ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลระยอง

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลระยอง Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลระยอง ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลระยอง อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

โรงพยาบาลแกลง
254 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง โทร.0 3867 7533
 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร.0 3868 4444
 
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
102/9 ม.2 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง  โทร.0 3899 6021
 
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา 
17 ม.2 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  โทร.0 3803 8050
 
โรงพยาบาลบ้านค่าย 
144 ม.4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  โทร.038-641005
 
โรงพยาบาลบ้านฉาง 
77 ม.1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  โทร.0 3860 3838 
 
โรงพยาบาลปลวกแดง 
272 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  โทร.0 3365 0413
 
โรงพยาบาลวังจันทร์ 
349 ถ.ชุมแสง-หนองม่วง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทร.0 3866 6772
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 

คลินิกต่าง ๆ


กรรชิตการแพทย์คลินิกเวชกรรม
 
154/22 ถ.เทศบาล 42 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
 
คลินิกลูกรัก คลินิกเฉพาะทางด้านกุมารเวชกรรม
999/8 ม.1 ถ.ราชชุมพล ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
โทร.0 3802 9608
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมแพทย์รัฐศาสตร์ 
260 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร.09 2891 3315
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (แพทย์ฤทัยรัตน์)
65/69-74 ม.3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
โทร.0 3861 4312
 
คลินิกแพทย์คลินิกเวชกรรม 
139 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
โทร.098-7817029

คลินิกแพทย์ประกอบกิจ 
140/1-2 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
โทร.0 3861 4377
 
คลินิกแพทย์ประสิน หู คอ จมูก
12/5-6 ถ.วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
โทร.0 3869 2500
 
คลินิกห้วยโป่งการแพทย์ 
44/12 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง
โทร.08 1444 4110
 
คลินิกแพทย์สมเดช 
53/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทร.0 3867 1493
 
คลินิกแพทย์สมพงษ์ 
204/157-258 ซ.ตลาดภิบาลพัฒนา ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทร.0 3867 4725
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์ธีรพงศ์
97 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
โทร.0 3801 1919
 
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ประภาส 
38/20-21 ถ.โพธิ์ทอง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทร.087-7641350
 
คลินิกเวชกรรมบ้านหมอพงษ์พัฒน์ 
62/9 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร.09 9094 9997
 
คลินิกเวชกรรมระยองเวชการ 
101/2 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมชาย 
87/33 ถ.มาบตาพุด-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
 
คลินิกนายแพทย์สมศักดิ์ 
60 ถ.เทศบาล 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทร.0 3867 1009
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์อุบลวรรณ 
75/21 ถ.เทศบาล 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทร.0 3867 2536
 
คลินิกเวชกรรมบ้านค่ายการแพทย์ 
138 ม.4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทร.0 3864 1021
 
คลินิกเวชกรรมหมอไพโรจน์ 
146/3-4 ถ.เทศบาล 1 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทร.0 3864 2479
 
คลินิกเวชกรรมซอย 13 การแพทย์
244 ม.2 ซอย 13 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทร.08 9748 8509
 
คลินิกแพทย์ทศนเทพ 
461/10 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร.08 7325 9666
 
ปลวกแดงการแพทย์คลินิก
595 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร.0 3865 9179
 
แพทย์สุรพล-ศรีประภา คลินิกเวชกรรม
42 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทร.0 3861 2696
 
มาย คลินิกเวชกรรม 
454/7-8 ม.3 ถ.มาบยางพร 28 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร.08 1425 6415
 
รวมพลคลินิกเวชกรรม 
101 - 101/1 ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทร.0 3887 6194
 
สุขุมวิทเวชการคลินิก
127/16-17 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
โทร.0 3880 0283
 
สหคลินิกแพทย์ชัยวัฒน์
202/54 ถ.สุนทรโวหาร 1 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทร.0 3888 4680
 
สหคลินิกตรวจสุขภาพมาบตาพุด 
135/102-103 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทร.0 3306 0206
 
ไอดีซีคลินิก (หมอบี)
32/8 ถ.อดุลย์ธรรมประภาส ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 
อีสเทิร์นสยามคลินิกเวชกรรม 
36 ม.11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทร.09 2652 5951
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด