ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สต ในจังหวัดปทุมธานี ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.ปทุมธานี

รพ.สต ในจังหวัดปทุมธานี ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.ปทุมธานี HealthServ.net

รายชื่อโรงพยาบาลสุขภาพตำบลในจังหวัดปทุมธานี ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตุลาคม 2565 รวม 13 แห่ง

รพ.สต ในจังหวัดปทุมธานี ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.ปทุมธานี ThumbMobile HealthServ.net
 รพ.สต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง
รพ.สต.บางขะแยง อ.บางขะแยง
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านกลาง อ.บ้านกลาง
รพ.สต.บึงสนั่น อ.บึงสนั่น
สถานีอนามัยสมเด็จย่า 84 อ.บึงน้ำรักษ์
รพ.สต.บ้านบึงกาสาม 2 หมู่ที่ 7 อ.บึงกาสาม
รพ.สต.บึงชำอ้อ 2 หมู่ที่ 5 อ.บึงชำอ้อ
รพ.สต.คูขวาง อ.คูขวาง
รพ.สต.บ่อเงิน อ.บ่อเงิน
รพ.สต.คูคต อ.คูคต
รพ.สต.คลองหนึ่ง หมู่ที่ 8 อ.คลองหนึ่ง
รพ.สต.คลองพระอุดม อ.คลองพระอุดม
รพ.สต.คลองสอง หมู่ที่ 7 อ.คลองสอง
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด