ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เปิดตัวมูลนิธิโรงพยาบาลยะลา

เปิดตัวมูลนิธิโรงพยาบาลยะลา Thumb HealthServ.net
เปิดตัวมูลนิธิโรงพยาบาลยะลา ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลยะลาเปิดตัวมูลนิธิโรงพยาบาลยะลา “สุขที่ใจได้แบ่งปัน” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 โดยพญ.นิตยา ภูวนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา เป็นประธานมูลนิธิ มีพญ.นันทกา เทพาอมรเดช ประธานคณะทำงานเปิดตัวมูลนิธิฯ​กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน และเดินรณรงค์แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ จำหน่ายของที่ระลึก บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารการไฟฟ้า

เปิดตัวมูลนิธิโรงพยาบาลยะลา HealthServ

มูลนิธิโรงพยาบาลยะลา ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ 2559 ได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ต่อนาทะเบียนมูลนิธิจังหวัดยะลา โดยมีทรัพย์สินของมูลนิธิทุนทรัพย์ เริ่มแรก เงินสด 200,000 บาท

วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งมูลนิธิฯ
1. เพื่อเป็นทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลยะลา
2. เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมป้องกัน และรักษาโรค ของประชาชนที่มีรายได้น้อย
4. เพื่อเป็นทุนส่งเสริมในการศึกษาวิจัย ค้นคว้าและวิจัยในทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลยะลา


www.facebook.com ข่าวสารมูลนิธิโรงพยาบาลยะลา

 
เปิดตัวมูลนิธิโรงพยาบาลยะลา HealthServ

 
สิทธิและประโยชน์ตอบแทนผู้บริจาค
 
ใช้สิทธิ 5 คน


1. บริจาค ตั้งแต่ 50,000 บาท - ไม่ถึง 100,000 บาท  (บัตรสีเขียว)
เข้าพักห้องพิเศษโดยไม่ต้องมีคิว ใช้สิทธิได้ 1 คน


2. บริจาค ตั้งแต่ 100,000 บาท - ไม่ถึง 200,000 บาท (บัตรสีน้ำเงิน)
ลด 20% จากส่วนเกินค่าห้องพิเศษ


3. บริจาค ตั้งแต่ 200,000 บาท - ไม่ถึง 500,000 บาท (บัตรสีทองแดง)
ลด 50% จากส่วนเกินค่าห้องพิเศษ


4. บริจาค ตั้งแต่ 500,000 บาท - ไม่ถึง 1,000,000 บาท (บัตรสีเงิน)
ลด 70% จากส่วนเกินค่าห้องพิเศษ


5. บริจาค ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป (บัตรสีทอง)
ฟรีไม่เรียกเก็บ ค่าห้องพิเศษและค่าอาหาร

** สามารถสะสมยอดเงินบริจาคได้ ภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ **

 
ร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลยะลา ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
โทร 095-967-7252

โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มูลนิธิ โรงพยาบาลยะลา
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส เลขที่บัญชี 932-0-92781-2
Promp มูลนิธิโรงพยาบาลยะลา
 
เปิดตัวมูลนิธิโรงพยาบาลยะลา HealthServ
เปิดตัวมูลนิธิโรงพยาบาลยะลา HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด