ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผลสำรวจ ความต้องการสุขภาพ@Healthserv

ผลสำรวจ ความต้องการสุขภาพ@Healthserv HealthServ.net

ผลการสำรวจความคิดเห็น "บริการสุขภาพเพื่อตัวเองและครอบครัว" เป็นแบบสอบถาม ที่เว็บไซต์ HealthServ.net ทำขึ้น เพื่อสำรวจตรวจสอบความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนคนไทย

ผลสำรวจ ความต้องการสุขภาพ@Healthserv ThumbMobile HealthServ.net
โดยแบบสอบถาม จะมีคำถามตรงไปตรงมา 4 ข้อ โดยถามท่านว่า "บริการสุขภาพใด" ที่ท่านต้องการ "เพื่อตัวเอง" และ "ครอบครัว" มากที่สุด  บนเงื่อนไขด้านงบประมาณ ทั้ง 2 ด้าน คือ "จำกัด" และ "ไม่จำกัด"  
*ผู้ตอบสามารถระบุคำตอบเพิ่มเติมได้ หากไม่มีตัวเลือกที่ต้องการ
*แบบสอบถามนี้ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ (ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร อีเมล์) แต่อย่างใด
*ข้อมูลแบบสอบถามนี้จัดเก็บและเผยแพร่ที่ HealthServ.net เท่านั้น ไม่เผยแพร่ ส่งต่อ แก่ผู้ใดหรือหน่วยงานใด


ผลการสำรวจ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566  
*อัพเดตเป็นประจำทุก 1-2 สัปดาห์

1. หากท่านมี งบประมาณ "ไม่จำกัด" ท่านอยากตรวจสุขภาพ/รักษาโรคใด?

 

2. และหากท่านมี งบประมาณ "ไม่จำกัด" ท่านจะให้ "คนในครอบครัว" ตรวจสุขภาพ/รักษาโรคใด?

 

3. แต่หากมี งบประมาณ "จำกัด" เลือกได้เพียงอย่างเดียว "ตัวท่าน" จะเลือกตรวจสุขภาพ/รักษาโรคใดก่อน?

 

4. เช่นเดียวกัน หากมี งบประมาณ "จำกัด" เลือกได้เพียงอย่างเดียว ท่านจะให้ "คนในครอบครัว" ตรวจสุขภาพ/รักษาโรคใดก่อน?

 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ)

 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม (การศึกษา)

 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม (สถานภาพ)

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด