News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี HealthServ.net
โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี HealthServ.net

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริการรายการตรวจสุขภาพบุคคลทั่วไป โปรแกรมพื้นฐานสำหรับ 3 กลุ่ม ได้แก่ โปรแกรมตรวจสุขภาพ (บุคคลทั่วไป) โปรแกรมตรวจสุขภาพ (ข้าราชการ) โปรแกรมตรวจสุขภาพ (การไฟฟ้าภูมิภาค) - ศูนย์ตรวจสุขภาพเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 น. - 16.00 น. สนใจติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 044-376555

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริการรายการตรวจสุขภาพบุคคลทั่วไป 3 โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ (บุคคลทั่วไป) ดูราคาด้านล่าง 
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ (ข้าราชการ) ดูราคาด้านล่าง 
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ (การไฟฟ้าภูมิภาค)  ดูราคาและเกณฑ์การเบิกด้านล่าง 

ศูนย์ตรวจสุขภาพเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 น. - 16.00 น. สนใจติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 044-376555 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ (บุคคลทั่วไป)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ (บุคคลทั่วไป) โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ (บุคคลทั่วไป) โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 1 (บุคคลทั่วไป) ราคา 550 บาท รายการตรวจ 5 รายการ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2 (บุคคลทั่วไป) ราคา 1595 บาท รายการตรวจ 10 รายการ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 3 (บุคคลทั่วไป) ราคา 2125 บาท รายการตรวจ 12 รายการ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 4 (บุคคลทั่วไป) ราคา 4750 บาท รายการตรวจ 14 รายการ

[รายละเอียดแต่ละรายการ]

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555

โปรแกรมตรวจสุขภาพ (ข้าราชการ)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ (ข้าราชการ) โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ (ข้าราชการ) โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 1 (หญิง<35 ปี) (ราชการ) 
ราคา 480 บาท
ราคารวม 1025 บาท
ส่วนต่างชำระเอง 480 บาท
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2 (ชาย < 35 ปี) (ราชการ)
ราคา 110 บาท
ราคารวม 420 บาท
ส่วนต่างชำระเอง 110 บาท
 
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 3 (หญิง >= 35 ปี) (ราชการ)
ราคา 480 บาท
ราคารวม 1445 บาท
ส่วนต่างชำระเอง 480 บาท
 
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 4 (ชาย >= 35 ปี) (ราชการ)
ราคา 110 บาท
ราคารวม 840 บาท
ส่วนต่างชำระเอง 110 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับพนักงานการไฟฟ้า

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับพนักงานการไฟฟ้า โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับพนักงานการไฟฟ้า โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงานการไฟฟ้า 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 1 (ชาย,หญิง < 35 ปี) (พนักงานการไฟฟ้า) ราคา 1715 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2 (ชาย 35-49 ปี) (พนักงานการไฟฟ้า) ราคา 2565 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 3 (หญิง 35-49 ปี) (พนักงานการไฟฟ้า) ราคา 3170 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 4 (ชาย ตั้งแต่อายุ 50 ปี) (พนักงานการไฟฟ้า) ราคา 3495 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 5 (หญิง ตั้งแต่อายุ 50 ปี) (พนักงานการไฟฟ้า) ราคา 4350 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับลูกจ้างการไฟฟ้า

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับลูกจ้างการไฟฟ้า โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับลูกจ้างการไฟฟ้า โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เกณฑ์การเบิก ตามอายุ 
ต่ำกว่า 35 ปี เบิกได้ 580 บาท
35 ปีขึ้นไป เบิกได้ 1,000 บาท 
ทั้งสองแบบ ลูกจ้างชำระส่วนต่างเองนอกเหนือสิทธิเรียกเก็บ  

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SUTH

111 ถนน มหาวิทยาลัย อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง