ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ วัดกัลยาณ์ ธนบุรี

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ วัดกัลยาณ์ ธนบุรี HealthServ.net
ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ วัดกัลยาณ์ ธนบุรี ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี โทร. 02-4650014

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ วัดกัลยาณ์ ธนบุรี HealthServ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์

ลักษณะบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข
๑. บริการตรวจรักษาโรคในระดับปฐมภูมิ ( Primary Health Care )
๒. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ( Promotion)
๓. การป้องกันและควบคุมโรค (Prevention)
๔. การฟื้นฟูสภาพ  (Rehabilitation) 
 
246 ถ.เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-4650014 , 062-524-2245
โทรสาร 02-4650699 


ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด