ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริจาคโลหิต 13-17 พค 67 รับเหรียญพระพุทธโอสถ พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

บริจาคโลหิต 13-17 พค 67 รับเหรียญพระพุทธโอสถ พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ Thumb HealthServ.net
บริจาคโลหิต 13-17 พค 67 รับเหรียญพระพุทธโอสถ พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนคนไทยร่วมแสดง พลังศรัทธาแห่งการให้ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567 รับเหรียญมงคลเป็นที่ระลึก พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ (เหรียญพระพุทธโอสถ) พ.ศ. 2558 ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง สนับสนุนศรัทธาโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ประชาชนที่สนใจ สามารถบริจาคโลหิตได้ที่
 • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง
 • หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) 7 แห่ง
 • โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
 

เกี่ยวกับพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์
 
 
         พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์เป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกแบบตามพระวินิจฉัยศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน (๒๔๘๙-๒๕๖๐) ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙
 
         พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปแบบประยุกต์ร่วมสมัยที่ได้รับอิทธิพลจากพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา ศิลปะของปางนาคปรกบนพระหัตถ์มีหม้อยา ในคติมหายานเชื่อว่า “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต” เป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค ตรัสรู้มาเพื่อให้สัตว์โลกมิต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทั้งโรคทางกาย ทางใจ และโรคทางกรรม
 
         ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำริให้จัดสร้างพระบูชาพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์พระกริ่งพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ และเหรียญที่ระลึกพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์สำหรับให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมสานต่อพระปณิธานบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไว้สักการะบูชาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ปราศจากโรคภัยทั้งปวง  [ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์]
 
 
         พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ หรือ พระพุทธโอสถ เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะเป็นศิลปะร่วมสมัย ที่รวมความเชื่อของพุทธมหายานและพุทธเถรวาท ปางนาคปรก มีพญานาค 9 เศียร ซึ่งหมายถึง หัวใจพระพุทธคุณ ได้รับอิทธิพลจาก "พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต" ซึ่งในคติมหายานเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค ตรัสรู้มาเพื่อให้สัตว์โลกมิต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ปลดเปลื้องความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทั้งโรคทางกาย ทางใจ และโรคทางกรรม
 
         เหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ รุ่นนี้ เป็นเนื้อโลหะสีเหลือง (Brass) ซึ่ง กรุงศรีฯ ได้ร่วมสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในปี 2560 โดยเหรียญดังกล่าวได้ผ่านการประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นที่เรียบร้อย [BangkokBizNews]
 
 
เตรียมความพร้อมแล้วมาเป็น "ผู้ให้เลือด"
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
 • สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต งดบริจาคเมื่อรู้สึกไม่สบาย
 • หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ให้แจ้งแพทย์/พยาบาล ผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้ง
 • ดื่มน้ำ 300-500 ซีซี ก่อนบริจาคโลหิต ช่วยลดภาวะอาการแทรกซ้อนระหว่างและหลังบริจาคโลหิต
 • รับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิ ก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชั่วโมง
 • งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 24 ชั่วโมง
 • ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
 
บริจาคโลหิต 13-17 พค 67 รับเหรียญพระพุทธโอสถ พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ HealthServ

โรงพยาบาลที่สามารถบริจาคโลหิต

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด