ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0 HealthServ.net

PART I - 30 มิถุนายน 2564 ณ อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
PART II - 5 กรกฎาคม 2564 สัมมนาออนไลน์ผ่าน ZOOM

WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0 ThumbMobile HealthServ.net
WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0 HealthServ

WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

จัดทัพใหม่การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน – คลินิกการแพทย์แผนไทยและคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ยุค Next Normal!!

Modernize Applied: Thai Traditional Medicine

PART I - 30 มิถุนายน 2564 ณ อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

PART II - 5 กรกฎาคม 2564 สัมมนาออนไลน์ผ่าน ZOOM

เวลา 09.00 - 17.00 น.
  • เข้มข้น…ปั้นต้นแบบคลินิกการแพทย์แผนไทยและคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์สู่การโมเดิร์นไนส์ (เพียง 20 คลินิก)
  • ปรับทัพเชิงรุก..นำศาสตร์แพทย์แผนไทยสู่การส่งเสริมสุขภาพ-เวลเนส- โดยกลไก : ดิจิทัลแบรนด์ดิ้ง เทคโนโลยี การจัดการธุรกิจยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มกลยุทธ์การจัดการธุรกิจแบบยั่งยืน
2. ส่งเสริมแบรนด์ผ่านช่องทาง Digital Branding
3. ขยายองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ แพทย์แผนไทยเพื่อตอบสนองเทรนด์โลก
 
โอกาสของเทรนด์โลกใหม่ กับการส่งเสริมสุขภาพ-การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
  • เสวนา : เปิดมิติโลกธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพสำหรับ ตลาดป้องกันและดูแลของแพทย์แผนไทย
  • ถอดรหัสโอกาสและความท้าทาย ของแพทย์แผนไทยในการเชื่อมต่อกับธุรกิจท่องเที่ยวเชิงุขภาพและอื่นๆ
  • WORKSHOP กลยุทธ์/เครื่องมือ การตลาดออนไลน์ในการสื่อสารด้านความชำนาญเฉพาะ สู่ตลาด และกลุ่มเป้าหมาย
  • คลินิกธุรกิจ สร้าง DNA คลีนิค เพื่อเชื่อมตลาดใหม่ วินิจฉัยหาจุดยืน/ความเก่ง แนวทางสร้างโมเดลธุรกิจ และการบริการสู่ตลาด 4.0
 ด่วน! รับจำนวนจำกัด เพียง 20 คลีนิค
 
คลิกสมัคร

หรือ Scan QR Code จากโปสเตอร์รับสมัครได้เลย
 
*คุณสมบัติผู้สมัคร :
กลุ่มอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มการแพทย์ครบวงจร หรือบริการทางการแพทย์ เช่น แพทย์แผนไทยและทางเลือก ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ และดำเนินธุรกิจปกติไม่น้อยกว่า 3 ปี (ต้องไม่มีรายชื่อซ้ำกับการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเชิงลึก
ในลักษณะเดียวกันภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ในปีเดียวกัน)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสุทธิยา ไชยศร (บิว) 092 223 4143
คุณจารุวรรณ ชื่นชม (อร) 082 450 2634
แฟกซ์ : 02 564 2737
E-mail : ismed.spawellness@gmail.com
WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด