ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเชียงคำ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเชียงคำ HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเชียงคำ อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเชียงคำ ThumbMobile HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเชียงคำ HealthServ
 
โรงพยาบาลจุน 
7 ม.7 ถ.จุน-ปง ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา โทร.0 5440 9200
 
โรงพยาบาลเชียงม่วน
200 ม.6 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โทร.0 5449 5018
 
โรงพยาบาลปง
 395 ม.1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา โทร.0 5449 7225
 
 โรงพยาบาลดอกคำใต้ 
225 ม.4 ถ.ดอกคำใต้-เชียงใหม่ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้
จ.พะเยา โทร.0 5440 9500
 
โรงพยาบาลแม่ใจ 
80 ม.9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทร.0 5440 9600
 
 
 
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง 193 ม.1 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โทร.08 3961 2078
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลนาปรัง ม.9 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา โทร.0 5449 7225
 
ศูนยบ์ ริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ ม.3 ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทร.0 5444 5204
 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว ม.9 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง ม.10 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทร.08 4739 6399
 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านต้นผึ้ง ม.16 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทร.08 6421 3005
 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางงุ้น ม.6 ต.หนองหลุม อ.ดอกคำใต้จ.พะเยา
 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยก้างปลา ม.13 ต.สระ อ.เชียงม่วง จ.พะเยา
 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนกำลัง ม.4 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา โทร.08 6421 3053
 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านทุ่งแต ม.1 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา โทร.0 5448 9037
 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางผักหม ม.7 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา โทร.08 6421 3054
 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสันติสุข ม.7 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา โทร.08 6421 3051
 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสิบสองพัฒนา ม.7 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยคอกหมู ม.8 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา โทร.0 5440 1006
 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนปางมะโม ม. 4 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าเมี่ยง ม.1 ต.เจริญราษฎร์อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทร.0 5440 1146
 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางปูเลาะ ม.13 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทร.0 5440 1115
 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาหนุน 1 ม.2 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา โทร.08 6421 3008
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินีแม่ปืม จ.พะเยา ม. 8 ถ.พหลโยธนิ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทร.0 5428 5599
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินีอนาลโย จ.พะเยา ม.6 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทร.0 5488 8843
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ม.15 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงใหม่ จ.พะเยา โทร.0 5445 1974
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด