ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตอบรับดี ผู้ประกันตน ม.33 แห่ขอรหัสโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน

ตอบรับดี ผู้ประกันตน ม.33 แห่ขอรหัสโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน Thumb HealthServ.net
ตอบรับดี ผู้ประกันตน ม.33 แห่ขอรหัสโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน ThumbMobile HealthServ.net

เรียกว่าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม สำหรับ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน” ที่คลอดออกมาเพื่อช่วยลดภาระผ่อนบ้านของผู้ประกันตน ม.33 เพื่อการไถ่ถอน หรือปรับลดอัตราดอกเบี้ย ล่าสุดผู้จัดการธอส.เผย มีผู้สมัครขอรับรหัสแล้วกว่า 6000 พันราย วงเงินขอสินเชื่อกว่า 13,000 ล้านบาท ในเวลาเพียง 3 ชั่วโมง

ตอบรับดี ผู้ประกันตน ม.33 แห่ขอรหัสโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน HealthServ
ตามที่สำนักงานประกันสังคม กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกันจัดทำ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน” ภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินงวดที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น

รวมถึงเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับ ธอส. วงเงินให้กู้สูงสุดตามจำนวนเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 2 ล้านบาท/หลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-5 ปี เท่ากับ 1.99% ต่อปี

โดยเปิดให้ขอรับรหัสผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรับรหัสผ่าน GHB Buddy ใน Line Application นั้น

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ล่าสุด ณ เวลา 19.00 น. ของวันที่ 20 ธันวาคม 2565 หรือเพียง 3 ชั่วโมงหลังจากเริ่มเปิดให้รับรหัส พบว่ามีจำนวนผู้ประกันตนกดรับรหัสแล้วว่า 6,530 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวมสูงถึงกว่า 13,000 ล้านบาท
 
ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถนำรหัสที่ได้รับพร้อมหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 (ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม) และเอกสารส่วนตัว / เอกสารแสดงรายได้ / และเอกสารแสดงหลักประกัน(ที่อยู่อาศัยที่จดจำนองกับธนาคาร) มายื่นกู้กับ ธอส. ที่สาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป (ตามวันที่ธนาคารกำหนด) ซึ่งผู้ที่ขอรับรหัสจะได้รับการแจ้งเตือนวันที่ให้ติดต่อยื่นกู้ทาง GHB Buddy หรือ ตรวจสอบลำดับการยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.th และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทรสายด่วน 1506 หรือ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
20 ธันวาคม 2565
 

ขั้นตอนการขอรับรหัส


เข้าร่วมโครงการผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN
 
  • ขอรหัสได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 65 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
  • ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 65
  • ทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 ม.ค. 67
ตอบรับดี ผู้ประกันตน ม.33 แห่ขอรหัสโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน HealthServ
ตอบรับดี ผู้ประกันตน ม.33 แห่ขอรหัสโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด