ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รู้จักหรือยัง ร้าน T2C ท่อมชงชา outlet ผลิตภัณฑ์จากกัญชาทั่วแดนอีสานเขต 8

รู้จักหรือยัง ร้าน T2C ท่อมชงชา outlet ผลิตภัณฑ์จากกัญชาทั่วแดนอีสานเขต 8 Thumb HealthServ.net
รู้จักหรือยัง ร้าน T2C ท่อมชงชา outlet ผลิตภัณฑ์จากกัญชาทั่วแดนอีสานเขต 8 ThumbMobile HealthServ.net

ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพท่อมชงชา เป็นร้านค้าผลิตสำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่ไม่เป็นยาเสพติด นอกจากจะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีบทบาทหน้าที่เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ สาธิต ส่งเสริมสาธิต แลกเปลี่ยน ความรู้และการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาอีกด้วย

รู้จักหรือยัง ร้าน T2C ท่อมชงชา outlet ผลิตภัณฑ์จากกัญชาทั่วแดนอีสานเขต 8 HealthServ
 
ร้านท่อมชงชา เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การผลักดันการใช้ประโยชน์จากกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดเพื่อเศรษฐกิจและชุมชน ของกระทรวงสาธารณสุข จากนโยบายหลักในภาพใหญ่ในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ ในด้านหลักคือการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยนำส่วนที่มีสารออกฤทธิ์ไปผลิตเป็นเวชภัณฑ์ ส่วนอื่นๆที่ของกัญชาที่ปัจจุบันได้รับการยกเว้นไม่ถือเป็นยาเสพติดอีกต่อไป ได้แก่ ส่วนกิ่ง ก้าน ใบ ราก ลำต้น แต่มีคุณค่าและสรรพคุณที่สามารถนำไปประยุกต์ พัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของชนิดหรือเพื่อการบริการ เหล่านี้ล้วนเป็นศักยภาพและโอกาสใหม่ที่ ควรจะได้รับการส่งเสริม

ร้านท่อมชงชา ดำเนินการภายใต้การดูแล ส่งเสริม ของศูนย์สุขภาพที่ 8 หรือ R8  มีชื่อเรียกเต็มๆ เท่ๆ ว่า "T2C Shop by R8way"


ชื่อร้าน "ท่อมชงชา" นั้นมาจาก ท่อม หมายถึง กระท่อม, ชง หมายถึง กัญชง, ชา หมายถึง กัญชา  พืช 3 ชนิดที่จะถูกผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

R8 ครอบคลุมพื้นที่รับผิดขอบ 7 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร อุดรธานี หนองคาย นครพนม เลย บึงกาฬ หนองบัวลำภู

ผลิตภัณที่นำมาจำหน่าย จะเป็นผลผลิตจากผู้ประกอบการที่เป็นเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ปลูก ผู้แปรรูป ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. แล้วทั้งสิ้น  สินค้าหลายรายการ ได้ผ่านการคัดเลือกและรับรองจากคณะกรรมการในเขตสุขภาพที่ 8 จึงทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพ
รู้จักหรือยัง ร้าน T2C ท่อมชงชา outlet ผลิตภัณฑ์จากกัญชาทั่วแดนอีสานเขต 8 HealthServ
 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 มีจำนวนผู้ได้รับอนุญาตจากอย.เกี่ยวกับกัญชา มีดังนี้
ได้รับอนุญาตปลูกแล้ว 334 ราย
ได้รับอนุญาตครอบครอง  571 ราย 
ได้รับอนุญาตนำเข้า 20 ราย 
ได้รับใบอนุญาตจำหน่าย 1,810 ราย
ได้รับใบอนุญาตผลิต (ปรุง) 6 ราย
ได้รับใบอนุญาตผลิตแปรรูป/สกัด 43 ราย
 
รวมมีผู้เล่นในทุกระดับทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ 2,784 ราย
 

ปัจจุบัน ร้าน T2C เปิดให้บริการในหลายแห่งดังนี้

1. ร้าน T2C จ.อุดรธานี ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลอุดรธานี

2. ร้าน T2C จ.สกลนคร ตั้งอยู่ภายในร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

3. ร้าน T2C จ.สกลนคร ตั้งอยู่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

4. ร้าน T2C จ.นครพนม ตั้งอยู่ใน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

5. ร้าน T2C จ.เลย ตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

6. ร้าน T2C จ.หนองคาย ตั้งอยู่ใน โรงพยาบาลหนองคาย
 
 
มีโอกาสไปท่องเที่ยวแดนอีสานตอนบน แนะนำให้เพิ่มร้าน T2C ไว้ในเส้นทางท่องเที่ยวที่ต้องแวะของคุณด้วยนะ 
รู้จักหรือยัง ร้าน T2C ท่อมชงชา outlet ผลิตภัณฑ์จากกัญชาทั่วแดนอีสานเขต 8 HealthServ
รู้จักหรือยัง ร้าน T2C ท่อมชงชา outlet ผลิตภัณฑ์จากกัญชาทั่วแดนอีสานเขต 8 HealthServ
รู้จักหรือยัง ร้าน T2C ท่อมชงชา outlet ผลิตภัณฑ์จากกัญชาทั่วแดนอีสานเขต 8 HealthServ
รู้จักหรือยัง ร้าน T2C ท่อมชงชา outlet ผลิตภัณฑ์จากกัญชาทั่วแดนอีสานเขต 8 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด