ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมุทรสาคร

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมุทรสาคร Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมุทรสาคร ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมุทรสาคร อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกต่าง ๆ

คลินิกปิตินันท์การแพทย์
920/274 ถ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทร.0 3483 6925
 
คลินิกพีรชัยการแพทย์ 
820/4 ซ.บ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร.0 3441 2973
 
คลินิกแพทย์กิตติ
73/1 ถ.เจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร.08 1434 1463
 
คลินิกแพทย์อภิชาติ 
818/5 ถ.บ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร.0 3441 2998
 
คลินิกวิบูลย์การแพทย์ 
126/7 ม.7 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร.08 1490 1820
 
กมลทิพย์การแพทย์ 
905/11 ซ.บ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร.0 3442 3576
 
คลินิกนิคมซอย15 การแพทย์ 
70 ม.2 ซ.นิคม 15 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
 
คลินิกเวชกรรมเบญจทรัพย์การแพทย์ 
49/425 ม.4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
 
คลินิกเวชกรรมปาริชาติ-ชัยวิเชียรการแพทย์ 
813/39 ถ.นรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร.0 3442 6636
 
คลินิกเวชกรรมประวิทย์การแพทย์ 
90/195 ม.7 ถ.ทางเข้าวัดศรีเมือง ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร.08 9808 1566
 
คลินิกเวชกรรมสมคิดการแพทย์
682 ถ.ถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร.0 3449 8356
 
คลินิกเวชกรรมหมอชรินทร์ 
90/246 ม.7 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร.08 9789 9217
 
คลินิกเวชกรรมหมอไพศาล
824/40 ถ.สรรเพชร ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร.0 3442 9000 
 
คลินิกเวชกรรมหมอธนพัฒน์
33 ม.4 ซ.ตลาดการเคหะชุมชนท่าจีน ถ.พระราม 2 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทร.08 9667 3061
 
คลินิกเวชกรรมหมอธรรมวิทย์ 
90/201 ม.7 ถ.ทางเข้าวัดศรีเมือง ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
 
คลินิกเวชกรรมหมอนารา
8/6 ม.4 ต.นาดีอ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร.08 1752 4669
 
คลินิกเวชกรรมหมอปัญญา 
24/310 ม.2 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
 
คลินิกเวชกรรมโอภาสการแพทย์ 
60/10 ม.4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
 
คลินิกสมเกียรติการแพทย์ 
819/5 ถ.บ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร.0 3441 1448
 
คลินิกสมุทรสาครการแพทย์ 
20/9 ม.4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร.08 5153 1293
 
คลินิกหมอสงกรานต์การแพทย์ 
824/25 ถ.ซอยบ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร โทร.0 3481 0829
 
คลินิกหมออภิเชษฐ์การแพทย์ 
824/22 ถ.บ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร.0 3441 2619
 
คลินิกหมออัญชลีเวชกรรมเฉพาะทาง
22/82 ม.6 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
 
พุฒิพงศ์คลินิกเวชกรรม 
920/129 ถ.นรสิงห์ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
 
พัชรพร คลินิกเวชกรรม 
47/16 ม.2 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
 
สินสาคร คลินิกเวชกรรม
27/2 ม.2 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
 
หมอชัยวัฒน์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ
824/27 ถ.ซอยบ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร.08 6817 1755
 
หมอพลสันต์คลินิกเวชกรรม 
33/354 ม.4 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
 
หมอวลัยรัตน์คลินิกเวชกรรม 
813/11 ถ.นรสิงห์ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด