ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้

กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้ HealthServ.net
กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้ ThumbMobile HealthServ.net

กรุงเทพมหานครโดยเขตต่างๆ ได้กำหนดวันสำหรับให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหม่ แตกต่างกันไป แต่ละเขตมีตารางบริการในเดือนนี้ดังนี้


การบริการเก็บขยะชิ้นใหญ่เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยหลัก 3Rs คือ Reduce ลดการใช้ Reuse ใช้ซ้ำ และ Recycle หมุนเวียใช้ใหม่  เพื่อให้เกิดการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการสร้างให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

แคมเปญหลักของกรุงเทพมหานคร สำหรับการบริการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ คือ How To ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ทิ้งตามนัดฟรี ทั้ง 50 เขต (สแกนคิวอาร์โค๊ด ดูเบอร์โทรติดต่อแต่ละเขตได้)

 
กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้ HealthServ
กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้ HealthServ
กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้ HealthServ

เขตพญาไท นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์ LINK

เขตพญาไท นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์ กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
เขตพญาไท นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์ กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
สำนักงานเขตพญาไท กำหนดบริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ และขยะอันตราย เดือนพฤศจิกายน 2565 กำหนดลงพื้นที่ ดังนี้
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ ซอยรณชัย 1, 2
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ ชุมชนมะกอกส่วนหน้า และชุมชนมะกอกกลางสวน
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ชุมชนดุริยางค์ทหารบก
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ ซอยบุญอยู่
 
จึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าว นำขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้และขยะอันตราย ออกมาวางไว้บริเวณหน้าบ้านหรือริมถนนในซอย ก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขตฯ เข้าไปจัดเก็บแล้วนำมากำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 
สอบถามโทร 02-2784344 ต่อ 6475

เขตพระนคร บริการทุกวันเสาร์ ฟรี LINK

เขตพระนคร บริการทุกวันเสาร์ ฟรี กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
เขตพระนคร บริการทุกวันเสาร์ ฟรี กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
เขตพระนคร นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ฯ ทุกวันเสาร์ บริการ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 วันเสาร์ที่ 12 พ.ย.65 พบกันที่ชุมชนวัดนรนาถ  เวลา 09.00 - 12.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2224 3157 

เขตบางซื่อ บริการวันอาทิตย์ LINK

เขตบางซื่อ บริการวันอาทิตย์ กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
เขตบางซื่อ บริการวันอาทิตย์ กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
สำนักงานเขตบางซื่อนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่/ขยะอันตราย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 56
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 56 ซอยแยกซ้าย 1-5
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 56 ซอยแยกซ้าย 6-8
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 56 ซอยแยกขวา 1-7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-5869974

บางแค Deliveryเก็บให้ถึงที่...เก็บฟรี ถึงบ้าน LINK

บางแค Deliveryเก็บให้ถึงที่...เก็บฟรี ถึงบ้าน กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
บางแค Deliveryเก็บให้ถึงที่...เก็บฟรี ถึงบ้าน กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
บางแค Delivery เก็บให้ถึงที่...เก็บฟรี‼️ ถึงบ้าน
อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ ชุมชนศิริเกษม1 เขตบางแค ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เบอร์โทร 0 2454 5808 ในเวลาราชการ  

บางเขน จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ LINK

บางเขน จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และอันตราย อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. อาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 65 ไปที่หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1 เตรียม

เขตบางกอกใหญ่ นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์ LINK

เขตบางกอกใหญ่ นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์ กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
เขตบางกอกใหญ่ นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์ กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
เขตบางกอกใหญ่ นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์ 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้
6   พฤศจิกายน 2565 ชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาตก
13 พฤศจิกายน 2565 ชุมชนวัดนาคกลาง
20 พฤศจิกายน 2565 ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม
27 พฤศจิกายน 2565 ชุมชนวัดใหม่วิเชียร
 
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เจ้าของ อาคารบ้านเรือนที่ประสงค์จะนำสิ่งของเหลือใช้ออกมาทิ้งให้วางไว้ตรงจุดพักขยะของชุมชน ตามวัน และเวลาดังกล่าว  ซึ่งเขตฯ จะได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้โดยตรงที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร.02-4575624 , 02-4570069 ต่อ 5724 

ดอนเมือง นัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ทุกวันเสาร์ เดือนพฤศจิกายน LINK

ดอนเมือง นัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ทุกวันเสาร์ เดือนพฤศจิกายน กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
ดอนเมือง นัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ทุกวันเสาร์ เดือนพฤศจิกายน กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
ดอนเมืองนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ และขยะอันตราย เดือนพฤศจิกายน ทุก วันเสาร์ เวลา 9 โมงเช้า
5 พฤศจิกายน 2565 หมู่บ้านกัญจน์เพชร ซอยประชาอุทิศ 17
12 พฤศจิกายน 2565 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ซอยช่างอากาศอุทิศ 5
19 พฤศจิกายน 2565 ชุมชนเปรมประชา ซอยวิภาวดีรังสิต 33
26 พฤศจิกายน 2565 ชุมชนบัณฑิตโฮม ซอยวิภาวดีรังสิต 76
      บริการนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ และขยะอันตราย จากประชาชน ทางเขตฯ จะหมุนเวียนออกให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อนำขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้แล้วไปกำจัดอย่างถูกวิธี ลดปริมาณขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือหากชุมชนไหนต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ 
สามารถโทรสอบถามได้ทุกวันที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร 0 2565 9414 ค่ะ 

เขตดุสิต นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ ทุกวันเสาร์ LINK

เขตดุสิต นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ ทุกวันเสาร์ กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
เขตดุสิต นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ ทุกวันเสาร์ กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
เขตดุสิต นัดทิ้ง...นัดเก็บ...ขยะชิ้นใหญ่...สิ่งของเหลือใช้...ขยะอันตราย พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์... สอบถามโทร 02-5859983

เขตคลองสามวา นัดทิ้ง นัดเก็บ เก็บขยะชิ้นใหญ่ LINK

เขตคลองสามวา นัดทิ้ง นัดเก็บ เก็บขยะชิ้นใหญ่  กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
เขตคลองสามวา นัดทิ้ง นัดเก็บ เก็บขยะชิ้นใหญ่  กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
เขตคลองสามวา รักษาฯ นัดทิ้ง นัดเก็บ #รักษาเดลิเวอรี่ เก็บขยะชิ้นใหญ่ รักษาฯ Delivery พร้อมบริการประชาชน ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ เฟอร์นิเจอร์ ขยะอันตรายอื่น ๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0 2548 0337

เขตจตุจักร นัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ทุกวันอาทิตย์ LINK

เขตจตุจักร นัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ทุกวันอาทิตย์ กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
เขตจตุจักร นัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ทุกวันอาทิตย์ กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
สำนักงานเขตจตุจักร นัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ สอบถามโทร 02-5112658

หลักสี่ นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย ทุกวันเสาร์ เดือนพฤศจิกายน2565 LINK

หลักสี่ นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย ทุกวันเสาร์ เดือนพฤศจิกายน2565 กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
หลักสี่ นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย ทุกวันเสาร์ เดือนพฤศจิกายน2565 กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
หลักสี่ นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย เดือนพฤศจิกายน2565
วันที่ 5 พ.ย.65 หมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ ซอยแจ้งวัฒนะ 14 
วันที่ 12 พ.ย.65 หมู่บ้านโสสุนคร ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 12 (ชินเขต 2/10) 
วันที่ 19 พ.ย.65 หมู่บ้านทาวน์ อเวนิว ซอยวิภาวดีรังสิต 60
วันที่ 26 พ.ย.65 หมู่บ้านโกสุมนิเวศน์ ซอย ก. และ ข. และชุมชน 9 ไร่ ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 7 และ แยก 9 

นอกจากนี้ เขตฯ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะเก็บชิ้นใหญ่ทางเรือบริเวณ #ชุมชนริมคลองเปรมประชากร เป็นประจำทุกวันอาทิตย์อีกด้วย 

โปรดนำสิ่งของเหลือใช้  ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย เช่น  โต๊ะ ตู้ ที่นอน เก้าอี้ ยางรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ฯลฯตั้งวางบริเวณจุดพักขยะ #ก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเก็บต่อไป
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-5761393 

เขตสายไหม LINK

เขตสายไหม  กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
เขตสายไหม  กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
“นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” ประจำวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย. 2565 สถานที่ ดังนี้
- หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1
- หมู่บ้านซื่อตรง (ถ.พหลโยธิน 52)
แล้วอย่าลืม นำวัสดุเหลือใช้ที่ต้องการทิ้ง ไปวางไว้หน้าบ้านของท่าน
หรือ จุดที่กำหนด ก่อนเวลา 09.00 น. ในวันและสถานที่ ดังกล่าวด้วยนะครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2158 7365 

เขตหนองจอก นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565 LINK

เขตหนองจอก นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565 กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
เขตหนองจอก นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565 กำหนดการ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แต่ละเขตในกรุงเทพ เดือนนี้
สำนักงานเขตหนองจอก นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ถึงหน้าบ้านเวลาเดิมๆ วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด