Home : ข่าวสารสุขภาพ

WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

PART I - 30 มิถุนายน 2564 ณ อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
PART II - 5 กรกฎาคม 2564 สัมมนาออนไลน์ผ่าน ZOOM
Date: 23/06/2564 View: 197
WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0  ข่าวสารสุขภาพ  Healthserv.net

WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

จัดทัพใหม่การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน – คลินิกการแพทย์แผนไทยและคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ยุค Next Normal!!

Modernize Applied: Thai Traditional Medicine

PART I - 30 มิถุนายน 2564 ณ อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

PART II - 5 กรกฎาคม 2564 สัมมนาออนไลน์ผ่าน ZOOM

เวลา 09.00 - 17.00 น.
  • เข้มข้น…ปั้นต้นแบบคลินิกการแพทย์แผนไทยและคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์สู่การโมเดิร์นไนส์ (เพียง 20 คลินิก)
  • ปรับทัพเชิงรุก..นำศาสตร์แพทย์แผนไทยสู่การส่งเสริมสุขภาพ-เวลเนส- โดยกลไก : ดิจิทัลแบรนด์ดิ้ง เทคโนโลยี การจัดการธุรกิจยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มกลยุทธ์การจัดการธุรกิจแบบยั่งยืน
2. ส่งเสริมแบรนด์ผ่านช่องทาง Digital Branding
3. ขยายองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ แพทย์แผนไทยเพื่อตอบสนองเทรนด์โลก
 
โอกาสของเทรนด์โลกใหม่ กับการส่งเสริมสุขภาพ-การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
  • เสวนา : เปิดมิติโลกธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพสำหรับ ตลาดป้องกันและดูแลของแพทย์แผนไทย
  • ถอดรหัสโอกาสและความท้าทาย ของแพทย์แผนไทยในการเชื่อมต่อกับธุรกิจท่องเที่ยวเชิงุขภาพและอื่นๆ
  • WORKSHOP กลยุทธ์/เครื่องมือ การตลาดออนไลน์ในการสื่อสารด้านความชำนาญเฉพาะ สู่ตลาด และกลุ่มเป้าหมาย
  • คลินิกธุรกิจ สร้าง DNA คลีนิค เพื่อเชื่อมตลาดใหม่ วินิจฉัยหาจุดยืน/ความเก่ง แนวทางสร้างโมเดลธุรกิจ และการบริการสู่ตลาด 4.0
 ด่วน! รับจำนวนจำกัด เพียง 20 คลีนิค
 
หรือ Scan QR Code จากโปสเตอร์รับสมัครได้เลย
 
*คุณสมบัติผู้สมัคร :
กลุ่มอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มการแพทย์ครบวงจร หรือบริการทางการแพทย์ เช่น แพทย์แผนไทยและทางเลือก ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ และดำเนินธุรกิจปกติไม่น้อยกว่า 3 ปี (ต้องไม่มีรายชื่อซ้ำกับการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเชิงลึก
ในลักษณะเดียวกันภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ในปีเดียวกัน)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสุทธิยา ไชยศร (บิว) 092 223 4143
คุณจารุวรรณ ชื่นชม (อร) 082 450 2634
แฟกซ์ : 02 564 2737
E-mail : ismed.spawellness@gmail.com
WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0  ข่าวสารสุขภาพ  Healthserv.net
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com