ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ส่องแผนลงทุน สธ. ปี 2567 งบ 2 หมื่นล้าน

ส่องแผนลงทุน สธ. ปี 2567 งบ 2 หมื่นล้าน HealthServ.net

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย ปี 2567 ตั้งเป้าใช้งบลงทุน 2 หมื่นล้านบาท ยกระดับบริการสุขภาพภาพทั้งประเทศ อาทิ พัฒนาห้องผ่าตัด ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยไซเบอร์ สร้างโรงพยาบาลทันตกรรม รองรับความต้องการประชาชน พร้อมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 19 สาขา ให้ประชาชนเข้าถึง มุ่งลดป่วย-เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง

ส่องแผนลงทุน สธ. ปี 2567 งบ 2 หมื่นล้าน ThumbMobile HealthServ.net
    
 
       
          24 สิงหาคม 2566 ที่ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan Sharing ว่า การทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาเกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งระบบบริการ บุคลากร การดูแลรักษาที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยง ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างมาก


          สำหรับในปี 2567 ได้มีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ทั้ง 19 สาขา โดยนำประเด็นสำคัญของประเทศมาพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดการป่วยและการเสียชีวิต โดยเฉพาะจากสาเหตุหลัก 3 เรื่อง ได้แก่ อุบัติเหตุ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง

 
 
          นายแพทย์โอภาสกล่าวต่อว่า ในการพัฒนาดังกล่าวได้ตั้งเป้าใช้งบลงทุนประมาณ 2 หมื่นล้านบาท เพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถตอบโจทย์ประชาชนได้มากขึ้น เช่น การส่องกล้องอวัยวะต่างๆ (Endoscope) การปรับปรุงห้องผ่าตัด ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) เครื่องฉายรังสี เป็นต้น โดยให้เป็นการหารือร่วมกันในระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ เพื่อ “ทำโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลของประชาชน” รวมถึงการลงทุนในส่วนของโรงพยาบาลทันตกรรม เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรม ซึ่งจะเกิดการสร้างรายได้และนำมาพัฒนางานของโรงพยาบาลต่อไป
 
          สำหรับในปีงบประมาณ 2566 นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้งบลงทุนในการพัฒนาด้านต่างๆ ตามเป้าหมาย ประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท อาทิ การจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ การปรับปรุงโรงพยาบาลตามนโยบาย EMS การติดตั้งโซล่าเซลล์ จัดสร้างบ้านพักบุคลากรประมาณ 10,000 ยูนิต เป็นต้น
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด