ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เปิดตัว NUSA CSR พร้อมแผนส่งเสริมกัญชา-กัญชงไทย สู่ระดับนานาชาติ

เปิดตัว NUSA CSR พร้อมแผนส่งเสริมกัญชา-กัญชงไทย สู่ระดับนานาชาติ HealthServ.net

NUSA CSR บริษัทร่วมทุนระหว่าง ณุศาศิริ (ไทย) กับ บริษัท CSR (จีน) เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่ระดับโลกในด้านกัญชาและกัญชง THE GLOBAL HUB OF MEDICAL CANNABIS AND HERBS อย่างครบวงจร ตั้งแต่การปลูก สกัด วิจัยและการส่งออก ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

เปิดตัว NUSA CSR พร้อมแผนส่งเสริมกัญชา-กัญชงไทย สู่ระดับนานาชาติ ThumbMobile HealthServ.net

วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

 
จาก Vision/Mission ของ Nusa CSR ระบุไว้ว่า "เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น THE GLOBAL HUB OF MEDICAL CANNABIS AND HERBS ความมุ่งมั่นที่จะสร้างและส่งเสริมระบบนิเวศของกัญชา กัญชง ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ขับเคลื่อนผ่านวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง
 
เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายได้ตามประสงค์ Nusa CSR ได้กำหนดแผนระยะสั้น และระยะยาวไว้ โดยแผนงานระยะสั้นคือ เน้นในการเป็นต้นแบบของธุรกิจกัญชงและกัญชาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การคัดสายพันธุ์ที่เหมาะสม และการปลูกที่มีความหลากหลาย  ส่วนแผนงานระยะยาว จะเป็นจังหวะก้าวไปสู่ตลาดกัญชงและกัญชาในเวทีระดับโลก รวมถึงการวิจัยสายพันธุ์ใหม่ รวมถึง คิดค้น ผลิตภัณฑ์ และ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรและเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค
 

จุดเด่นที่ทำให้ NUSA CSR มั่นใจว่าจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมกัญชาและกัญชงได้อย่างแท้จริง ก็คือ ความพร้อมในทุกองค์ประกอบของห่วงโซ่อุตสาหกรรมนี้ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่ การปลูก การสกัด การรักษา ผลิตภัณฑ์ การตลาดและช่องทางการจำหน่าย
 
  • ด้านวิชาการความรู้  มีข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับ สถาบันการศึกษาชั้นนำในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสายพันธุ์คุณภาพ ตลอดจนการสกัดกลั่นสารสำคัญที่มีคุณภาพสูง รวมถึงการนำมาประยุกต์ใช้ในศาสตร์แพทย์แผนไทย และ แพทย์ทางเลือก
  • ด้านบุคลากรมืออาชีพ  มีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องกัญชงกัญชาระดับประเทศ เป็นที่ปรึกษา อาทิ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์
  • ด้านปัจจัยการผลิตที่พร้อม มีพื้นที่เพาะปลูก ห้องวิจัย และเครื่องมือในการสกัด ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง
  • ด้านกลไกและช่องการตลาด เป็นเจ้าของ PLATFORM MORHELLO แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสุขภาพและการแพทย์ชั้นสูงครอบคลุมเรื่องกัญชาทางการแพทย์หนึ่งเดียวของไทย
  • ความพร้อมด้านวิชาชีพสาธารณสุข  เป็นเจ้าของโรงพยาบาล PANACEE ผู้นำของการแพทย์แบบองค์รวม ที่ผสานความหลากหลาย ทางการรักษาและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานสากล เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาที่ดี
  • ความพร้อมในระดับนานาชาติ มี WORLD MEDICAL ALLIANCE ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพระดับโลก ที่มีสุดยอดนวัตกรรมในการรักษาและการบริการทางการแพทย์บนโลกดิจิทัลจากเหล่าพันธมิตรทางการแพทย์จากทั่วโลก ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI เป็น SUPPLY CHAIN ที่มั่นคงที่สุด
 
 
 
 
 

มุมมองผู้บริหาร

คุณศิริญา เทพเจริญ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง เผยวิสัยทัศน์ว่า  “เรามีแนวคิดในเรื่องการพัฒนา กัญชง กัญชา ทั้งเพื่อสุขภาพ และเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ งานวิจัย จากทุกมุมมอง  ซึ่งในอนาคตจะทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ในทางการแพทย์ ที่จะดึงศาสตร์การใช้ กัญชง กัญชา ครบทุกมิติผลักดันให้ประเทศไทยเราเป็น MEDICAL HUB ของโลก ยิ่งไปกว่านั้น การจับมือกันครั้งนี้ จะเป็นการร่วมงานวิจัย ที่จะนำสาร CBD (Cannabidiol) ที่มีอยู่ในกัญชง กัญชา นำโดย คุณหมอ จักรภพ เอี้ยวตระกูล ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ และเป็นที่ปรึกษาของ โรงพยาบาลพานาซี มาใช้ในการรักษาโรคเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง กัญชา และ กัญชง ได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสาธารณสุข”
 
 
 
ด้านคุณอุดม หวัง ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งอีกท่าน เผยวิสัยทัศน์ว่า “ปัจจุบัน กัญชา และกัญชง กำลังได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน ทั้งด้านสาธารณสุข การแพทย์และอื่นๆอีกมากมายที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน บริษัทมีศักยภาพในด้านการเปิดตลาดไปสู่ต่างประเทศ โดยเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ การนำสารที่ผลิตได้จาก กัญชา กัญชง นอกจากในด้านการแพทย์แล้ว ยังสามารถนำไปค้นคว้าวิจัย สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ ได้อีกมากมาย นอกจากเราจะผลิตเพื่อตลาดในประเทศไทย เรายังสามารถ เปิดไปสู่ตลาดโลกได้อีกด้วย”
 

5 แนวคิดการบริการของ “NUSA CSR”

 

Research
ทำการวิจัยและพัฒนากัญชาและพันธุกรรม เพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการต่อยอดในการสกัด และสร้างผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง ที่มีมูลค่าสูงในตลาดโลก
 
 
Plantation
ยกระดับการใช้เทคโนโลยีด้านการปลูกในฟาร์มกัญชาของ My Ozone เพื่อสกัด CBD /THC คุณภาพสูงสำหรับใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย ในการผลิตกัญชาทางการแพทย์ โครงการนี้ยังช่วยให้เกษตรกรสร้างรายได้ เรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมในการปลูกกัญชา กัญชงอีกด้วย
 
 
Extraction
ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ของเราได้รับการประมวลผลโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด รวมถึงการสกัดเย็นเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพที่ดีที่สุด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ
 
 
Products
ผลิตและจัดจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์คุณภาพดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหาร สุขภาพ และความงามที่หลากหลาย
 
 
Export
ขยายโอกาสตลาดกัญชาไทย เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์กัญชา สู่พันธมิตรทางการค้าในตลาดโลก
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด