ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ลพบุรี ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

ลพบุรี ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า Thumb HealthServ.net
ลพบุรี ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ThumbMobile HealthServ.net

จังหวัดลพบุรี จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

ลพบุรี ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า HealthServ
=
 
        วันที่  5 กรกฎาคม  2567  เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นายวชิระ  เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายสัตวแพทย์จรูญ  ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ปึกขาว นายอำเภอโคกเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่นำสุนัข แมว มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูโสภณภาวนานุสิฐ เจ้าคณะตำบลหนองม่วง เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ทอง อำเภอโคกเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในกิจกรรม

 
ลพบุรี ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า HealthServ
 

              เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2567 กรมปศุสัตว์ ได้จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
โดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย


        อีกทั้งเพื่อให้ประชาชน หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถได้รับบริการ เข้าถึงจุดให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด นอกจากนี้เพื่อให้เจ้าของสัตว์และประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและสามารถเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมี “การเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์”

 
        สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย
  • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  • การผ่าตัดทำหมัน
  • การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
  • การส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงหมาและแมว อย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบ


        ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนเลี้ยงสุนัข แมวอย่างถูกวิธี ตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด สามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขและ แมวจรจัดตามที่สาธารณะ และไม่มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า อีกต่อไป
ลพบุรี ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า HealthServ

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในไทย ปี 2566 - 2567          สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์  กรมปศุสัตว์  รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 25 มิถุนายน 2567 ทั้งหมด 30 จังหวัด 184 จุด คือ ลพบุรี จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ นครนายก อำนาจเจริญ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร นครราชสีมา เลย มหาสารคาม นครพนม กาฬสินธุ์  มุกดาหาร ตาก อุตรดิตถ์ พิจิตร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ซึ่งขณะนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้


           หากพบสัตว์แสดงอาการสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกพื้นที่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมปศุสัตว์ เบอร์โทรศัพท์ 063-2256888 ตลอด 24 ชั่วโมง
ลพบุรี ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด