ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สกายดอกเตอร์ (Sky Doctor) โรงพยาบาลพังงา เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

สกายดอกเตอร์ (Sky Doctor) โรงพยาบาลพังงา เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน HealthServ.net
สกายดอกเตอร์ (Sky Doctor) โรงพยาบาลพังงา เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ThumbMobile HealthServ.net

ทีมสกายดอกเตอร์โรงพยาบาลพังงา โดยการประสานงานของผอ.รพ.พังงาร่วมกับ อบจ.พังงา และกองบินตำรวจภาค 8 พังงา จัดฮ.รับผู้ป่วยชายอาการวิกฤตเร่งด่วน แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง โดยเร่งนำตัวส่งทางอากาศ จาก รพ.พังงา เข้ารักษาต่อที่รพ.สงขลา

สกายดอกเตอร์ (Sky Doctor) โรงพยาบาลพังงา เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน HealthServ
15 ธันวาคม 2565 เวลา 14.20 น. โรงพยาบาลพังงา โดยการอำนวยการของแพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา ร่วมกับการบินสำนักงานตำรวจภูธรภาค 8 จัดเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 ลำ ดำเนินการสนับสนุนให้กับทีมแพทย์และพยาบาลชุดสกายดอกเตอร์ (Sky Doctor) ของโรงพยาบาลพังงา ให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศชาย จำนวน 1 ราย อายุ 56 ปี สิทธิบัตรทอง มารักษาตัวที่ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลพังงา ด้วยอาการจุกแน่นใต้ลิ่นปี่ เหงื่อแตก ตัวเย็น เวียนศีรษะ อาเจียน ผลการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ พบว่าหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง  ซึ่งเป็นภาวะวิกฤตเร่งด่วน มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยทีมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 


         ทีมสกายดอกเตอร์โรงพยาบาลพังงา นำโดยแพทย์หญิงมัลลิกา วิศาล แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พร้อมด้วย นายปิยะมิตร ระงับทุกข์ พยาบาลเฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนางสาวจันทิมา อารีชนม์ นักฉุกเฉินทางแพทย์ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ไปรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


       ภารกิจครั้งนี้ สำเร็จได้ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และตำรวจภูธรจังหวัดพังงา

 
 
 
สกายดอกเตอร์ (Sky Doctor) โรงพยาบาลพังงา เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน HealthServ
        ทั้งนี้  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉินในประเทศไทย ให้ได้รับการรักษาพยาบาลและส่งต่ออย่างรวดเร็วทางอากาศยาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้ลงนามบันทึกความตกลงร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการบินพลเรือน ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ และบริษัทเอกชนต่าง ๆ เพื่อการขอใช้อากาศยานของหน่วยงานดังกล่าวในการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยมีทีมแพทย์พยาบาลที่มีความรู้ทักษะและผ่านการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยานตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กำหนด ซึ่งจะต้องมีการดูแลผู้ป่วยระหว่างนำส่งขณะอยู่บนอากาศยาน และมีการติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลปลายทางอย่างเป็นระบบในการรองรับผู้ป่วย
สกายดอกเตอร์ (Sky Doctor) โรงพยาบาลพังงา เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน HealthServ
สกายดอกเตอร์ (Sky Doctor) โรงพยาบาลพังงา เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด