปีที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากการระบาดของโรคโควิดอยู่ก็ตาม แต่สถานการณ์ในหลายจังหวัดก็คลี่คลาย ทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีมากขึ้นควบคู่กับการใช้มาตรการเคร่งครัด และที่สำคัญคือการฉีดวัคซีนได้กระจายไปยังประชาชนมากขึ้นแล้ว จึงเป็นเหตุผลที่หลายจังหวัดได้การประกาศจัดงานเทศกาลขึ้นในปี 2564 นี้  มีจังหวัดใดบ้าง ติดตามได้ดังนี้

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต 6-14 ตุลาคม 2564 มาตรการเข้มพิธียกเสาโกเต๊ง

จังหวัดภูเก็ต จัดงานสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต 6 - 14 ตุลาคม 2564 โดยปีนี้จัดงานภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T-A  การประกอบพิธีในปีนี้ทุกศาลเจ้าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งทางศาลเจ้าได้มีการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ มีการเน้นย้ำเรื่องการเว้นระยะห่าง และการสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ ในส่วนของการประกอบพิธีนั้นมีเพียงองค์เล่าเอี๊ย ซึ่งเป็นองค์พระใหญ่ที่สุดประจำศาลเจ้า ประทับทรงเพียงองค์เดียว และไม่มีการแสดงปาฏิหาริย์ใดๆ [Phuketandamannews]

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ประกอบพิธี “ยกเสาโกเต้ง" มีการกำหนดข้อปฏิบัติไว้ดังนี้
1) ฉ้ายอิ้วที่จะเข้ามาร่วมประกอบพิธีกรรมยกเสาโกเต้ง จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม หรือครบโดส และได้รับการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK มาแล้วไม่เกิน 72 ชั่วโมงและผลเป็นลบ
2) ให้ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างน้อย 2 ชั้น และสวมใส่ถุงมือในระหว่างประกอบพิธีกรรมตลอดเวลา
3) เมื่อยกเสาโกเต๊งเสร็จสิ้นแล้ว ให้ถอดถุงมือ แล้วทิ้งลงในถังแดงที่ได้เตรียมไว้ให้ แล้วล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนแล้วจึงถอดหน้ากากอนามัยชั้นนอกทิ้งลงในถังแดงที่จัดเตรียมไว้ให้ แล้วล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อีกคร้ังหนึ่ง 
4) เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมแล้ว ให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่อื่นใดออกนอกบริเวณศาจเจ้าทันที
5) ปี 2564 นี้ เด็ก ผู้หญิงและผู้สูงอายุ งดร่วมพิธียกเสาโกเต๊ง

เทศกาลกินเจหาดใหญ่ กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์ 5-14 ตุลาคม 2564

เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2564 จัดขึ้นในวันที่ 5 - 14 ตุลาคม 2564 จะจัดขึ้น ณ บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ (ตรงข้ามมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มาพร้อมมาตรการ "กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์" ท่ามกลางมาตรการคุมเข้ม COVID-19 ตามข้อกำหนดและนโยบายที่ ศบค.และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด โดยอาหารที่จำหน่ายภายในงานจะเป็นอาหารเจที่เน้นความอร่อย สดสะอาด คุณภาพดี เน้นการซื้อกลับบ้าน  เทศบาลนครฯ ได้จัดให้มีการตรวจเชิงรุก Swab ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ให้แก่ แม่ค้า ผู้ประกอบการขายอาหารเจ

กิจกรรมภายในงานจะมีพิธีแห่พระประจำปีและกิจกรรมของศาลเจ้า ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 (ชิวลัก) เวลา 16.00 น. ณ ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เทศกาลถือศีลกินเจสุราษฎร์ 5-15 ตุลาคม 2564 งด ม้าทรง อภินิหาร เดินธูป จุดพลุ

เทศกาลถือศีลกินเจสุราษฎร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 5-15 ตุลาคม 2564  มาพร้อมมาตรการบังคับ "งด ม้าทรง อภินิหาร เดินธูป จุดพลุ"  กล่าวคือ 
1) งดม้าทรง กำหนดให้แต่ละศาลเจ้าจัดพิธีกันเองเป็นการภายใน ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ตรวจ ATK ก่อนวันเริ่มกินเจ 1 วัน และตรวจอีกครั้งในวันที่ 5 ของการกินเจ  รวมทั้งลดพิธีกรรมลงเหลือเพียงที่จำเป็น งดการเดินธูป ห้ามจุดพลุ ดอกไม้เพลิง ประทัด เด็ดขาด ยกเว้นประทัดแพ  การจัดโรงครัว ทำเท่าที่จำเป็น และสำคัญที่สุดคือ "ห้ามไม่ให้ทานอาหารร่วมกัน ห้ามรวมกลุ่มเกิน 50 คน" 
2) มาตรการควบคุมโรค ช่วงกินเจ กำหนดเงื่อนไขสำคัญคือ การจัดกิจกรรมใดๆ ต้องได้รับอนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการสธ.เคร่งครัด มีแผนรองรับ คือ หากพบผู้ติดเชื้อ ให้ปิดบริเวณนั้น 3 วันและล้างทำความสะอาด  กรณีพบผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 10 ของผู้เข้าร่วม จะพิจารณาปรับลดกิจกรรม และหากพบผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 20 จะยุติการจัดงาน 

เทศกาลกินเจ 64 ณ ศาลเจ้าโจวซือกง ตลาดน้อย เริ่มแล้ว

5 ตุลาคม 2564 ชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมพิธีกิ่วอ้วงฮุกโจ้ว หรือพิธีเชิญเจ้า ตามคติความเชื่อแบบพุทธมหายาน ณ ศาลเจ้าโจวซือกง ตลาดน้อย 

ศาลเจ้าโจวซือกง (วัดซุนเล่งยี่) ตลาดน้อย เป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุประมาณ 200 ปี ย่านเยาวราช มีชื่อเสียงด้านการจัดประเพณีกินเจได้ยิ่งใหญ่ตามประเพณีจีนโบราณ เป็นศูนย์กลางของชาวจีนฮกเกี้ยนในกรุงเทพมหานคร
 
มาตรการควบคุมดูแล มีจุดคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาภายในศาลเจ้า และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โรงเจมีการทำฉากกั้นเพื่อเว้นระยะห่างระหว่างคนตักอาหารและผู้มารับอาหาร จัดโต๊ะให้นั่งครึ่งเดียวจากปกติ คือนั่งได้เพียง 4 คนต่อโต๊ะ และที่สำคัญเจ้าหน้าที่ทุกคนยังมีการตรวจโควิดก่อนเป็นที่เรียบร้อยเพื่อสร้างความมั้นใจแก่คนที่เดินทางมาไหว้เจ้าขอพรภายในศาลเจ้าโจวซือกงแห่งนี้ 

เรื่องและภาพจาก TNN Thailand

จันทบุรีจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2564 พร้อมมาตรการเข้มและงดบางกิจกรรม

การจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ จันทบุรี ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 134 ของบ้วนเฮงเจตั๊ว วัดเขตร์นาบุญญาราม เป็นงานบุญประเพณีอันดีงามประจำปีของชาวจังหวัดจันทบุรี แม้สถานการณ์โควิดในจันทบุรียังไม่น่าพอใจนักในช่วงเวลานี้ การจัดงานจึงมีความเข้มงวดและต้องงดบางกิจกรรม อาทิ งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม โดยงดการละเล่นอุปรากรจีน, งดการจำหน่ายอาหารในโรงเจ , งดจัดโรงครัวและโรงทาน และงดการเดินขบวนแห่ในกิจกรรมรับเจ้า ลอยกระทง และส่งเจ้า โดยใช้รถยนต์ในขบวนต่างๆ แทน  กิจกรรมร่วมกันทั้ง 2 โรงเจ ให้ปฏิบัติร่วมกันดังเดิม คือ การรับเจ้า ลอยกระทงและส่งเจ้า ให้คณะกรรมการเป็นตัวแทนเจอิ๊วปฏิบัติหน้าที่แทน และขอความร่วมมือ ในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเจ ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน ผู้มีอาการไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล งดเข้างานและไปพบแพทย์ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ณ จุดคัดกรองก่อนเข้างาน รักษาระยะห่าง 1 เมตร ใช้เวลาด้านในให้สั้นที่สุด  สำหรับการบริการอาหารเจให้แก่ประชาชนทั่วไปนั้น ได้จัดอาหารเจจำนวนวันละ 500 กล่องเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองจันทบุรีเอื้อเฟื้อสถานที่บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด