ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เปิดร้าน T2C Shop สกลนคร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

เปิดร้าน T2C Shop สกลนคร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร Thumb HealthServ.net
เปิดร้าน T2C Shop สกลนคร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ThumbMobile HealthServ.net

เปิดร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ท่อมชงชา (Tomchongcha shop by R8way : T2C Shop) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

เปิดร้าน T2C Shop สกลนคร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร HealthServ
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานเปิดร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ท่อมชงชา (Tomchongcha shop by R8way : T2C Shop) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร


นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นแหล่งปลูกกัญชาที่ได้รับใบอนุญาต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร โดยมี นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด


ร้าน T2C Shop  ( Tomchongcha shop by R8way)  ตั้งขึ้นเป็นร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบ เพื่อให้เป็นสถานที่วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด  และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการและได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ จากเขตสุขภาพที่ 8 และได้ยื่นจดทะเบียน ตรารับรองจากพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีแล้ว พัฒนาต่อยอด เป็นสินค้ามาจำหน่ายต่อไปได้
 
ประชาสัมพันธ์ สสจ. สกลนคร
30 พย 64
เปิดร้าน T2C Shop สกลนคร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร HealthServ
เปิดร้าน T2C Shop สกลนคร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร HealthServ
เปิดร้าน T2C Shop สกลนคร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร HealthServ
เปิดร้าน T2C Shop สกลนคร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร HealthServ
เปิดร้าน T2C Shop สกลนคร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร HealthServ
เปิดร้าน T2C Shop สกลนคร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด