ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพุทธโสธร

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพุทธโสธร Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพุทธโสธร ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพุทธโสธร อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพุทธโสธร HealthServ

โรงพยาบาลคลองเขื่อน 
ม.4 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3850 9205
 
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
ม.13 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3855 6065
 
โรงพยาบาลบางคล้า 
ม.1 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3854 1009
 
โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 
ม.2 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3858 1061
 
โรงพยาบาลบางปะกง
 ม.13 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3853 3488
 
โรงพยาบาลบ้านโพธิ์
 ม.1 ต.บ้านโพธิ์อ.บ้านโพธิ์จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3858 7222
 
โรงพยาบาลแปลงยาว
 ม.4 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3858 9717
 
โรงพยาบาลพนมสารคาม 
ม.4 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3853 6967
 
โรงพยาบาลราชสาส์น
ม.1 ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3856 3111
 
โรงพยาบาลสนามชัยเขต
 ม.4 ต.คยู้ายหมีอ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3859 7048
 

ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.0 3851 3255
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดโสธรวราราม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.0 3851 1331
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3808 6523
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา-นวมินทราชินี 
ต.ดอนฉิมพลีอ.บางน้ำเปรยี้ว จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0 3858 5115
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 

โรงพยาบาลพุทธโสธร

174 ถนน มรุพงษ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
โทร 038-814375, 038-814376, 038-814378
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด