ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รู้จัก โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติ - เริ่ม 1 ต.ค.65

รู้จัก โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติ - เริ่ม 1 ต.ค.65 HealthServ.net
รู้จัก โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติ - เริ่ม 1 ต.ค.65 ThumbMobile HealthServ.net

โครงการ “ฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติในหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา” ให้บริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก ให้กับทุกคนที่ไม่มีฟันบดเคี้ยวอาหาร เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนคนไทยทุกสิทธิสามารถรับบริการได้

ประชาชนที่สนใจ ต้องการับบริการ ติดต่อที่ รพ.สังกัด สธ. และ รพ.รัฐ ทั่วประเทศ สิทธิประกันสังคมรับบริการได้ที่ รพ.เอกชน และคลินิกทันตกรรมเอกชน ส่วนบริการฝังรากฟันเทียมกับผู้มีปัญหาฟันเทียมทั้งปากหลวมเฉพาะสิทธิบัตรทอง ที่ รพ.ที่เข้าร่วมโครงการ
 
 

ความร่วมมือ 7 หน่วยงาน

"โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567”  ภายใต้ความร่วมมือ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมการแพทย์ หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.บัตรทอง)  สำนักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง

เป็นการสืบสานโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการแก้ปัญหาให้ผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากให้ได้รับฟันเทียม สำหรับคนไทยทุกสิทธิมาตั้งแต่ปี 2548 ทำให้สามารถรับประทานอาหารได้ดีขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

รู้จัก โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติ - เริ่ม 1 ต.ค.65 HealthServ
 

ระยะเวลาโครงการ 2 ปี 


โครงการกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างปี 2566 -2567 ให้กับคนไทยทุกสิทธิการรักษา  มีเป้าหมายให้บริการ ดังนี้

ให้บริการใส่ฟันเทียมจำนวน 72,000 ราย 

ให้บริการรากฟันเทียมกับผู้ที่มีปัญหาใส่ฟันเทียมแล้วหลวม

ทั้งนี้ เบื้องต้นให้บริการเฉพาะผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาทก่อน เพื่อจัดระบบบริการ กำหนดเป้าหมาย 7,200 ราย โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

 
“สปสช.ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยตระหนักถึงปัญหาของผู้ที่ไม่มีฟันบดเคี้ยว โดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ซึ่งตั้งแต่ปี 2548 มีผู้ที่ได้รับการใส่ฟันเทียมภายใต้แล้ว 720,000 ราย” ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ข้อมูล
 
 
 

ทำฟรี ที่ไหนก็ได้ที่ใกล้บ้าน


ด้าน ทพญ.วรางคนา เวชวิธี ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กล่าวว่า การเข้ารับบริการใส่ฟันเทียมภายใต้โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติฯ ครอบคลุมคนไทยทุกอายุ แบ่งประเภทบริการ เป็น 2 แบบ คือ 1) การใส่ฟันเทียมทั้งปาก หรือเกือบทั้งปาก และ 2) การฝังรากฟันเทียม


1) การใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก

รับบริการได้ทุกสิทธิการรักษา ทั้งสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ โดยมีเป้าหมายบริการปี 2566 - 2567 จำนวน 72,000 ราย โดยแต่ละประเภท มีดังนี้

ผู้มีสิทธิบัตรทองเข้ารับการใส่ฟันเทียมที่โรงพยาบาลรัฐ ไม่เสียค่าใช้จ่าย และ ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยบริการประจำตามสิทธิการรักษาของแต่ละคน แต่ขอให้เป็นหน่วยบริการใกล้บ้านเพื่อความสะดวกรักษาต่อเนื่อง  รับบริการได้ทั้งที่โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 800 แห่ง

สำหรับผู้ประกันตนรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกทันตกรรมเอกชนในระบบประกันสังคม โดยเบิกจ่ายจากสำนักงานประกันสังคมตามจริงไม่เกินวงเงิน 4,400 บาท

ส่วนผู้มีสิทธิข้าราชการเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยใหม่เท่านั้น แต่ผู้ป่วยรายเก่าก็เข้ารับบริการได้ตามเกณฑ์รับบริการ ถ้าใส่ฟันเทียมชุดเก่านานกว่า 5 ปี 
 


2) บริการฝังรากฟันเทียม

เพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาใส่ฟันเทียมแล้วหลวม ขยับ จำเป็นต้องฝังรากฟันเทียมเพื่อยึดฟันเทียมให้แน่นขึ้น แต่ด้วยรากฟันเทียมต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนและทำโดยทันตแพทย์ที่ผ่านการอบรม รวมถึงโรงพยาบาลต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์

กำหนดเป้าหมายบริการ 7,200 ราย หรือ 14,000 ราก ปี 2566 ให้บริการ 3,500 ราย และปีที่ 2 จำนวน 3,700 ราย

ในเบื้องต้น ให้บริการเฉพาะผู้ที่มีสิทธิบัตรทองก่อนเพื่อวางระบบบริการ

รากฟันเทียมที่ใช้ เป็นผลงานนวัตกรรมรากฟันเทียมของไทย ที่พัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
    
 

ขั้นตอนการทำ


เบื้องต้นผู้ป่วยต้องเริ่มทำฟันเทียมก่อน เมื่อทันตแพทย์ประเมินแล้วว่าฟันเทียมใส่ยึดติดกับเหงือกไม่ได้ ก็จะส่งต่อรักษาทำรากฟันเทียมด้วยการปักหมุดลงไปที่ฟันเขี้ยว 2 ซี่ล่างเพื่อยึดติด ซึ่งผู้ป่วยต้องมารับบริการต่อเนื่อง 3 ครั้งในช่วง 4 เดือน

ความยากของการให้บริการรากฟันเทียมคือ หน่วยบริการที่ทำรากฟันได้ยังมีจำกัด ขณะนี้มีโรงพยาบาล 190 แห่งที่ทำได้ ในจำนวนนี้เป็น โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป  77 แห่ง ที่เหลือเป็นโรงพยาบาลชุมชน

ส่วนในกรุงเทพฯ มีโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ได้แก่ สถาบันทันตกรรม สถาบันประสาท และ รพ.ราชวิถี


อย่างไรก็ตามในอนาคตจะมีการขยายหน่วยบริการรากฟันเทียมเพิ่มเติม เนื่องจากสถาบันทันตกรรมมีแผนที่จะจัดการอบรมทันตแพทย์เพิ่มเติม พร้อมความร่วมมือจากโรงพยาบาลในการลงทุนเครื่องมือทำรากฟันเทียม


 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

ทพญ.วรางคนา กล่าวต่อว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ใครที่ไม่มีฟันหรือสูญเสียฟันเกือบทั้งปาก และต้องการใส่ฟัน สามารถทยอยไปเข้ารับบริการที่หน่วยบริการ อย่างไรก็ตามขอชี้แจงว่าไม่ใช่ทุกคนจะทำรากฟันเทียมได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะกระดูกขากรรไกร ความพรุน ความหนา บาง รวมถึงภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบผู้ป่วยได้ โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยอีกครั้ง
    
“ฟันจะอยู่กับเราได้ไปตลอดชีวิตหากรักษาให้ดี แต่โรคในช่องปากมักไม่มีอาการในระยะแรกๆ ดังนั้นควรเข้ารับบริการตรวจช่องปากปีละ 1 ครั้ง เมื่อพบรอยโรคก็จะได้รีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ถูกถอนฟัน แต่ถ้าสุดท้าย จำเป็นต้องถอนฟันและไม่เหลือฟันพอที่จะเคี้ยวอาหารได้ก็สามารถเข้ารับบริการโครงการนี้ได้ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากและเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทั้งประเทศ” ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าว


 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
  • ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
  • Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

ข้อมูลและภาพจาก สปสช.
 

ชมคลิปรายละเอียดโครงการ LINK

ชมคลิปรายละเอียดโครงการ รู้จัก โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติ - เริ่ม 1 ต.ค.65
ชมคลิปรายละเอียดโครงการ รู้จัก โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติ - เริ่ม 1 ต.ค.65
ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ ทพญ.วรางคนา เวชวิธี ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด