ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สธ.รณรงค์กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนคู่หน้าฝน - วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด

สธ.รณรงค์กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนคู่หน้าฝน - วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด HealthServ.net
สธ.รณรงค์กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนคู่หน้าฝน - วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด HealthServ.net

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดกิจกรรมรณรงค์กลุ่มเสี่ยงฉีด "วัคซีนคู่สู้หน้าฝน" คือ วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด 19 เพิ่มภูมิคุ้มกันโรคก่อนที่จะเข้าระยะการระบาดในช่วงฤดูฝนนี้ ช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ย้ำฉีดพร้อมกันสะดวก ปลอดภัย ผลข้างเคียงน้อย ไม่ต่างจากการฉีดวัคซีนชนิดเดียว พร้อมให้ สธ. ร่วมกับ สปสช.เร่งจัดซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติม อีก 8.6 แสนโดส รวมเป็น 5.26 ล้านโดส ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เชิญชวนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการ “วัคซีนคู่” ได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

สธ.รณรงค์กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนคู่หน้าฝน - วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด HealthServ
 
     3 พฤษภาคม 2566 ที่สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรม World Immunization Week: 2023 Vaccine for Everyone “Episode II: วัคซีนคู่ สู้หน้าฝน (Dual Immunity)” โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมงาน

 
 
        นายอนุทิน กล่าวว่า ตลอดเวลากว่า 40 ปี ประเทศไทยได้ใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อป้องกัน ควบคุม ลดการป่วยรุนแรงและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 การฉีดวัคซีนถือเป็นมาตรการสำคัญที่ทำให้ทุกประเทศผ่านพ้นวิกฤตการณ์มาได้ อย่างไรก็ตาม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมในหลายพื้นที่ ทำให้มีแนวโน้มพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 เพิ่มขึ้น ประกอบกับข้อมูลทางระบาดวิทยาคาดการณ์ว่าโรคโควิด 19 และไข้หวัดใหญ่ จะแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในฤดูฝน ซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือไม่ได้รับเข็มกระตุ้นจะมีความเสี่ยงป่วยหนักและเสียชีวิตได้ จึงขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด 19 เป็นวัคซีนประจำปี เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการป่วยหนักและเสียชีวิต ส่งผลดีทั้งต่อสุขภาพของตนเอง ป้องกันคนในชุมชน รวมถึงเป็นการรักษาระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ซึ่งข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันว่าสามารถฉีดวัคซีนทั้ง 2 ชนิดพร้อมกันได้ ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะห่าง ทำให้สะดวกต่อการมารับบริการในครั้งเดียว
 

สธ.รณรงค์กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนคู่หน้าฝน - วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด HealthServ
 

 
       "กระทรวงสาธารณสุข ขอให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป   ผู้มีโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ตามเกณฑ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และ กลุ่ม 608 เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ก่อนเข้าฤดูฝน ยืนยันว่าการฉีดวัคซีนทั้ง 2 ชนิด มีความปลอดภัยสูง การศึกษาวิจัยของต่างประเทศไม่พบผลข้างเคียงเพิ่มขึ้นจากการฉีดพร้อมกัน ซึ่งหลายประเทศในยุโรป อาทิ สหราชอาณาจักร ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว" นายอนุทิน กล่าว

 

 
       นายอนุทิน กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการรณรงค์เชิญชวนให้กลุ่มเสี่ยงมารับวัคซีนทั้ง 2 ชนิด กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดกิจกรรม World Immunization Week: 2023 Vaccine for Everyone “Episode II: วัคซีนคู่ สู้หน้าฝน (Dual Immunity)” กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ควบคู่กับวัคซีนโควิด 19 ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ทั้งนี้ ได้จัดเตรียมวัคซีนโควิด 19  ไว้อย่างเพียงพอ ส่วนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุขมุ่งหวังให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดครอบคลุมมากขึ้น จึงได้ปรับลดค่าบริการฉีดวัคซีนจาก 60 บาทเหลือ 20 บาทต่อครั้ง เพื่อให้ สปสช.นำเงินค่าบริการส่วนนี้ไปปรับเป็นงบประมาณจัดซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติม ช่วยประหยัดงบประมาณ โดยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บอร์ด สปสช. ได้มีมติเห็นชอบให้จัดซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มอีก 8.6 แสนโดส เมื่อรวมกับวัคซีนที่ สปสช. จัดซื้อสำหรับ 7 กลุ่มเสี่ยงปีนี้ 4.4 ล้านโดส จะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริการทั้งสิ้น 5.26 ล้านโดส
สธ.รณรงค์กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนคู่หน้าฝน - วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด HealthServ
 
 
      ด้าน นพ.โอภาส กล่าวว่า ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเร่งรัดติดตามให้กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันหมู่ของประเทศให้สูงเพียงพอต่อการป้องกันโรค โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงต่อภาวะป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด 19 ที่คาดว่าจะมีการระบาดเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูฝน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทั้ง 2 โรคควบคู่กันจึงเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่จะช่วยปกป้องกลุ่มเสี่ยงและคนรอบข้างได้ การจัดกิจกรรม        ในวันนี้จึงเน้นการสื่อสารภายใต้กรอบแนวคิด “วัคซีนคู่ สู้หน้าฝน” เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงตระหนักและมารับวัคซีนทั้ง 2 ชนิด ช่วยลดความรุนแรงและลดการเสียชีวิต
สธ.รณรงค์กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนคู่หน้าฝน - วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด