ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่เริ่มผลิตปี 61

โรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่เริ่มผลิตปี 61 Thumb HealthServ.net
โรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่เริ่มผลิตปี 61 ThumbMobile HealthServ.net

โรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่เริ่มผลิตปี 61 ศักยภาพ 2-10ล้านโดสต่อปี/ถ้าระบาดใหญ่เพิ่มได้ถึง 60 ล้านโดส ครม.มีมติเห็นชอบให้ อภ.เดินหน้าการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ใช้เวลาอีก 513 วัน คาดผลิตวัคซีนรุ่นทดลองได้ในต้นปี พ.ศ.2561

โรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่เริ่มผลิตปี 61 HealthServ
โรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่เริ่มผลิตปี 61
 
ศักยภาพ 2-10ล้านโดสต่อปี/ถ้าระบาดใหญ่เพิ่มได้ถึง 60 ล้านโดส
 
ครม.มีมติเห็นชอบให้ อภ.เดินหน้าการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ใช้เวลาอีก 513 วัน คาดผลิตวัคซีนรุ่นทดลองได้ในต้นปี พ.ศ.2561 เผยมีกำลังการผลิตวัคซีนเชื้อไข้หวัดใหญ่เชื้อตายได้ปีละ 2 ล้านโดส สูงสุด 10 ล้านโดสต่อปี และเพิ่มเป็น 60 ล้านโดสต่อปีได้ทันทีถ้ามีการระบาดใหญ่ พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบคนอายุ 20-50 ปีฟรีทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ครบ 5 รอบ สร้างปรากฏการณ์สถิติฉีดวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบตามที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เสนอ ในการดำเนินการเดินหน้าก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และ ไข้หวัดนก ตามมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) ขององค์การอนามัยโลก ที่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อเป็นสถานที่ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทั้งในสถานการณ์ปกติและในกรณีเกิดการระบาดใหญ่ในประเทศ โดยจะใช้เวลาในการก่อสร้างอีกประมาณ 513 วัน ควบคู่กับการติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งคาดว่าต้นปี 2561 จะสามารถเริ่มผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในการทดลองทางคลินิก หากผลการทดสอบผ่านและได้รับการอนุมัติทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา (อย.) แล้ว ประเทศไทยก็จะมีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมไว้ใช้บริการแก่ประชาชนต่อไป
โรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่เริ่มผลิตปี 61 HealthServ
 
 
ภญ.วนิชา ใจสำราญ รองผู้อำนวยการรักษาการ ผอ.อภ. กล่าวว่า การก่อสร้างโรงงานวัคซีนของ อภ. นับเป็นโรงงานผลิตวัคซีนแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีกระบวนการผลิตครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจนได้วัคซีนสำเร็จรูป ซึ่งมีความซับซ้อนทั้งในด้านกระบวนการและเทคโนโลยีการผลิต การก่อสร้างจึงต้องมีการทบทวน ตรวจสอบการออกแบบในรายละเอียดให้มีความเหมาะสม รอบคอบ ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการ โดยมีเหตุผลทางวิชาการและเหตุผลทางเทคนิคสนับสนุนตามข้อแนะนำจากผู้เชี่ยว ชาญองค์การอนามัยโลก และสถาบันคาเค็ตสุเกน (kaketsuken) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยต่อ ชุมชนรอบข้างโรงงานให้สูงขึ้น 
“โรงงานนี้ เมื่อการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ชนิดเชื้อตาย เริ่มต้นปีละ 2 ล้านโดส และสูงสุดถึง 10 ล้านโดสต่อปี และสามารถเพิ่มกำลังการผลิตกรณีเกิดการระบาดใหญ่ (Pandemic) ได้ไม่ต่ำกว่า 60 ล้านโดส ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนในการพึ่งพาตนเองของประเทศไทยใน ด้านวัคซีน รองรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่มีความรุนแรงและมีแนวโน้ม จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต” ภญ.วนิชากล่าว
 
ศ.นพ.รัชตะยังเปิดเผยอีกว่า ในปีงบประมาณ 2558 นี้ สธ.จัดทำโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในกลุ่มผู้ใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 แก่ประชาชนไทย เป็นระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีพิเศษ เนื่องจากในปี 2553-2555 มีการระบาดโรคคอตีบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง มีแนวโน้มขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ จากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่อายุระหว่าง 20-50 ปี ที่มีประมาณ 28 ล้านคนทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งคนช่วงอายุดังกล่าวเป็นกลุ่มที่เกิดก่อนที่ประเทศไทยเริ่มแผนงานสร้าง เสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กระดับชาติ ในปี 2520 จึงเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดนี้ จึงมีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบไม่เพียงพอ
 
นอกจากนี้ยังพบการระบาดของโรคคอตีบในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาวและเมียนมาร์ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งจะมีประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย จึงมีความเสี่ยงนำเชื้อโรคคอตีบมาแพร่ระบาดได้ ที่ผ่านมาไทยใช้วัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคป้องกันโรคติดต่อ ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน พบว่าประสบผลสำเร็จในระดับสูง ไทยปลอดโรคโปลิโอตั้งแต่ปี 2540 กำจัดโรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิดได้ตามเป้าหมาย ได้รับการชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกและคณะผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
 
“นับว่าเป็นโครงการฉีดวัคซีนที่ใหญ่สุดในโลก ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีประเทศใดทำได้มาก่อน ซึ่งจะเป็นการป้องกันควบคุมโรคในระยะยาวของประเทศไทยที่ได้ผลด้วย โดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป” ศ.นพ.รัชตะกล่าว.
 
 
 
ที่มา : ไทยโฟสต์, Sanook และ ASTVผู้จัดการ
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด